Kysely paljastaa: Suomalaiset Pohjoismaiden kitsaimpia tippaajia

Hotels.com kysyi yli 4000 pohjoismaalaiselta, kuinka paljon juomarahaa he ulkomaan matkoillaan jättävät. Yleisin summa oli kymmenen prosenttia laskun loppusummasta. Suomalaiset antoivat vähiten juomarahaa: 16 prosenttia meistä ei tipannut lainkaan. Norjalaiset ja tanskalaiset olivat anteliaimpia.

Pohjoismaalaiset jättävät kymmenen prosenttia

Juomarahan jättäminen ei ole tyypillistä Suomessa, mikä heijastui sinivalkoisten matkailijoiden vastauksissa. Kyselytulosten perusteella suomalaiset olivat pohjoismaalaisista kitsaimpia: yhteensä 47 prosenttia meistä tippasi vain viisi prosenttia tai vähemmän laskun loppusummasta. Suomalaisista vastaajista 16 prosenttia sanoi, ettei jätä yleensä lainkaan juomarahaa. Vain 4 prosenttia suomalaisista jätti tippiä viisitoista prosenttia tai enemmän.

Anteliaimmin juomarahaa jättivät norjalaiset ja tanskalaiset, joista molemmista 10 prosenttia tippasi yleensä viisitoista prosenttia tai enemmän. Sekä norjalaisista että tanskalaisista vain 28 prosenttia vastasi tippaavansa viisi prosenttia tai alle.

Tyypillisin juomaraha pohjoismaalaisten keskuudessa oli kymmenen prosenttia laskun loppusaldosta. Suomalaisista 22 prosenttia jätti tämän summan, ruotsalaista 36 prosenttia, tanskalaisista 39 prosenttia ja norjalaisista 44 prosenttia. Toiset 22 prosenttia suomalaisista jätti vain viiden prosentin tipin.

Tippaaminen on suotavaa, vain harvoin väärin

Juomarahaan liittyy paljon kulttuurillisia eroja. Viisainta on aina selvittää etukäteen, miten kohdemaassa toimitaan. Näin todennäköisemmin välttää mokat ja tahattomat loukkaukset. Tippaaminen ei ole pelkkä palautteen muoto, vaan voi muodostaa merkittävän osan henkilökunnan palkasta. Vinkkejä ja muistettavaa tippaamiseen:

  • Selvitä, kuuluuko laskuun palvelumaksu (esimerkiksi Ranskassa teksti service compris). Tällöin tippiä ei edellytetä, muttei sitä useimmiten myöskään paheksuta.
  • Yhdysvalloissa tippaaminen on yleistä. Ravintoloissa pieni seurue jättää juomarahaa 15-20 prosenttia laskun loppusummasta, suurempi seurue 25 prosenttia. Hotelleissa vastaanottohenkilökunnan tippi määräytyy pyynnön vaativuuden mukaan: pikkuasioista kahdesta viiteen dollaria, vaativammista tehtävistä 20 dollaria tai enemmän. Laukunkantajille sopiva tippi on 1-2 dollaria per laukku.
  • Pyri tippaamaan käteisellä, koska pankki- tai luottokortilla annettu tippi ei välttämättä päädy suoraan sinua palvelleelle henkilölle. Varaudu myös sopivan suuruisilla summilla: tipin saajalla ei aina ole mahdollisuutta antaa vaihtorahaa.
  • Tippaa aina, jos se kuuluu kulttuuriin. Jätä juomarahaa heikostakin palvelusta – on sopivampaa antaa palautetta kuin käyttää nuukailua mielenosoituskeinona.

Suomalaisten vastaajien osuusRuotsalaisten vastaajien osuusNorjalaisten vastaajien osuusTanskalaisten vastaajien osuus
En lainkaan16 %13 % 8 %9 %
1 %9 %6 %3 %1 %
5 %22 %20 %17 %18 %
10 %22 %36 %44 %39 %
15 %3 %5 %6 %7 %
20 %0 %3 %3 %2 %
yli 20 %1 %1 %1 %1 %
En osaa sanoa/en muista27 %17 %19 %23 %

Taulukko 1. Suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten vastaukset kysymykseen “Kuinka paljon yleensä jätät juomarahaa lomaillessasi ulkomailla?”

Pohjoismaissa toteutettuun kyselyyn osallistui yhteensä 4 055 vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Suomalaisia vastaajia oli yhteensä 1 008. Kyselyn toteutti YouGov 4. - 25.2.2015.

Lähde: Hotels.com

Lue myös:

    Uusimmat