Hyvä piha- ja leikkiympäristö

Hyvä pihaympäristö antaa kaikenikäisille jotakin. Kauniiden pensaiden ja vihreyden keskellä penkkejä ja oleskelua vanhemmille sekä leikkipaikkoja lapsille. Nuoret ovat oma vaativa ryhmänsä, joille on joskus vaikeaa löytää mielekästä tekemistä. Monet aikuiset eivät pidä nuorten oleilusta ja metelöimisestä pihapiirissä. Mutta jos nuorille tarjotaan oma, hyvin hoidettu ja viihtyisä alue, vähenevät häiriötekijät ja ilkivalta. Myös vammaisten tarpeiden huomioiminen pihaympäristön suunnittelussa on erittäin tärkeää.

Vihreyteen ja viihtyisyyteen on jo kiinnitetty huomiota, mutta lasten leikkipaikkojen suunnittelu ja kunnostus on monella pihalla jäänyt huomioimatta. On helpompaa perustella lautasantennin asentamista, kuin lasten leikkivälineiden hankintaa.

Lasten hyvä leikkiympäristö on edellytyksenä heidän kehitykselleen. Yli 190 maata on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksista solmitun sopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata lasten kasvuiän elinehdot. Artiklassa 31 käsitellään oikeutta leikkiin, koska leikin merkitys lapsen kehitykselle tunnetaan hyvin.

Erilaisia pihoille soveltuvia leikkitoimintoja

-liikuntaleikkejä -motoriikkaharjoituksia -roolipelejä -roolileikkejä -rakenneleikkejä -luovuusharjoituksia -sääntöleikkejä -aistien harjoittamista - pikkulasten opettamista.

Lisäksi tulisi huomioida vammaisten tarpeet, turvallisuus, houkutteet, yhdessäolo, istutukset ja viihtyvyys sekä suojaisat nurkkaukset.

Paras leikkiympäristö on luonto, taustana erityisillä leikkivälineillä luotu kokonaisuus. Kaiken elävän edellytyksenä ovat luonto, vesi ja ilma - mutta ne eivät kestä mitä tahansa. Luonnon vaaliminen on tärkeää, ja tehokas työ ongelmien ratkaisemiseksi vaatii tietoa ja pätevää suunnittelua. Kulutamme elämämme aikana itse asiassa koko ajan ympäristövaroja tavalla tai toisella. Työ ympäristön hyväksi ei ole mikään pieni haaste kenellekään.

Turvallisuus

Tietomme riittävät tuskin koskaan siihen, että pystyisimme eliminoimaan kaikki vaarat. Yleinen vaara-käsite sisältää fyysisten vaarojen lisäksi myös kehitykseen liittyvät vaaratekijät. Pyrkimyksenä on aina oltava luoda kiinnostavia ja virikkeisiä, sopivat vaaratekijät sisältäviä leikkiympäristöjä, joiden vaarat lapsi pystyy torjumaan ja arvioimaan. Mutta vasta tietojamme käytäntöön soveltamalla voimme näyttää, että todella välitämme lapsista.

Irtilyöty lauta, katkaistu köysi, vahingonteosta aiheutuvat vaaralliset aukot; niiden havaitseminen on tärkeää. Silloin on aika huomauttaa asiasta tai korjata vika itse. On muitakin syitä puuttua suoraan asiaan. Rikkoutunut tuote houkuttaa vielä pahempaan ilkivaltaan.

Leikkivälinenormit

Leikkivälineille on tammikuun alusta 1999 lähtien ollut uudet normit. Seitsemästä osasta koostuva normisto kattaa yleiset turvavaatimukset ja testausmenetelmät, keinujen, liukuratojen, karusellien ja varsikeinujen erityisvaatimukset ja varsinkin asennuksen, huollon ja käytännön normit.

Tarkastus, huolto ja katsastukset

Asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö valmistajan ohjeiden mukaan. Leikkivälineiden hyvä turvallisuus ja toiminta vaativat säännölliset tarkastukset, huollon ja katsastukset.

Tarkastus, huolto ja katsastukset on annettava ammattitaitoisen henkilön vastuulle. Vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävän vaatimat tiedot, ja työ on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan, tai tiheämmin välein. Tähän vaikuttavat sellaiset seikat, kuten kova kulutus, ilkivalta, sijoitus lähelle rannikkoa, leikkivälineiden ikä jne.

Käyttö ja omistajan vastuu

Käytöstä vastaavan tai leikkivälineiden omistajan on laadittava sopiva käytäntö ja aikataulu tarkastusta, huoltoa ja katsastuksia varten. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että henkilöstö saa koulutusta tehtäväänsä sekä tarpeeksi tietoa siitä, mikä on vastuu ja mitkä valtuudet heillä on. Tarkastuksista, huolloista ja katsastuksista on myös pidettävä pöytäkirjaa ja se on talletettava. Jos leikkivälineissä havaitaan vikoja, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa, välineille pääsy on estettävä, kunnes vika on korjattu.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja