Kauhajoki-raportti kertoo ampujan synkän taustan

Oikeusministeriön asettaman tutkintalautakunnan raportti kertoo lukuisia yksityiskohtia koulumurhaaja Matti Saaren taustasta. Se antaa myös kuvan siitä, että tietoa erilaisista ongelmista oli, mutta kukaan ei osannut yhdistää tietoja.

Koulumurhaaja Saari ampui syyskuussa 2008 kymmenen ihmistä ja itsensä.

Nämä ovat otteita tutkijalautakunnan raportista.

Saaren lapsuus

"Tekijä syntyi vuonna 1986 perheen toisena lapsena. Perhe asui tekijän syntymän aikaan Oulussa. Tekijä oli varhaislapsuuden aikana kasvun ja kehityksen seurannassa, ja hänen hitaaseen kasvuunsa liittyi huolia. Tekijä oli muutaman kerran sairaalahoidossa alle kouluikäisenä. Tekijää on kuvattu vauvana pirteäksi ja hyväntuuliseksi, mutta pikkulapsena ja myöhemmin ujoksi, vetäytyväksi ja hiljaiseksi. Äidin mukaan tekijä oli vauvana ja lapsena normaali, joskin vauvana itkuinen toistuvan sairastelun takia."

Lue tutkintalautakunnan koko raportti tästä:

Kauhajoen uhrit:

"Äidin mukaan perhetilanne ei ollut syntymän aikaan ja sen jälkeen vakaa, sillä vanhempien suhde oli ajautunut vaikeuksiin. Tekijän vanhemmat muuttivat erilleen, kun tekijä oli noin vuoden ikäinen, virallisesti avioero astui voimaan tekijän ollessa kolmevuotias."

"Äiti huolehti kahdesta lapsesta asumuseron jälkeen yksin. Taakkaa lisäsi se, että tekijän neljä vuotta vanhemmalla veljellä oli synnynnäinen sairaus. Äiti oli yksin kuusi vuotta ja meni sen jälkeen uusiin naimisiin. Tekijällä oli äitinsä uudesta suhteesta kolme velipuolta,´jotka olivat teon aikaan murrosikäisiä. Tekijän suhdetta isäpuoleen ja pikkuveljiin´on kuvattu normaaliksi."

Veljen kuolema ja 12 osoitetta

"Tekijän suhde vanhempaan veljeen oli läheinen. Veli kuitenkin kuoli sairauteensa vuonna 2003 tekijän ollessa 17-vuotias. Tekijä otti kuoleman hyvin raskaasti."

"Tekijän äiti, isäpuoli ja kolme velipuolta asuivat Kauhajoen tapahtumien aikaan Pyhäjärvellä. Äiti tunnetaan yritteliäänä ja ahkerana ihmisenä, eikä perheessä ole alkuvaikeuksien jälkeen ollut mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Perhe on myös toiminut tukiperheenä muille lapsille."

"Perhe on kuitenkin muuttanut paljon muun muassa tekijän isäpuolen työn vuoksi. Tekijälle oli ennen kuolemaansa kirjattu 12 eri vakinaista osoitetta."

"Tekijä muutti pois kotoa vähän alle 18-vuotiaana, mutta oli senkin jälkeen tiiviisti yhteydessä äitiinsä. Tekijän virallinen asuinpaikka oli Kauhajoki, jossa hän asui vuokra-asunnossa koulun läheisyydessä. Tekoa edeltävänä kesänä tekijällä oli ongelmia vuokranmaksun kanssa, ja hän oli ahdistunut rahaongelmista johtuen. Äiti avusti häntä silloin."

"Isän ja äidin erottua isä muutti uuteen parisuhteeseen muualle. Isän uusi puoliso ei isän mukaan hyväksynyt edelliseen suhteeseen syntyneitä lapsia ja suhtautui heihin kielteisesti. Lapsuudessa tekijä oli yhteydessä isäänsä harvoin, mutta yhteydenpito tiivistyi nuoruudessa ja aikuisuudessa isän siirryttyä uuteen parisuhteeseen. Tekijän isällä on tytär ja poika, jotka ovat tekijän sisaruspuolia."

Koulumenestys vähintään kohtalainen

Oikeusministeriön tutkijalautakunnan raportti kertoo Saaren koulumenestyksestä.

"Tekijän koulumenestys oli kaikilla asteilla vähintään kohtalainen ja ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa hyvä. Tekijää on luonnehdittu tunnolliseksi oppilaaksi. Ala-asteen opettajat kuvailivat häntä hiljaiseksi ja kiltiksi."

´"Koulunkäyntiin liittyi kuitenkin myös vaikeuksia. Tekijää kiusattiin äidin mukaan ala-asteella. Yläasteella tekijää pahoinpideltiin fyysisesti. Lukiossa puolestaan uhattiin rikkoa tekijän mopo, minkä vuoksi hän myi sen pois. Lukiossa tekijää nimiteltiin, ja luokkatoverit piirsivät pilakuvia hänestä luokan taululle. Tekijää myös syljettiin päin kasvoja. Tekijä pyysi näihin tekoihin liittyen äitiään hakemaan hänet pois koulusta kesken koulupäivää useita kertoja."

"Yläasteella tekijä alkoi viettää iltoja kylällä, ja hän jäi äidilleen kiinni näpistelystä ja päihdekokeiluista."

"Tekijä ilmaisi yläasteelle siirtymiseen liittyvässä terveyskyselyssä, että hänellä on unensaantivaikeuksia, keskittymisvaikeuksia, alakuloisuutta, masentuneisuutta sekä pelokkuutta ja arkuutta. Lukio keskeytyi, mutta ammattikoulussa tekijä viihtyi paremmin."

"Hän suoritti ammattikoulun menestyksellisesti loppuun. Kauhajoen ammattikorkeakoulusta ei ole tietoja tai viitteitä siitä, että tekijää olisi syrjitty tai kiusattu. Hän pärjäsi opiskelussa siellä hyvin. Tekijä oli kertonut äidilleen ja ystävilleen viihtyvänsä Kauhajoella. Tekijällä oli Kauhajoen ammattikorkeakoulussa muutama ystävä, joiden kanssa hän liikkui myös vapaa-aikanaan."

Vaikeudet alkavat

"Opiskelijatovereiden mukaan tekijä oli kuitenkin syksyllä 2008 aikaisempaa useammin myöhässä tai lähti tunneilta aikaisemmin. Alkusyksyllä juuri ennen surmatöitä opiskelutoveri havaitsi, että tekijällä oli vaikeuksia suorittaa ruokamessuilla ruoanlaittoon liittyviä työtehtäviä."

"Keväällä 2008 tekijä oli ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa työharjoittelussa Unkarissa, jossa itse työharjoittelu sujui sekä tekijän oman arvion että ohjaajan mukaan kiitettävällä tavalla. Opiskelijaystävät kuitenkin kirjoittivat harjoittelusta vastaavalle ammattikorkeakoulun lehtorille huolta aiheuttaneista ongelmista, jotka ilmenivät erityisesti vapaa-ajalla. Ongelmat liittyivät tekijän alkoholinkäyttöön, leikkimiseen veitsellä, puheisiin itsensä surmaamisesta."

"Tekijä oli myös vaikuttanut masentuneelta ja yksinäiseltä ja ilmaissut Jokelan koulusurmia ihannoivia ajatuksia. Unkarilaisen ystävyyskoulun yhdyshenkilöt puuttuivat asiaan ja ongelmat näyttivät ratkenneen. Asiaan ei palattu enää Suomessa."

Takaiskut vaikeita

"Tekijä oli kasvunsa aikana terveysseurannassa muun muassa hitaan pituus- ja painokehityksen takia. Tekijä oli pitkään kevytrakenteinen, mutta hänen painonsa oli sittemmin noussut. Pituudeltaan hän oli alle suomalaisten miesten keskipituuden. Äiti piti tekijää perusluonteeltaan rauhallisena, auttavaisena ja siistinä, osin jopa ylisiistinä ja erittäin tarkkana järjestyksestä."

"Tekijä otti epäonnistumiset raskaasti ja takaiskut olivat hänelle vaikeita. Yksi tekoa edeltävä vastoinkäyminen tekijälle oli syyskuun 2008 alussa Pyhäjärvellä sattunut vakava liikenneonnettomuus, jossa kuoli tekijän tuttuja. Lisäksi juuri ennen tekoa päättyi lyhytaikainen suhde tyttöystävän kanssa, mistä tekijä oli todennut luultavasti masentuvansa."

"Ensimmäiset merkinnät mielenterveyteen liittyvistä ongelmista olivat yläasteelta, kun tekijä oli 13-vuotias. Tekoa edeltäviltä vuosilta puolestaan oli runsaasti merkintöjä melko vakaviin mielenterveysongelmiin liittyen. Tekijällä oli ahdistus- ja paniikkihäiriökohtauksia, masennusta, itsetuhoisuuteen liittyviä ajatuksia ja nukkumisvaikeuksia."

"Äidin kertoman mukaan tekijän psyykkinen vointi saattoi vaihdella jyrkästi."

"Tekijä oli ollut Englannissa työharjoittelussa muutaman kuukauden vuoden 2006 lopussa. Kotiintulon jälkeen tammikuussa 2007 tekijän käyttäytymisessä tapahtui voimakas ja äkillinen muutos. Äidin kertoman mukaan tekijä makasi liikkumattomana ja apaattisena sängyssä eikä suostunut juomaan eikä syömään. Äiti vei hänet lääkäriin, minkä jälkeen tekijän käyttäytyminen taas muuttui nopeasti normaaliksi. Terveyskeskuksen käynnin yhteydessä tekijälle diagnostisoitiin masennusoireita."

Alkoholiongelmia

"Ahdistus- ja masennusongelmien lisäksi tekijän vuorokausirytmi oli häiriintynyt tekoa edeltävänä kesänä. Elokuussa 2008 tekijä todettiin lomakekyselyssä keskivaikeasti masentuneeksi, ja alkoholinkäyttöä arvioivassa Audit-testissä tekijä sai niin korkeita pisteitä,että hoitoon ohjaaminen olisi ollut suositeltavaa", raportissa kerrotaan.

"Opiskelijatoverit ovat kertoneet vahvoista juopumisen tiloista, jolloin tekijän kanssa oli vaikeaa keskustella. Juopumiseen liittyi ajoittain aggressiivista käyttäytymistä, käsirysyjä ja pelottavaa puhetta ystävien keskuudessa. Koulusurmien aikaan tekijä ei ollut päihteiden vaikutuksen alainen."

"Tekijä oli muun muassa loppukesästä 2008 ilmaissut epämääräistä vihaa, joka kohdistui Pyhäjärvellä olevaan hotelliin sekä yhteen opettajaansa Kauhajoella, täsmentämättä syitä tähän. Perhepiirissä aggressiivisuutta ei ollut havaittu."

"Eräiden ystävien mukaan tekijässä havaittiin muutoksia noin kaksi vuotta ja toisten havaintojen mukaan pari kuukautta ennen surmia. Ystävien mukaan tekijä oli erityisesti Jokelan koulusurmien jälkeen ilmaissut kiinnostusta koulusurmia kohtaan ja osoitti ymmärrystä niiden tekijöille."

"Jotkut pitivät tekijää jossain määrin poikkeavana, mutta toisten mukaan hän oli täysin tavallinen nuori muiden joukossa. Häntä pidettiin melko sulkeutuneena siten, että hän ei puhunut paljon omista asioistaan paitsi juopuneena."

Ennen murhia puhetta kouluampumisista

"Tekoa edeltävällä viikolla tekijä oli herättänyt huomiota opiskelijajuhlissa tunkeutumalla päihtyneenä naisten seuraan, puhumalla kouluampumisista sekä torjutuksi tultuaan uhkailemalla ”tätä tulet katumaan”. Tilanteeseen puuttuneen ravintolan henkilökuntaan kuuluvan mielestä tekijä oli vaikuttanut oudolta: hän ei ollut vastannut puheeseen, eikä häneen saanut katsekontaktia."

"Tekijän äiti ei ollut havainnut pojassaan mitään erityisiä muutoksia tekoa edeltävinä kuukausina. Tekijä oli muun muassa ostanut uusia kalusteita asuntoonsa ja hankkinut kissanpennun muutama viikko ennen tekoa."

"Tekijän isä oli kuitenkin ollut huolissaan tekijän psyykkisestä tilasta keväällä 2008 ja ilmaissut puolisolle toivovansa, ettei hänen poikansa tekisi itselleen tai toisille mitään. Tarkkaa syytä tähän huoleen isä ei ole osannut täsmentää. Siskopuolelleen tekijä oli ilmaissut keväällä 2008, että kaikilla olisi parempi olla jos hän olisi poissa ja vihjannut itsemurha-aikeista. Lisäksi hän kertoi siskolleen viikkoa ennen tapahtumaa ahdistuksestaan."

Hiustyyli muuttui - muistutti Jokelan ampujaa

"Tekijän hius- ja pukeutumistyyli oli muuttunut tekoa edeltävänä kesänä. Hän kampasi hiukset taaksepäin ja hänellä oli musta nahkatakki, mikä herätti huomiota"

"Uusi tyyli muistutti Jokelan ampujan tyyliä, mikä oli herättänyt tekijälle lippaita ja patruunoita myyneen aseliikkeen myyjien välistä kommentointia tyyliin ”copycat”. Aseliikkeen pitäjä kuvasi tekijää ilmeettömäksi ja eleettömäksi."

"Terveyskeskuslääkäri oli määrännyt tekijälle depressiohoitajan pyynnöstä lääkkeitä sekä masennukseen (SSRI-lääke) että ahdistuskohtauksiin (alpratsolaami) potilasta itse tapaamatta."

"Ahdistuskohtaukset ja paniikkihäiriöt liittyivät sekä esiintymistilanteisiin, sosiaalisiin tilanteisiin että yksin olemiseen. Verkostokartoituksessa tekoa edeltävinä kuukausina tekijän verkosto osoittautui melko ohueksi. Tekijä ilmeisesti käytti saamiansa lääkkeitä asianmukaisesti ja oli muutenkin hoitomyönteinen ja avoimen tuntuinen. Hän kuitenkin vältti katsekontaktia depressiohoitajaan. Hoitokontakti säilyi tekoon saakka, mutta tekijä oli siirtänyt tekoa edeltäväksi perjantaiksi sovitun tapaamisen myöhemmäksi."

"Psykiatriaan tai nuorisopsykiatriaan erikoistunutta lääkäriä tekijä ei tavannut missään vaiheessa. Koulusurmien toteuttamishetkellä tekijällä oli elimistössään pieni määrä hänelle määrättyjä lääkeaineita."

Harrastukset

"Tekijällä oli aikuisiällä jonkin verran harrastuksia. Hän kävi uimassa ja soitti sähkörumpuja.Lisäksi hän käytti paljon tietokonetta, jolla hän katseli videoita, kuunteli musiikkia ja muun muassa katseli Columbinen ja Jokelan koulusurmiin liittyvää aineistoa."

