Helsingin Psykoterapiainstituutin johtaja tuomittu ehdolliseen ja miljoonakorvauksiin

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Helsingin Psykoterapiainstituutin toimitusjohtajan ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan yhteensä miljoonakorvaukset instituutin opiskelijoille.

Käräjäoikeuden mukaan John Pihlaja, 73, erehdytti opiskelijoita siitä, millä varmuudella he saisivat psykoterapeutin ammattinimikkeen valmistuttuaan. Jutussa oli asianomistajina yli 200 instituutin opiskelijaa.

Psykoterapeutti on Suomessa nimikesuojattu ammatti. Vuoden 2012 alussa psykoterapeuttikoulutus siirtyi asetuksella yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa toteutettavaksi. Koulutus on maksullinen.

Aiemminkin psykoterapeutteja kouluttanut Helsingin Psykoterapiainstituutti (HPI) aloitti muutoksen takia vuonna 2013 ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen yhteistyössä brittiläisen UWE Bristol -yliopiston kanssa. Oikeuden mukaan koulutus oli maksanut sen kokonaan käyneille vähintään 16 200 euroa. Lisäksi useille opiskelijoista oli koitunut esimerkiksi matka- ja majoituskustannuksia.

Jutussa asianomistajina olleet opiskelijat sanoivat Pihlajan kertoneen, että koulutuksen jälkeen opiskelijat saisivat automaattisesti käyttöönsä psykoterapeutin ammattinimikkeen. Valvira ei ole kuitenkaan myöntänyt nimikettä yhdellekään koulutuksen käyneelle, koska Valviran mukaan koulutus ei kelpaa siihen. Jutun asianomistajat sanoivat, että heitä huijattiin.

"Ei suostunut ymmärtämään prosessia"

Pihlaja kiisti syytteet. Hän sanoi selvittäneensä ennen yhteistyön aloittamista sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Valvirasta, liittyykö ulkomaiseen yhteistyöyliopistoon epävarmuutta psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden suhteen.

Oikeudessa kuullun Valviran edustajan mukaan Pihlaja oli lähettänyt Valviraan useita sähköposteja aiheesta. Edustaja kertoi, että Pihlaja oli aktiivisesti kieltänyt Valviran vastaukset ja tulkinnat. Hänen mukaansa vaikutti siltä, että Pihlaja ei ollut suostunut ymmärtämään prosessia.

Myös käräjäoikeus katsoi sähköposteista näkyvän, että Pihlaja ei ollut hyväksynyt Valviran vastauksia, vaan oli vaatinut useita kertoja oman näkemyksensä mukaisia vastauksia. HPI oli myös kannellut Valvirasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies oli syksyllä 2015 antamassaan ratkaisussaan linjannut Valviran tavoin, että HPI:n ja UWE Bristolin koulutus arvioidaan ulkomaisena koulutuksena eli eri tavoin kuin kotimainen koulutus.

Käräjäoikeus katsoi, että jos Pihlaja ei olisi nähnyt asiassa epävarmuustekijöitä, hän ei olisi lähettänyt Valviralle lukuisia sähköposteja samasta aiheesta. Oikeuden mukaan Pihlaja oli ymmärtänyt, että psykoterapeutin ammattinimikkeen saaminen ei ollut ollut itsestään selvä automaatio HPI:n koulutuksen käyneille opiskelijoille.

Käräjäoikeuden mukaan Pihlaja syyllistyi törkeään petokseen ja markkinointirikokseen. Hänet tuomittiin kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen sekä korvaamaan opiskelijoille koulutusmaksuja ja muita kuluja yli 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi HPI tuomittiin 10 000 euron yhteisösakkoon.

Valviralta edelleen kielteisiä päätöksiä

Valviran kielteisiä nimikepäätöksiä on käsitelty myös hallinto-oikeuksissa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätyi pyytämään asiassa ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta. Sen perusteella KHO katsoi, ettei Valvira ollut unionin oikeuden edellyttämällä tavalla selvittänyt tutkintotodistuksen myöntäneen yliopiston kanssa koulutuksen toteuttamiseen liittyviä epäilyjään.

KHO palautti asian loppuvuodesta 2022 takaisin Valviralle uudelleen käsiteltäväksi.

Tämän vuoden tammikuussa Valvira kertoi antaneensa ensimmäiset päätökset nimikesuojaushakemuksiin sen jälkeen, kun se oli arvioinut koulutusta uudelleen. Päätöksissään Valvira katsoi, ettei kyseessä ole psykoterapeutin ammattiin johtava koulutus, joten sen perusteella ei myönnetä oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

– Selvityksen perusteella (UWE Bristolin) Solution Focused Therapy -koulutus ei vastaa luonteeltaan ja kestoltaan kotimaista koulutusta eikä valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion antamia suosituksia. Koulutuksen potilastyön työnohjaus ja koulutuspsykoterapia eroavat merkittävästi suomalaisen koulutuksen toteutustavasta. Valvira katsoo, että koulutus ei johda psykoterapeutin ammattiin, Valvira kertoi tiedotteessa.

HPI määrättiin riitajutussa korvauksiin

Osa rikosjutun asianomistajista on myös nostanut korvauskanteen HPI:tä vastaan. Aiemmin Helsingin käräjäoikeus ratkaisi jutun opiskelijoiden hyväksi ja määräsi HPI:n maksamaan viidelle kantajalle yhteensä yli 75 000 euroa vahingonkorvauksia.

Marraskuussa Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjätuomiota. Hovioikeus katsoi, että HPI:n järjestämä koulutus ei vastannut tulokseltaan sitä, mitä asiassa oli kantajien ja HPI:n välillä sovittu.

– Kuten käräjäoikeus, hovioikeus katsoo, että HPI:n olisi tullut informoida kuluttaja-asemassa toimineita kantajia tiedossaan olleista riskeistä ammattinimikkeen rekisteröinnille. Koska HPI ei ole kertonut kantajille näistä riskeistä, sen ei myöskään voida katsoa toimineen sopimuskumppanina huolellisesti, hovioikeus sanoi tuomiossaan.

Hovituomioon on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Lue myös:

    Uusimmat