Hovioikeus linjasi: LSD on erittäin vaarallinen huumausaine – THL olisi pitänyt aikuisille "vain vaarallisena"

Videolla Juho ja Mippi kertovat, mihin he psykedeelejä ovat käyttäneet. Juholla on kokemusta myös LSD:stä.

LSD on lain tarkoittama erittäin vaarallinen huumausaine, joka rinnastuu vaarallisuudessaan amfetamiiniin ja ekstaasiin, katsoi Itä-Suomen hovioikeus tänään.

LSD

LSD on psykedeeli, joka vaikutuksia ovat aistiharhat ja poikkeavat tunne- ja tajunnantilat, kuten muutokset tilan, ajan ja todellisuuden kokemisessa. 

Erittäin vaarallinen huumausaine

Huumausaine pitäminen erittäin vaarallisena on yksi tekijä, jonka johdosta huumausainerikosta voidaan pitää törkeänä. Se vaikuttaa rikoksesta annettavan tuomion suuruuteen.

Korkeimman oikeuden päätöksellä erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi on aiemmin määritelty ainakin amfetamiini, kokaiini, heroiini, buprenorfiini, ekstaasi, gamma, fentanyyli ja metadoni.

Lain mukaan huumausainetta on pidettävä erittäin vaarallisena, jos sen käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.

THL ei pitänyt erittäin vaarallisena

Oikeuden ratkaisu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon aineen vaikutuksista.

THL katsoi lausunnossaan, että LSD:tä ei voi pitää aikuisten kohdalla erittäin vaarallisena huumausaineena, mutta piti sitä lapsille ja nuorille erittäin vaarallisena sen kehittyvään hermostoon kohdistuvien vaikutusten vuoksi. THL:n käyttämä asteikko ei kuitenkaan suoraan vastaa lain tarkoittamaa vaarallisuusasteikkoa.

THL totesi, ettei LSD:n virheelliseen käyttöön liity suurillakaan annoksilla hengenvaaraa. Sen sijaan aistiharhoihin ja sekavuuteen voi liittyä tapaturmaisia kuolemia.

Aineeseen ei THL:n arvion mukaan synny fyysistä riippuvuutta eikä se aiheuta fyysisisiä vieroitusoireita. Psyykkinen riippuvuus on kuitenkin jatkuvassa käytössä mahdollinen, vaikka aineen vaikutuksiin syntyykin nopeasti toleranssi. Toleranssi tarkoittaa sitä, että aineella ei uudelleen nautittuna saavuteta yhtä voimakkaita vaikutuksia.

THL:n lausunnossa kuitenkin katsotaan, että LSD:n lyhytaikaisestakin käytöstä on raportoitu seuranneen HPPD-nimellä tunnettu hallusinogeenien aiheuttamaa pysyvän havaitsemisen häiriötä. Kyseinen tila aiheuttaa sen, että henkilön aistihavainnoissa on vääristymiä aineen vaikutuksen jälkeenkin.

THL:n tarkastelemien tutkimusten mukaan masennus ja ahdistus ovat myös lisääntyneet LSD:n käytön jälkeen.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:51

Verrattiin "taikasieniin"

Oikeudessa tutkituissa lausunnoissa LSD:tä verrattiin psilosybiinisieniin, joita korkein oikeus ei taannoin pitänyt erittäin vaarallisina huumausaineina. Oikeus kuitenkin huomioi, että taikasieninä tunnetut psilosybiinisienet ovat 45 kertaa heikompia kuin LSD.

– [LSD:n] lyhytaikaiseenkin käyttöön, toisin kuin Psilosybe-sienten käyttöön, liittyy kuitenkin pysyvän havaitsemisen häiriön vaara, joka voi lausunnon mukaan aiheuttaa henkilölle merkittävää psyykkistä kärsimystä viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien ajaksi, oikeus painotti.

Se myös katsoi, että LSD on suosittu huume erityisesti nuorison keskuudessa. Näiden syiden vuoksi se päätti pitää ainetta erittäin vaarallisena pelkän vaarallisen sijaan.

LSD:tä koskevan ratkaisunsa lisäksi oikeus päätti hylätä tapaukseen liittyvät kaksi syytettä törkeistä huumausainerikoksista.

7:33

Juttua tarkennettu 14.6. klo 11.35: THL käytti lausunnossaan omaa kolmiportaista vaarallisuuden asteikkoaan, joka ei suoraan vertaudu lain tarkoittamaan huumausaineen vaarallisuutta koskevaan jakoon. THL:n omassa asteikossa LSD sijoittautuu keskimmäiseen "tavallisen vaarallisuuden" kategoriaan MDMA:n ja amfetamiinin kanssa, joista kumpikin on oikeuskäytännön perusteella erittäin vaarallisia huumausaineita. Korkeimpaan eli erittäin vaaralliseen kategoriaan kuuluu esimerkiksi heroiini ja alimpaan vähiten vaaralliseen kategoriaan taas kannabis. THL ei siis suoraan lausunnossaan ottanut kantaa lain tarkoittamaan huumausaineen vaarallisuuteen, vaan asetti aineet arvionnissaan omaan asteikkoonsa. Suomen laissa aineet jakautuvat vain huumausaineisiin ja erittäin vaarallisiin huumausaineisiin. THL:n jaossa taas kategorioita on kolme.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja