Suomalaistutkimus: Köyhien ja matalasti koulutettujen vanhempien lapset kuolevat useammin syöpään

Tuoreen suomalaistutkimuksen perusteella vanhempien tulot ja koulutus vaikuttavat lasten syöpäkuolemariskiin.

Yllä olevalla videolla näytetään, millaisista luomista ei tarvitse huolestua.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lapsilla on noin 30 prosenttia pienempi riski kuolla syöpään kuin alimpaan tuloluokkaan kuuluvien jälkikasvulla. Myös korkeasti koulutettujen vanhempien lapset kuolevat syöpään harvemmin kuin vähemmän koulutettujen lapset.

Tuoreen tutkimuksen tulokset julkaistiin juuri Acta Oncologica -lehdessä. Tarkastelussa oli vanhempien sosioekonomisen aseman vaikutus alle 20-vuotiaana syöpädiagnoosin saaneiden lasten ja nuorten kuolleisuuteen viiden vuoden sisällä diagnoosista.

Potilasaineisto käsitti 4 437 Suomessa vuosina 1990–2009 syöpädiagnoosin saanutta lasta ja nuorta. Tutkimus tehtiin rekisteriaineistolla. Tiedot potilaista ja vanhemmista saatiin Suomen Syöpärekisteristä, Väestörekisteristä ja Tilastokeskukselta.

Erot koulutuksen vaikutuksessa näkyivät selkeämmin 2000-luvulla syöpädiagnoosin saaneilla.

Vanhempien työllisyystilanteella, äidin iällä, sisarusten lukumäärällä tai vanhempien yhdessä asumisella ei itsenäisinä tekijöinä näyttänyt olevan vaikutusta syöpäkuolleisuuteen.

Kaikki syöpää sairastavat suomalaislapset saavat samat hoidot

Useissa aiemmissa suomalaisissa ja muissa länsimaissa tehdyissä tutkimuksissa on kuvattu terveyseroja sosioekonomiseen asemaan liittyen myös lapsilla. Ennestään on todettu, että vähemmän koulutetuilla voi olla alhaisempi terveydenlukutaito, mikä tarkoittaa kykyä vastaanottaa ja käyttää terveyteen liittyvää tietoa.

– Lapsen syöpädiagnoosi on perheelle aina valtavan iso järkytys ja varsinkin alkuvaiheessa uutta tietoa tulee paljon. On ymmärrettävää, ettei kaikkea pysty heti sisäistämään, sanoo väitöskirjatutkija ja lastentauteihin erikoistuva lääkäri Anniina TolkkinenSuomen Syöpärekisteristä.

Suomessa kaikki syöpää sairastavat lapset saavat samat hoidot yliopistosairaaloisssa, eikä itse hoidoista koidu perheille juuri mitään kustannuksia.

Taloudellista kuormitusta aiheuttaa kuitenkin se, että yleensä toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan sairasta lasta.

– Pienituloisilla perheillä tulojen pieneneminen voi vaikuttaa arkeen vielä hyvätuloisiakin enemmän ja siten aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta perheelle, Tolkkinen miettii.

Näin perheitä tuetaan

Lasten syövän elossaololuvut ovat Suomessa kansainvälistä kärkitasoa. Lasten yleisimmän syöpätaudin, akuutin lymfaattisen leukemian, viiden vuoden elossaololuku on tuoreen CONCORD-3 tutkimuksen mukaan Suomessa Euroopan toiseksi korkein.

Myös perheiden psykososiaaliseen tukeen panostetaan muun muassa yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian kanssa.

– Tutkimustulokset viittaavat kuitenkin siihen, että jatkossa tarvitaan vielä lisää resursseja ja yhteistyötä eri alojen ja toimijoiden kanssa, jotta erot sosioekonomisten ryhmien välillä saataisiin kaventumaan, Tolkkinen sanoo.

Lisää tutkimusta tarvitaan myös selvittämään syitä kuolleisuuserojen taustalla.

– Syöpäsäätiö myöntää taloudellista tukea perheille, joissa lapsi sairastaa syöpää. Säätiön on jatkotutkimuksen pohjalta mietittävä myös muita keinoja tukea perheitä hoitopolun varrella, Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainensanoo.

Lähde: Syöpäjärjestöt

Lue myös:

    Uusimmat