Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutussa tuomio: Juttu määrättiin poistettavaksi verkosta, toimittajalle sakot

Näin oikeus perusteli HS:n toimittajien tuomioita – rikostoimittaja Pekka Lehtinen arvioi päätöksiä 7:47
Näin oikeus perusteli HS:n toimittajien tuomioita – rikostoimittaja Pekka Lehtinen arvioi päätöksiä.

Viestikoekeskusta koskeneen artikkelin kirjoittaneen kahden toimittajan katsottiin syyllistyneen tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­seen, kertoo Helsingin käräjäoikeus.

Oikeuden mukaan artikkelissa julkaistiin useita sellaisia tietoja, jotka oli määrätty salassa pidettäviksi Suomen ulkoiset turvallisuuden vuoksi. Tiedot koskivat sotilastiedustelun tehtäviä, toimintaa, organisaatiota, suorituskykyä ja hankintoja.

Oikeus piti ilmeisenä, että noin vuosikymmenen takaisten tietojen paljastaminen vuoden 2017 lopulla ei enää vaarantanut Suomen ulkoista turvallisuutta. Se kuitenkin katsoi, että sotilastiedustelun pitkäjänteisyys huomioon ottaen useissa muissa tekstikohdissa paljastettuja tietoja ei kuitenkaan voitu pitää ilmeisen vaarattomina.

Oikeus myös katsoi, ettei julkaistuilla tiedoilla ollut liityntää käynnissä olleeseen sotilastiedustelun lakihankkeeseen.

– Käräjäoikeus on pitänyt artikkelin kirjoittajien menettelyä tahallisena, koska kokeneina toimittajina heidän täytyi tuntea sotilastiedustelutietojen salassapitoa koskeva tiukka oikeuskäytäntö ja koska Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö oli etukäteen jopa kiinnittänyt toimittajien huomiota rikoslain säännökseen, sanotaan käräjäoikeuden tiedotteessa.

Yhdelle toimittajalle kovat sakot

Kir­joi­tus­työs­tä pää­vas­tuul­li­nen toi­mit­ta­ja Tuomo Pietiläinen tuo­mit­tiin 50 päi­vä­sak­koon. Hänen tuloillaan tämä tarkoittaa yli 4 000 euron seuraamusta.

Vä­häi­sem­mäs­sä roo­lis­sa kir­joi­tus­työ­hön osal­lis­tu­nut toi­mit­ta­ja Laura Halminen jä­tet­tiin ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta. Perusteena oli myös käräjäoikeuden mukaan myös se, että hän oli pyrkinyt varmistumaan tietojen julkaisemisen laillisuudesta. Hänet määrättiin kuitenkin menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä teossa käyttämänsä matkapuhelimen ja siinä olleen SIM-kortin sekä hänen hallussaan ollut muistitikku.

– Käräjäoikeus on selkeästi pyrkinyt oikeudenmukaisuuteen ja se on sinällään arvokasta, toimittajaLaura Halminen kommentoi tuomiota tuoreeltaan MTV Uutisille.

Oikeus hylkäsi toisen syytteen, joka koski turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritystä ja toissijaisesti avunantoa turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritykseen.

Entisen HS:n politiikan toimituksen vt. esihenkilö Kalle Silfverbergin syytteet hylättiin.

Juttua määrättiin poistamaan verkosta

Helsingin Sanomat määrättiin poistamaan mainitun artikkelin verkosta.

Pietiläinen, Halminen ja Helsingin Sanomat määrättiin korvaamaan Puolustusvoimien oikeudenkäyntikulut 17 490 euroa.

Oikeudenkäynti koski Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaisemaa artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua juttusarjaa, jotka käsittelivät Puolustusvoimien Viestikoekeskusta ja sotilastiedustelua.

Syyttäjän mukaan jutut sisälsivät Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäväksi määrättyä tietoa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lue myös:

    Uusimmat