Kylmä fakta: Sydänsairaudet lisääntyvät huimaa vauhtia – Suomeen tulee SydänAkatemia

Vakavaa infarktia sairastavien potilaiden määrä on lisääntynyt HYKSissä kahdeksan prosentin vuosivauhdilla. Tämän lisäksi myös muita sydänsairauksia sairastavien määrä on kasvanut lähes samaan tahtiin. 

Suomalaisten työikäisten sepelvaltimokuolleisuus on vähentynyt 40 vuodessa 50 prosentilla ja työikäisillä miehillä peräti 80 prosentilla. Tähän on päästy ennaltaehkäisyn ja hoitomenetelmien kehittymisen myötä.

Huolestuttavaa on ollut, että suomalaisten korkean verenpaineen väheneminen on hidastunut ja veren kolesterolimäärä jopa kääntynyt nousuun (FINRISKI,2012).

Verenpaineen ja kolesterolimäärän vakavat terveysvaikutukset eivät vielä näy kansallisissa tilastoissa, mutta HYKSin potilastilastoissa synkkä kehitys on jo selkeästi nähtävissä: vakavien sydäntapahtumien, kuten sydäninfarktien, sekä eteisvärinäpotilaiden ja sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden määrä kasvaa.

HYKSissä hoidetut eri kardiologiset potilaat (hoidon ensisijainen syy) 2011- 2014 

keskimäärin

vuodessa

Sydäninfarki

+30,2%      8%
Sydämen vajaatoiminta+19.9%     5% 
Eteisvärinäpotilaat+14,6%,      5% 
Ikääntymiseen liittyvät aorttaläppäpotilaat+20,8%,      7% 
Lähde: HYKS

 

Potilasrekisteristä selviää, että syyt voivat olla moninaisia:

– 5%:lla ”paha” LDL- kolesteroli on yli viisi (suositus alle 3)

– verenpainetauti on taustalla 62 %:lla potilaista

– vaikka sepelvaltimotauti on 62%:lla tiedossa, näistä potilaista 54 % tupakoi ja statiinilääkitystä käyttää vain 32% ja

– kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaa 6,8 %. 

Sydänhoidon ja -tutkimuksella on edessään suuria haasteita, joihin on asiantuntijoiden mukaan on tartuttava välittömästi.

Sydänsairauksien lisääntymisestä huolimatta ovat sydäntutkimusmäärärahat vähentyneet, siksi 45 vuotta täyttävä Sydäntutkimussäätiö aikoo nyt perustaa Suomeen SydänAkatemian vastaamaan näihin tulevaisuuden haasteisiin.

Lue myös:

    Uusimmat