Helteet heikentävät veden laatua – vesihuoltojärjestelmässä muhii aikapommi!

Suomessa on totuttu siihen, että hanasta valuva vesi on puhdasta ja laadukasta. Vanhenevat vesiputket ja sään ääriolosuhteet kuitenkin lisäävät merkittävästi riskiä veden laadun heikkenemiseen. Käyttöveden laadun säilymistä pyritään nyt turvaamaan lakimuutoksella.

Suomessa on tehty viime vuosien aikana valtavia määriä putkiremontteja vanhempiin taloihin. Nyt edessä on samanlainen urakka vesihuoltojärjestelmässä, sillä putkiverkostot alkavat vanheta.

– Suomen kunnissa vesihuoltoverkostot on rakennettu 1970-luvulta lähtien eli ne alkavat olla käyttöikänsä loppupäässä. Putkien vanheneminen aiheuttaa yhä enemmän putkirikkoja ja muutoksia veden laadussa, kertoo vesiliiketoiminnan johtaja Reijo KuivamäkiPöyryltä.

Puhdasta juomavettä pidetään Suomessa helposti itsestäänselvyytenä, mutta laadukas käyttövesi vaatii työtä ja on monen asian summa. Käytettävän raakaveden on oltava hyvälaatuista ja se on käsiteltävä oikein. Lisäksi vesiputkiverkoston on oltava kunnossa niin, ettei matkan varrella satu putkirikkoja tai laadun muutoksia.

– Myös säällä ja erityisesti sen ääriolosuhteilla on suuri merkitys. Esimerkiksi kovien helteiden aiheuttama kuivuus voi vähentää maaperän vesivaroja niin, että veden virtaussuunnat muuttuvat ja raakaveteen voi joutua bakteereja. Sama vaikutus on toisaalta myös rankoilla sateilla.

Lakimuutoksella laatua myös poikkeustilanteissa

Vesihuoltojärjestelmien ja -verkostojen kunnossapitovastuu jakaantuu kiinteistöjen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kesken. Järjestelmien kunnossapitoon ollaan nyt panostamassa tiukentuvan lain avulla: syksyllä astuu voimaan uusi vesihuoltolaki, jonka mukaan järjestelmien toimintavarmuutta pitää parantaa.

Lain tavoitteena on turvata vesihuoltojärjestelmän toimivuus myös poikkeustilanteissa, vähentää putkirikkoja sekä päästä eroon vesiepidemioista.

– Yksi lain tärkeimmistä muutoksista on varautuminen häiriötilanteisiin. Vesihuoltolaitosten pitää nyt entistä paremmin tuntea raakaveden, laitteistojen ja verkostojen kunto ja tietää, mitä tehdään mahdollisissa häiriötilanteissa, Kuivamäki tiivistää.

– Vesi on Suomessa hyvälaatuista jo nyt, ja lakimuutoksella pyritään pitämään se hyvänä myös poikkeustilanteissa. Laatua seurataan koko ajan muun muassa vesinäytteillä sekä jatkuvilla mittauksilla ja analysoinnilla, minkä lisäksi tarvitaan myös riskienhallintaa.

Lue myös:

    Uusimmat