Estä kompostin jäätyminen: Pidä käynnissä talvellakin

Useasta pihasta löytyy komposti, joka muuttaa biojätteet mullaksi. Harvakseltaan täytetty tai tyhjennetty sekä märkä komposti saattaa jäätyä talvella, mikä pysäyttää kompostoitumisprosessin.

Talvisin on vaara, että komposti jäätyy. Biolanin tekemässä Kompostikyselyssä käy ilmi, että juuri jäätymistä pidetään isoimpana ongelmana. Kyselyn mukaan muita kompostointia vaikeuttavia tekijöitä ovat hidas kompostoituminen ja kompostin haju.

Ennaltaehkäise jäätymistä

Kompostorin kannattaa olla kauttaaltaan lämpöeristetty ja riittävän tiivis, etteivät haittaeläimet pääse kompostiin.

Jotta kompostoitumisprosessi pysyy käynnissä, on kompostiin syytä viedä säännöllisesti uutta jätettä. Näin pieneliöille riittää uutta hajotettavaa, ja lämpötila pysyy korkeana.

Märkä komposti jäätyy herkemmin kuin kuiva. Kuivike kerää ylimääräistä kostetutta. Riittävä määrä kuiviketta on kolmasosa viedyn jätteen määrästä. Talvella kompostia ei tarvitse sekoittaa kuin kolmesta neljään viikon välein. Turha möyhiminen viilentää kompostimassaa. Tarkoitus ei ole sekoittaa uudempaa kompostimassaa vanhempaan, joten pinnan möyhentäminen riittää.

Kompostointi on ympäristöystävällistä

Mikäli pientalousasujat kompostoivat biojätteensä itse, vähenee jätteenkuljetustarve oleellisesti. Erityisesti haja-asutusalueilla kuljetusmatkat voivat olla pitkiä.

Tavallisen jätteen mukana kaatopaikalle päätynyt biojäte on kaikkein haitallisinta. Tavallisen jätteen mukana mätänevä biojäte tuottaa metaania, joka on yksi haitallisimmista kasvihuonekaasuista.

Kompostoimalla keittiön biojätteet muuttuvat ilmaiseksi mullaksi, jota voi käyttää pihan kasvimailla ja kukkapenkeillä.

Kotitalousjätteistä noin kolmannes on biojätettä.

Kompostorin pohjalla on sellaista kompostimassaa, joka on jo kompostoitunut ja käynyt läpi kuuman vaiheen. Kompostorista kannattaa tyhjentää jäähtynyttä kompostimassaa myös talvella. Tyhjennä korkeintaan kolmasosa tilavuudesta.

Herätä jäätynyt komposti

Kompostin jäätyminen ei haittaa kompostin toimintaa, mutta nopeuttaa kompostorin täyttymistä. Jäätyneen ja pysähtyneen kompostin voi herätellä henkiin hautaamalla sen pintakerroksiin kuumalla vedellä täytettyjä pulloja muutaman päivän ajan.

 

Lähde: Biolan

Lue myös:

    Uusimmat