"Pelejä hänen koneelleen ei ollut asennettuna, mutta verkkoaineistossa oli viitteitä erään tavanomaisen verkossa pelattavan sotapelin pelaamisesta. Tekijä oli myös kiinnostunut musiikista. Uusi harrastus ennen koulusurmia oli ammunta ilma-aseilla sisäradalla ja myöhemmin ruutiaseella ulkoradalla."

"Tekijällä ei ollut erityistä yhteiskunnallista tai uskonnollista näkemystä, ja äiti kuvasi hänen arvomaailmaansa normaaliksi. Äidillä oli sellainen mielikuva tekijästä, että hän paheksui kouluampumisia eikä ollut erityisen kiinnostunut tietokoneista tai aseista."

Varusmiespalvelus

"Tekijä aloitti varusmiespalveluksen 10.7.2006 Kajaanissa. Ennen palvelukseen astumista tekijä oli todettu palveluskelpoiseksi kutsuntajärjestelmään liittyvässä terveystarkastuksessa."

"Palvelus alkoi tavalliseen tapaan peruskoulutuksella, johon kuuluvat koulutusosiot tekijä sai suoritettua. Liikuntasuorituksista saadut arvosanat olivat tosin huonoja."

"Alkuvaiheessa tekijän motivaatio varusmiespalvelukseen oli tiettävästi hyvä, mutta palveluksen keskeyttämismahdollisuus tuli esiin lääkärin vastaanotolla viiden viikon kuluttua palveluksen aloittamisesta."

"Tekijä kertoi varuskunnan lääkärille, että hän on joutunut vetäytymään syrjään muusta porukasta. Häntä oli kertomansa mukaan kiusattu armeijassa, mutta myös aiemmin yläasteella ja lukiossa. Äidilleen hän oli kertonut, että hänen sänkyynsä oli virtsattu. Tekijä oli myös ollut mukana leirillä tapahtumassa, jossa hän oli töninyt toista varusmiestä ase kädessä. Tekijä oli lääkärin vastaanotolla kertonut myös mielialaongelmista sekä itsetuhoisista ajatuksista, nukkumishäiriöistä ja ahdistuneisuudesta. Ongelmia aiheutti lisäksi fyysinen vaiva jalassa, jonka vuoksi juokseminen oli kivuliasta."

"Tekijä lähetettiin puolustusvoimien ja erikoissairaanhoidon kumppanuussopimuksen mukaisesti Kainuun keskussairaalan psykiatrian poliklinikalle."

"Viikkoa myöhemmin tekijä kävi keskussairaalassa psykiatrisen sairaanhoitajan luona, jolloin hän epäili jaksamistaan. Sairaanhoitaja suositteli ajan varaamista psykiatrille. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Viikon kuluttua oli jälleen lääkärikäynti varuskunnan terveysasemalla, jolloin lääkäri ehdotti tekijän siirtämistä E-luokkaan 1–2 vuodeksi psyykkisten syiden vuoksi. Tekijä itse toivoi palveluksen keskeyttämistä. Ehdotus meni yksikön päällikön ja sairaantarkastustoimikunnan kautta prikaatin komentajalle, joka teki päätöksen palveluskelpoisuuden tarkistuksesta."

"Armeija keskeytyi 31.8.2006, ja tekijä siirrettiin E-luokkaan perusteena jalkakipuun ja sopeutumiseen liittyvät diagnoosit."

"E-luokkaan siirto tarkoitti, että tekijän palveluskelpoisuus arvioitaisiin uudelleen kahden vuoden kuluttua. Tekijä oli ennen koulusurmia saanut jälkitarkastuskutsun Pohjanmaan aluetoimiston 12.11.2008 järjestämään tarkastukseen, jossa tekijän palveluskelpoisuutta´koskeva asia olisi käsitelty saman vuoden alussa voimaan tulleen uuden asevelvollisuuslain mukaisesti."

Katso Jarkko Sipilän juttu (Seitsemän uutiset 17.2.2010)

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja