Isä irtisanoi poikansa henkivakuutuksen, koska luuli varusmiesten olevan vakuutettuja – Raaseporin turmassa kuolleen Ossianin, 20, vanhemmille korvattiin vain hautauskulut: "Olemme uudessa painajaisessa"

1:13
Raaseporin tasoristeysturmassa lokakuussa 2017 kuoli kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja

Raaseporissa vuosi sitten lokakuussa kuolleen varusmiehen isä Jyri Jaakkola on pettynyt siihen, miten palveluksessa kuolleiden varusmiesten omaisten korvausasioita on hoidettu.

Jaakkola menetti esikoisensa, 20-vuotiaan Ossianin viime vuoden lokakuussa, kun kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja kuolivat puolustusvoimien ajoneuvon ja junan törmäyksessä Raaseporissa. Varusmiehet olivat palveluksessa Uudenmaan prikaatissa.

Väärin mainostettu

Jaakkolan mukaan toisin kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää, ei varusmiesten omaisille tosiasiassa makseta vakuutuskorvauksia, ei ainakaan ellei niitä vaadi oikeusteitse. Ainoastaan hautauskulut korvataan.

– Ei ole olemassa vakavampaa tapaturmaa kuin tapaturmainen kuolemantapaus.

Jaakkolan mukaan on käsittämätöntä, että vakuutusturvaa voidaan mainostaa ja jälkeenpäin väittää, että vakuutus ei kata kuolemantapausta.

– Hengenmenetyksestö kuuluisi maksaa luvattu vakuutuskorvaus, ei tukea, eläkettä tai avustusta, joita koskevaa lainsäädäntöä ollaan nyt vuodenvaihteessa uudistamassa. Tämä on iso oikeudellinen kysymys, Jaakkola sanoo.

Ossianin henkivakuutus irtisanottiin

Ossianin vanhemmat irtisanoivat poikansa kotivakuutuksen, joka sisälsi myös henkivakuutuksen, juuri ennen kuin Ossian astui palvelukseen Uudenmaan prikaatissa kesällä 2017.

Vanhemmat ajattelivat, että kahdesta vakuutuksesta on turha maksaa, koska heillä oli vankka käsitys siitä, että varusmiehet ovat palvelusaikanaan vakuutettuja valtion taholta.

Isä oli myös tarkistanut varusmies.fi-sivuilta, että varusmiehet ovat vakuutettuja Valtiokonttorissa tapaturmien ja palvelussairauksien varalta.

Nykyisin tuo vakuutus-sitoumus on Jaakkolan mukaan piilotettu samalla sivustolla vaikeammin löydettäväksi. Sieltäkin Jaakkola arvelee sen poistuvan ensi vuoden alussa, kun uusi laki tulee voimaan.

Ossianilla oli palvelusta jäljellä runsas kuukausi, kun traaginen Raaseporin onnettomuus tapahtui. Hän menetti henkensä ja vanhemmat poikansa.

Ei ohjeita vakuutuskorvausten hakemiseen

Tämän vuoden tammikuussa Jyri Jaakkola lähetti Valtiokonttorille korvaushakemuksen, jossa hän haki vakuutuskorvausta Ossianin tapaturmaisen kuoleman johdosta 200 000 euroa.

Haettu korvaus oli sama kuin kriisinhallintatehtävissä kuoleman johdosta maksettava korvaus, johon myös asevelvollisen tapaturmainen kuolema on rinnastettu julkisuudessa.

Valtiokonttorin kanssa asioidessa Jaakkolalle selvisi, että varusmiehen tapaturmaisen kuoleman johdosta ei voi hakea vakuutuskorvausta eikä hakemiseen tarvittavia lomakkeita tai ohjeita ole edes olemassa.

Meni lakipykälien taakse

Valtiokonttori vastasi Jaakkolalle ja meni kahden lain pykälän taakse: lain sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä työtapaturma- ja ammattitautilain. Niissä ei kuitenkaan ole säädöstä kuolemantapausten varalle.

Jaakkolan mukaan näitä lakeja ei voida soveltaa heidän tapaukseensa, koska laissa sotilastapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa vamman tai sairauden. Näitä ei kuolemantapauksessa aiheudu.

Jaakkolan tulkinnan mukaan asevelvollinen ei ole myöskään työntekijä eikä yrittäjä, joten Ossianille ei sattunut lain tarkoittamaa työtapaturmaa.

– Valtiokonttorillakin on vaikea paikka, koska lainsäädäntö tämän asian osalta on epäselvä, Jaakkola sanoo.

Korvaukset eriytettiin

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut laki eriytti asevelvollisille ja kriisinhallintahenkilöstölle maksettavat korvaukset radikaalisti, mikäli palveluksessa sattuu tapaturma tai kuolemantapaus.

Jos kriisinhallintatehtävissä oleva henkilö menehtyy kriisinhallintaoperaatiossa, maksetaan siitä korvausta omaisille 210 000 euroa.

Aiemmin sekä asevelvolliset että kriisinhallintahenkilöstö olivat saman lain alaisuudessa, jolloin myös korvaukset olivat samat.

– Tällä hetkellä vanhemmille ja sisaruksille ei tule omia korvauksia hautausavustuksen lisäksi, lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen Valtiokonttorista kertoi viime viikolla MTV Uutisille.

"Tilanne on katastrofaalinen"

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on moittinut asiaa näkyvästi. Hän teki asiasta viime vuonna lakialoitteen, jossa hän vaati samansuuruisia korvauksia kriisinhallintatehtävissä ja varusmiespalveluksessa kuolleiden omaisille.

Juvonen lähetti viimeksi tällä viikolla asiasta julkisuuteen tiedotteen, kun varusmies kuoli Lapissa.

– Varusmiehet ovat tällä hetkellä täysin tuuliajolla lisävakuutusturvansa kanssa. Sitä ei ole heillä ollenkaan. Onko varusmiehen henki Suomen valtiolle täysin arvoton? Tilanne on katastrofaalinen ja koska hallitus ei siihen näytä haluavan puuttua, on presidentti Sauli Niinistön jyrähdettävä, Juvonen kirjoitti.

Juvosen mukaan armeijassa liikutaan nyt kirjaimellisesti harmaalla alueella ja hän kysyy, kuka kantaa asiasta vastuun.

Summien pudottaminen ihmetyttää

Hallitus esitti syyskuussa varusmiesten ja siviilipalvelusta suorittavien tapaturma- ja kuolemantapauksissa maksettavien korvauksien nostamista.

Kuolemantapauksissa suuruus olisi kuolleen puolisolle 200 000 euroa ja lapselle 40 000 euroa. Jos puolisoa tai lapsia ei ole, kuolleen vanhemmilla olisi oikeus 20 000 euron korvaukseen.

– Eiväthän varusmiehet ole yleensä naimisissa eikä heillä ole vielä lapsia. Nämä uuden lain tarkoittamat korvaukset eivät ole vakuutuskorvauksia eikä siinä korvata hengenmenetystä. Nyt korjataan lakia sosiaalieduista, joka on aivan eri asia kuin vakuutus, Jaakkola sanoo.

Jaakkola on seurannut julkisuudessa käytävää keskustelua aiheesta. Useat asiantuntijat ovat sanoneet, että oikeudenmukainen korvaus hengenmenetyksestä varusmiehen omaisille olisi 200 000 euroa. Uudessa laissa omaisille esitetään 20 000 euron korvausta.

– Summa on pudonnut kymmenesosaan. Se tuntuu kummalliselta, erityisesti nyt, kun näitä kuolemantapauksia on sattunut, Jaakkola ihmettelee.

"Surmansa saaneilla ei ole arvoa"

Raaseporin turma oli viime vuoden lokakuussa iso uutinen koko Suomessa. Sen saivat myös huomata Ossian Jaakkolan omaiset.

– Saimme heti onnettomuuden jälkeen suruadresseja valtion johdolta ja Puolustusvoimilta. Tuhannet ihmiset ottivat osaa suruumme somessa, kotimme täyttyi kukista ja Ossianin hautajaisiin osallistui yli kolmesataa henkeä. Tästä olemme kiitollisia, Jyri Jaakkola sanoo.

