Hoitaja vai oma vanhempi? Asiantuntijat vastaavat, kumpi vaihtoehto on parempi lapsen sairastuessa

Kun lapsi sairastuu, vanhemmat joutuvat usein punnitsemaan monia käytännön asioita. Kumpi vanhemmista jää kotiin hoitamaan sairasta lasta vai olisiko sittenkin parempi palkata hoitaja?  

Vanhemmilla on oikeus hoitaa lastaan kotona palkallisesti kolme päivää, mutta ongelmia tulee yleensä silloin, jos lapsi sairastaa usein, tai jos vanhemmat työskentelevät alalla, jossa tuuraajien käyttäminen on haastavaa.

Myös vanhempien kesken voi tulla kinaa siitä, kumman vuoro on jäädä kotiin lapsen kanssa. Tavallisimmin kotiin jäävä vanhempi on lapsen äiti.

– Vaikka ero isien ja äitien välillä ei ole yhtä suuri kuin perhevapaiden pitämisessä, siinä on silti korjaamisen varaa. Tasaisempi jakaminen perheissä vähentäisi myös naisvaltaisten työpaikkojen painetta järjestää sijaisia tai tarjota sairaan lapsen hoitoapua, kertoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner.

Kannattaa pohtia sitä, mikä on paras ratkaisu lapsen kannalta

Vanhempien kannattaa käyttää lakisääteistä mahdollisuuttaan hoitaa sairastunutta lasta kotona. Työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen silloin, kun hänen taloudessaan asuva alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti.

Kun lapsi sairastuu juuri hektisemmän työjakson aikana, voi ulkopuolisen hoitajan palkkaaminen käydä mielessä. Hoitajan palkkaamista kannattaa kuitenkin pohtia tarkkaan, muistuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija Jenni Helenius.

– Sairastuneelle lapselle oma vanhempi on paras ja turvallisin vaihtoehto. Sairastunut lapsi on usein väsynyt ja voi olla tavallista herkemmällä mielellä. Silloin on mukavaa, kun oma vanhempi on paikalla hoivaamassa, Helenius kertoo.

– Vanhemman kannattaa pitää lapsen hyvinvoinnin näkökulmaa lähtökohtana hoitoratkaisuja tehdessään. Millainen ratkaisu olisi omalle lapselle hyvä ja turvallinen juuri tässä hetkessä, kun hän sairastaa, Helenius lisää.

Kannattaa muistaa myös, että sairastunutta lasta ei saa missään tapauksessa saa viedä päivähoitoon. Aivan koko sairausaikaa vanhempien ei kuitenkaan tarvitse olla läsnä, sillä toipilas lapsi voidaan turvallisemmin mielin jättää hoitajalle.

– Erityisesti silloin, jos hoitaja on tuttu entuudestaan ja perheessä on tapana käyttää hoitajaa, hän on varmasti hyvä vaihtoehto hoitamaan toipilasta lasta, joka ei ole enää kovin kipeä ja surkea, mutta ei vaan voi vielä mennä päiväkotiin, Toppinen-Tanner muistuttaa.

Poissaolo ei tarkoita vastuun välttelemistä

Työnantajastakin riippuu, joutuuko vanhempi pohtimaan sitä, uskaltaako jäädä kotiin lapsen sairastuessa.

– Perheystävällinen työnantaja ymmärtää, että lapsen sairastuminen ei ole työntekijän syy. Poissaolot eivät tarkoita esimerkiksi, että työntekijä välttelisi vastuuta. Ne tarkoittavat, että työntekijä huolehtii lapsestaan, Helenius muistuttaa. 

Lasten sairastelut heijastuvat koko työyhteisöön, sillä monesti poissaolijan työt kasaantuvat muiden harteille. Vaikka työkaverin poissaolo aiheuttaisikin ärsytystä, on hyvä muistaa, että jokainen voi joskus tarvita työssään muiden apua erilaisista syistä.

– Poissaolo sairaan lapsen takia on työntekijän oikeus, mutta on työnantajankin etu, jos tarvittavat poissaolot voi tehdä hyvällä omallatunnolla ja stressaamatta, Toppinen-Tanner muistuttaa.

Myös työkavereiden tulisi ymmärtää poissaolot, sillä kaikilla perheillä ei ole käytettävissä esimerkiksi isovanhempia tai ystäviä, jotka hoitaisivat lapsia heidän sairastuessaan.

– Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kuntasektorilta on todettu, että henkilöstön poissaolot sairaan lapsen hoidon takia ovat suhteellisen pieni osa henkilöstön kaikista poissaoloista ja esimerkiksi omat sairauspoissaolot ovat paljon yleisempiä, kertoo Toppinen-Tanner. 

Sairaan lapsen hoidossa monia vastuukysymyksiä

Jos lapsi sairastuu usein ja työt kertyvät, moni saattaa harkita ulkopuolisen hoitajan palkkaamista sairaalle lapselleen. Ulkopuolisen hoitajan palkkaamista kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, sillä sairaan lapsen hoidossa eteen tulee monia vastuukysymyksiä, joita ei terveen lapsen hoidossa joudu miettimään.

Ihan heti lasta ei siis kannata hoitajan kanssa jättää, vaan tutustuttaa heidät ensin hyvin toisiinsa.

– Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän aikaa hän tarvitsee tutustuakseen hoitajaan vanhempien läsnä ollessa, Helenius kertoo.

Hoitajan on hyvä tietää, onko lapsella tiettyjä rutiineja, kuten mihin aikaan lapsi on tottunut syömään ja nukkumaan, sekä kuka antaa lapsen tarvitsemat lääkkeet.

Vaikka palkattu hoitaja olisikin työn kannalta paras vaihtoehto, useimmilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole taloudellista mahdollisuutta palkata ulkopuolista hoitajaa kotiin lapsen sairastuessa. 

Lue myös:

    Uusimmat