Kodin vakuuttaminen

Kotivakuutus on tärkeä vakuutus jo ensimmäisessäkin kodissa. Kotivakuutuksella vakuutetaan kodin irtaimisto. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen vakuutus kuuluu taloyhtiölle. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi asunnon sisäpuolen pinnat ja seinät, samoin kuin lattiat, kuuluvat asujan vakuutuksen piiriin.

Korvauspiiri tarkoittaa sitä, mitä vakuutuksesta korvataan. Kotivakuutuksilla on erilaisia korvauspiirejä. Perinteinen tapa määritellä korvauspiiri on luetella vakuutusehdoissa korvattavat vahinkotapahtumat ja rajoitukset. Vakuutusehdoissa voidaan luetella korvattavat vahinkotapahtumat, joita ovat esim. palo- ja myrskyvahingot sekä putkivuodot. Korvauspiiri voidaan määritellä myös niin, että kotivakuutus korvaa äkillisestä ja arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuvia vahinkoja.

Omakotitalon tai kesämökin omistaja vakuuttaa kotivakuutuksella myös rakennuksensa.

Lue ehdot tarkkaan

Vaikka vakuutus olisi kuinka laaja tahansa, ehdoissa on aina myös rajoituksia. Käytännössä esim. vesivahingoista ovat yleensä korvattavia vain putkien tai laitteiden rikkoutumisesta aiheutuvat vahingot.

Esimerkiksi suihkutilan puutteellisesta vesieristyksestä johtuva vahinko ei ole korvattava laajastakaan vakuutuksesta. Kysymys ei ole äkillisestä eikä ennalta arvattavasta tapahtumasta, vaan vähitellen syntyneestä vahingosta, joka on seurausta rakennusvirheestä.

Suojeluvastuu pitää kantaa

Kotivakuutuksen ehtoihin sisältyy suojeluohjeita, muun muassa velvollisuus huolehtia omaisuudesta. Yksityiskohtaisia ohjeita voi olla esimerkiksi paloturvallisuudesta tai vuotovahinkojen ja murtovahinkojen varalta.

Maksettua korvausta voidaan vähentää tai se voidaan kokonaan evätä, jos suojeluohjeiden laiminlyönti on ollut syynä vahinkoon.

Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärällä tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka arvoiseksi omaisuus on katsottu ja josta se on vakuutettu. Omaisuuden vakuutusarvo kotivakuutuksissa on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu. Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään iän, käytön, kulumisen tai muun sellaisen syyn aiheuttama arvonalennus.

Vakuutuksenottaja voi itse määrätä vakuutuksenmäärän tai se voi perustua yhtiön arviointiohjeisiin. Tärkeää on huolehtia siitä, ettei omaisuutta arvioida liian pieneksi, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa pienempi. Silloin kyseessä on alivakuutus.

Niin sanotuissa täysarvovakuutuksissa vakuutuskirjaan ei lainkaan merkitä vakuutusmäärää. Irtaimiston osalta vakuutusyhtiölle ilmoitetaan asuinpinta-ala. Korvaus maksetaan joko päivänarvon tai jälleenhankinta-arvon mukaan.

Vakuutusmaksut

Kotivakuutuksen maksut riippuvat vakuutusmäärästä ja siitä, minkälaisessa rakennuksessa omaisuus sijaitsee. Maksun määräytymisperusteina voivat olla pinta-alatiedot ja rakennusten osalta talotyyppi, lämmitystapa jne.

Omavastuulla tarkoitetaan sitä, että vahingon sattuessa vakuutuksenottaja maksaa itse osan aiheutuneista kustannuksista. Omavastuun määrä vaihtelee eri vakuutuksissa.

Lähde: Kuluttajavirasto

Oman unelmiesi kodin löydätJokakoti.fi-asuntopalvelusta.

Lue myös:

    Uusimmat