Kysely: Yli puolet palaa töihin vuoden sisällä syöpädiagnoosista - psykososiaalista tukea kaivattaisiin enemmän heti alusta

Yli puolet palaa töihin vuoden sisällä syöpädiagnoosista - psykososiaalista tukea kaivattaisiin enemmän heti alusta 2:09

Joka kolmas Suomessa syöpään sairastuva on työikäinen, ja suurin osa heistä pystyy palaamaan työelämään joko parantuneena tai kroonisen syövän kanssa.

Tällä hetkellä tunnetaan yli 200 erilaista syöpätyyppiä, joten tapaukset ovat hyvin yksilöllisiä ja eri syöpähoitojen vaikutukset toimintakykyyn vaihtelevat.

Suomen Syöpäpotilaat -yhdistyksen teettämässä Työelämä ja syöpä -kyselyssä tuli esiin, että yli puolet palaa töihin vuoden sisällä diagnoosista, 70 prosenttia heistä samaan työpaikkaan.

Kyselyssä joka viides ei kuitenkaan palannut töihin sairastumisen jälkeen.

Kysely toteutettiin tämän vuoden toukokuussa ja siihen vastasi 376 syöpään sairastunutta. Heistä 80 prosenttia oli syöpään sairastuessaan työsuhteessa, mutta kyselyn hetkellä kokoaikaisessa työssä käyvien osuus oli enää 58 prosenttia.

Huolestuttavaa on se, että lähes puolet (45 prosenttia) kyselyyn vastanneista vajaasta 400 syöpäpotilaasta ilmoitti, ettei diagnoosin jälkeen ollut tarjolla psykososiaalista tukea.

– Sitä jaksamisen tukea kaivattaisiiin jo heti sieltä diagnoosista, kuntoutusta ja töihinpaluun suunnittelua pitäisi tukea jo heti siitä sairastumisesta. Tämä tukee sekä työnantajaa että työntekijää, projektipäällikkö Emma Andersson Suomen Syöpäpotilaat -järjestöstä sanoo.

Kyselyssä suurin osa vastasi saaneensa työyhteisössä eniten tukea lähiesihenkilöiltä ja työkavereilta.

– Usein lähiesihenkilö saattaa kuulla diagnoosista jopa ennen perheenjäsentä. Suomalainen työntekijä on kovin kunnollinen ja kiltti tässäkin, Andersson sanoo.

Syövästä ja työelämästä keskusteltiin tänään Porin SuomiAreenassa.

Lue myös:

    SuomiAreena-videot

    Uusimmat