Ossianin kuolemantapauksen korvauksia on jo käsitelty oikeudessa, mutta prosessi on täysin kesken.

Sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta että vakuutusoikeus ovat palauttaneet asian uudelleen Valtiokonttorin käsiteltäväksi. Asia ei ole edennyt eikä korvauksia ole maksettu.

– Meitä ei harmita tässä raha, vaan periaate ja oikeudenmukaisuus. Oliko terveellä ja rakkaalla pojallamme ja menetyksellämme jokin arvo valtiovallalle ja Puolustusvoimille? Tuntuu uskomattomalta, mutta tässä uudessa painajaisessa nyt olemme, Jaakkola kertoo.

Seuraavana selvitetään varallisuus

Marraskuun loppupuolella Valtiokonttori pyysi sosiaalilautakunnan tekemään varallisuusselvityksen Jaakkolan perheestä, jotta he voivat arvioida ovatko Ossianin vanhemmat oikeutettuja toissijaiseen tukeen.

Lisäksi selvityksessä arvioidaan, onko vanhempien työkyky ja varallisuus niin vähäinen, että he ovat oikeutettuja avustukseen.

– Perheemme tulisi myös näyttää, että olimme elatuksemme suhteen "huomattavasti riippuvaisia edunjättäjästä" eli kuolleesta pojastamme. Perheemme toimeentulo ei riippunut Ossianin päivärahasta emmekä ole niin köyhiä, että olisimme sosiaaliavun tarpeessa.

Jaakkola on loukkaantunut koko lisäselvityspyynnöstä.

Omaisille kohtuutonta

Jaakkola on sitä mieltä, että vain henkivakuutus määrittää asevelvollisen hengen arvon hänen taustastaan riippumatta. Jaakkola ei ihmettelisi, vaikka koko vyyhti siirtyisi vielä valtakunnansyyttäjävirastoon.

– Asia on yhteiskunnallisesti merkittävä ja se on jo palautunut kahdesti Valtiokonttorille syistä, joissa riittäisi tutkimista. Omaa toimintaansa Valtiokonttori ja Puolustusvoimat eivät ole suostuneet tarkastelemaan tai korjaamaan.

Jaakkolan mukaan varusmiespalvelukseen meneville ja heidän omaisilleen olisi pitänyt jo ajat sitten kertoa selkeästi, jos henkivakuutusta ei ole. Valtiokonttorin nykyinen käytäntö sosiaalilautakunnan selvityksineen ja lisäselvityspyyntöineen on hänen mukaansa omaisille kohtuuton.

Jaakkola pitää myös tärkeänä, että harkinnanvaraiset avustukset, eläkkeet ja tuet erotetaan selvästi vakuutuksista jo lainsäädäntötasolla. 

Vuoden kestänyt prosessi

Jaakkolan perheeltä korvaustaistelu on vienyt pian vuoden. Jyri Jaakkolalla on oma yritys, joka pitää hänet kiireisenä, joten aikaa korvauksista tappelemiseen ei edes olisi.

– Tämä on keskivertovanhemmalle mahdoton prosessi. Minulle tämä on oikeudellinen asia, eikä se liity Ossianin kuolemaan ja siitä selviämiseen.

– Tässä on mahdollisuus tehdä kompromissi ja jonkinlainen sopimus, mutta voi myös olla, että menemme oikeuteen ja pahimmassa tapauksessa häviämme vuosikausia kestävän oikeudenkäynnin. Silloin me joudumme maksumiehiksi, Jaakkola sanoo.

Isän mukaan perhe on pärjännyt Ossianin kuoleman jälkeen olosuhteisiin nähden hyvin, vaikka suru on yhä läsnä.

– Muistamme Ossiania päivittäin. On meillä ollut rankkaa hänen kuolemansa jälkeen, mutta tilanne huomioon ottaen meillä menee hyvin.

Lisää aiheesta

    Uusimmat

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.

    Olemme päivittäneet MTV Oy:n tietosuojakäytännön. Päivityksen yhteydessä Mediahub Oy:n tietosuojakäytäntö on yhdistetty osaksi MTV:n tietosuojakäytäntöjä. Lue lisätietoja tästä.

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja