Kaivosveron käyttöönotosta tehdään selvitys – mineraalien käytöstä halutaan yhteiskunnalle "kohtuullinen korvaus"

Kaivostoiminnalle halutaan tiukemmat rajat 10:12
Katso myös: MTV:n Uutisaamussa keskusteltiin marraskuussa kaivostoiminnalle haluttavista tiukemmista rajoista.

Kaivosveron käyttöönotosta tehdään selvitys. Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) asettama työryhmä tutkii kevään aikana, miten eri verovaihtoehdot soveltuisivat Suomeen, miten toteuttamiskelpoisia ne ovat ja miten ne vaikuttaisivat.

Tarkoitus on, että työn pohjalta voidaan tehdä päätös kaivosveron toteuttamismallista hallituksen esityksen valmistelua varten. Kaivosveron käyttöönotto on kirjattu hallitusohjelmaan, jonka mukaan kaivosvero otetaan käyttöön sähköveron korotuksen sijaan.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että kaivosvero tuottaisi 25 miljoonaa euroa vuodessa. Tuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtion kassaan.

Kaivosmineraalit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja

Selvityksessä otetaan huomioon, että kaivosmineraalit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Veron tavoite ei ole ensisijaisesti vähentää niiden käyttöä, vaan ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus niiden käytöstä. Tätä ennen Suomessa ei ole ollut erillistä kaivosveroa, jota perittäisiin maasta kaivetuista mineraaleista.

Työn alla on myös kaivoslain uudistaminen. Kaivoslain uudistamista on vaadittu kansalaisaloitteessa, jota eduskunta käsitteli syksyllä 2019.

Lue myös:

    Uusimmat