KHO: Yksityisalueella ei saanut säilyttää käytöstä poistettuja autoja

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä tapauksessa, jossa kahden tieliikennekäytöstä poistetun auton pysäköinnistä yksityisalueella oli määrätty pysäköintivirhemaksu.

Autojen katsottiin olleen yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella säilytettyjä tai varastoituja ajoneuvoja. Autot oli poistettu tieliikennekäytöstä ja ne olivat katsastamattomia. Tieliikennelain mukaan tieliikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja ei saa säilyttää tiellä tai liikennöidyllä alueella.

Pysäköintivirhemaksut oli määrätty marraskuussa 2012 Espoossa. Ajoneuvot oli poistettu liikenteestä vuonna 2008.

Yksityisessä omistuksessa olevaa parkkipaikkaa hallinnoiva taho oli antanut valtuutuksen pysäköinninvalvonnan suorittamiselle, joten pysäköintivirhemaksujen määräämisen katsottiin olevan oikeutettua.

Pysäköinninvalvojien määräämistä virhemaksuista tehtiin ensin valitus hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin katsoi päätöksessään, että pysäköintivirhemaksut voitiin määrätä. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin katsoi, ettei aiemmin annettua päätöstä ollut tarpeen muuttaa.

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.

Lue myös:

    Uusimmat