Ensiasunnon ostajan opas – Tässä käytännöllisiä vinkkejä

Moni haaveilee pääsevänsä eroon vuokrakustannuksista, kun haaveissa siintää ajatus ensiasunnon ostamisesta. Kuinka projektiin tulisi tarttua? Mitä yllätyksiä lainan kanssa saattaa joutua kohtaamaan? Helmi selvitti vastaukset kiperimpiin asunnon ostoa koskeviin kysymyksiin.

Kun haave ensimmäisestä omasta asunnosta alkaa saamaan tuulta purjeidensa alle, on syytä paneutua asunnon ostoa koskeviin käytännön asioihin tarkasti, ennen kuin ryhtyy tositoimiin. Asiantuntijat kertoivat Helmelle, mitkä asiat ovat olennaisimpia, kun projekti ensimmäisestä omasta asunnosta käynnistyy.

Ensiasunnon ostoa suunnittelevan elämäntilanne on usein vakiintunut.

Kun ensiasunnon ostoa suunnitellaan, on elämäntilanteen hyvä olla vakiintunut niin, että projektiin voi sitoutua vähintäänkin pariksi vuodeksi.

– Mutta mikä on sitten se oikea aika? Siihen on mahdotonta ottaa kantaa. Kyllä nyt vähintään kahden kolmen vuoden varautuminen vaaditaan siihen, että projektiin kannattaa ryhtyä, kiinteistövälittäjä Antti KainulainenKiinteistömaailmasta kertoo.

Vaikka toimeen ryhdyttäisiin pikaisestikin, niin projektille on syytä varata aikaa. On selvää, että tiukoilla määräajoilla omia päätöksiään vauhdittava ostaja sortuu helpommin virhelyönteihin. Myös sitä oikealta tuntuvaa tulevaa kotia on hyvä käydä katsomassa useaan otteeseen, jotta päätöksestä voi lopulta olla täysin varma.

Uudessa ja vanhemmassa asunnossa on merkittäviä eroja

Kun suunnittelee asunnon ostoa, helpottaa etsimistä kovasti se, että päättää jokseenkin tarkasti, mitä etsii. Valinta sen välillä, että etsiikö vasta rakennettua vai kenties vielä rakenteilla olevaa asuntoa, vai asuntoa talosta, joka on rakennettu aiemmin, on hyvä tehdä, jos haluaa helpottaa asunnon etsimistä.

– Uuteen asuntoon ei ole usein tulossa sellaisia investointikustannuksia, mitä vanhaan asuntoon voi tulla. On syytä pohtia sitä, että haluaako maksaa uudesta asunnosta vähän enemmän tietäen, että siinä ei todennäköisesti ole edessä korjaustarpeita sinä aikana, minkä siinä aikoo asua, toisin kuin vanhoissa taloissa. Vanhoissa taloissa joudutaan, jos ei nyt joka vuosi, niin usein ainakin joka toinen vuosi tekemään jotain perusparannusta, muistuttaa Kainulainen.

Kainulainen myöntää, että jos remonttiin ryhtyy itse, nousee asunnon arvo usein entisestään.

– Tänä päivänä moni etsii valmiiksi remontoitua, koska ihmiset ovat kiireisiä ja aikaa on vähän. Toki itse remontoimalla tekee usein jonkinlaisen arvonnousun, Kainulainen myöntää.

Remonttiin kannattaakin arvonnousun toivossa ryhtyä itse – jos aikaa, energiaa ja taitoa riittää. Remonttien kanssa vanhojen taitureidenkin on syytä suhtautua tulevaan kotiprojektiin kärsivällisyydellä.

On tärkeää pitää mielessä, että asunnon remontointi on harvemmin käytännössä nopea rykäys. Etenkin materiaalien toimitusajat ja tarvittavien lupa-asiakirjojen saaminen saattavat vesittää suunnitellun remonttiaikataulun heti alkuun. Klisee siitä, että remontit venyvät, tuntuu istuvan hyvin usein myös käytäntöön.

Asuntolaina on iso taloudellinen sitoumus

Sopivaa ikää asuntolainan ottamiseen ei ole. Sitä vastoin kaikkein merkittävin tekijä, joka vaikuttaa esimerkiksi siihen, myöntääkö pankki lainaa, on lainanhakijan taloudellinen tilanne.

– Jos esimerkiksi opiskelee pelkän opintotuen varassa vaikka 30-vuotiaaksi asti, ei pelkällä opintotuella asuntolainan lyhennyksiä ja korkoja pysty oikein maksamaan, etenkään jos asunto ostetaan pääkaupunkiseudulta. Jos taas käy säännöllisesti töissä jo 18-vuotiaasta asti, voi asunnon ostaa huomattavasti aikaisemmin. Tärkeää on, että nuorella on mahdollisuudet hoitaa tällainen iso taloudellinen sitoumus, rahoitustuotteista vastaava johtaja Marjut MustonenSampo Pankista kertoo.

Suositeltavan lainan määrä on niin ikään vahvasti riippuvainen lainaa hakevan taloudellisesta tilanteesta. On tärkeää, etteivät liian suuret maksuerät aja asuntovelallista vaikeuksiin.

– Jos jo nuorena on hyväpalkkaisessa työssä, pystyy ottamaan isomman asuntolainan, eikä se vielä rajoita muuta elämistä. Jos taas on pienipalkkaisessa työssä, kannattaa lainan määrä sovittaa omiin tai perheen tuloihin, Mustonen tarkentaa.

Kuinka paljon lainaa kannattaa sitten lyhentää kuukausittain? Kuukausittaisen lainanlyhennyksen suuruudessa on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon omat säännölliset menot. Jos vaikkapa tietty harrastus vie suuren osan tuloista, on menoerä otettava huomioon, kun kuukausittaisen lainanlyhennyksen määrää suunnitellaan.

– Jos esimerkiksi haluaa matkustaa enemmän, voi olla järkevämpi ottaa pienempi laina ja siten myös pienemmät kuukausierät, jotta pystyy rahoittamaan matkustamisen. Jos taas haluaa käyttää enemmän rahaa asunnon hankintaan, voi asuntolainaan käyttää enemmän kuukaudessa. Tosin pitää muistaa, että asuntolainaa maksetaan yleisesti 20 vuotta, Mustonen suhteuttaa.

– Useasti asunnon ostotilanteessa, asunnon arvo riittää kahdeksankymmenen prosentin edestä lainan vakuudeksi. Jos asunnon ostajalla ei ole lainkaan omia säästöjä tai muuta varallisuutta, tarvitsee lainaan yleensä silloin lisävakuuden joko takauksen tai muun vakuuden muodossa, Mustonen valottaa vaihtoehtoja.

Hyvä vaihtoehto nuorelle on aloittaa ASP-säästäminen ja hankkia sen avulla ensiasunto. Kun täyttää ASP-säästösopimuksen ehdot, voi asp-korkotukilainaa saada 90:n prosenttiin hankittavan asunnon arvosta.

Osaava kiinteistövälittäjä tuo turvaa

Osa asunnonetsijöistä ryhtyy prosessiin yksin – ilman kiinteistövälittäjää. Kun kiinteistövälittäjä ei ole kaupassa mukana, voi ostaja olla täysin omillaan.

– Kiinteistövälittäjä tuo tietysti varmuutta ja turvallisuutta siihen ostoprosessiin, Kainulainen muistuttaa.

Etenkin ensiasunnon ostajan on hyvä muistaa, että ammattitaito voi osoittautua korvaamattomaksi, kun eteen tulee pulmatilanteita.

– Kiinteistövälittäjällä on usein tiedossa niitä kysymyksiä, jotka ensiasunnon ostajaa usein askarruttavat ja niihin osataan tietysti vastata. Ennen kaikkea osapuolet saavat turvan siitä, että asiat on hoidettu niin, että sekä ostajalla että myyjällä on turvallinen olo kaupanteon jälkeen. Silloin ei pitäisi ilmaantua sellaisia virheitä tai puutteita, jotka voisivat aiheuttaa myöhemmin ongelmia jommalle kummalle osapuolelle, Kainulainen muistuttaa.

Nykyään lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja kiinteistövälittäjän tuore tietämys asuntokaupan juridisista puolista voi osoittautua hyvinkin tarpeellisiksi. Kainulaisen mukaan juridisen puolen lisäksi jatkuvasti kehittyvät asuntomarkkinat ovat kasvattaneet kiinteistövälittäjän roolia.

– Välittäjän rooli on entisestään kasvanut osapuolten välissä. Minun mielestäni ensiasunnon ostaminen suoraan omistajalta, jos ei ole asuntoa aikaisemmin edes ostanut, on riskialtista. Ostajalla ei ole välttämättä käsitystä siitä, että mitkä tiedot asunnosta ovat merkityksellisiä, Kainulainen huolehtii.

Muuttamaan ei pääse usein heti

Vaikka asunnon löytymisen jälkeen halu päästä muuttamaan ensimmäiseen omaa kotiin on kova, joutuu kaupanteon jälkeen usein odottamaan tovin. Asunnon myyjä varaa itselleen usein vähintään kuukauden aikaa muuttoon ja kenties uuden kodin etsimiseen.

– Helsingin seudulla ostettavan asunnon vapautuminen kestää yleensä yhdestä kolmeen kuukautta kaupanteosta, Kainulainen kertoo.

Lainan kanssa voi tulla yllätyksiä

Vaikka lainan kustannukset olisikin laskettu tarkkaan, saattaa yllätyksiä ilmetä. Kun asunto on oma, joutuu asunnon omistaja osallistumaan taloyhtiön hankintoihinkin.

– Taloyhtiössä saattaa tulla yllättäviä remonttitarpeita, jotka näkyvät korotettuina vastikkeina ja vaikuttavat näin suoraan kuukausittaisiin menoihin, Mustonen toteaa.

Korkojen nousuun voi kuitenkin myös varautua.

– Lainan korkojen osalta on tärkeää miettiä omaa taloutta. On hyvä varautua näin todella alhaisten korkojen aikana tulevaisuudessa jossain vaiheessa häämöttävään korkojen nousuun. Hyviä keinoja korkojen nousulta suojautumiseen ovat kiinteät korot joko koko lainan määrälle tai osalle lainan määrästä. Myös korkokatto suojaa asuntovelallista korkojen nousulta, Mustonen listaa vaihtoehtoja.

Kaikkia mahdollisia kauhuskenaarioita ei kukaan pysty ottamaan huomioon, kun suunnittelee asunnon ostoa – niin kuin ei muissakaan elämäntilanteissakaan pysty. Omaan elämään liittyvät yllättävät kustannukset ovat usein Mustosen mukaan työllisyyteen tai mahdollisesti sairauteen, työkyvyttömyyteen tai jopa puolison kuolemaan liittyviä ikäviä tilanteita. Yllätysten varalle on kehitetty turvaavia vaihtoehtoja.

– Näiden varalta pystyy suojautumaan esimerkiksi lainaturvalla. Asuntoon liittyvien vahinkojen varalta voi suojautua kotivakuutuksella, Mustonen kertoo.

Lainan ehtoja voidaan muuttaa, jos elämäntilanne muuttuu

Muuttunut elämäntilanne saattaa keikauttaa taloudenkin päälaelleen. Pankin kanssa on kuitenkin usein mahdollista muuttaa sovittuja suunnitelmia.

– Ensimmäisenä kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä pankkiin ja sopia mahdollisesta lyhennysvapaasta tai pienemmästä takaisinmaksuerästä. Helpointa asioita on järjestellä heti, kun ongelmia ilmaantuu, eikä siirtää asioita tulevaisuuteen, Mustonen muistuttaa.

Haaveita opiskelustakaan ei välttämättä tarvitse haudata tyystin, vaikka olisi asuntovelallinen.

– Erityisesti opiskelujen ajan kannattaa harkita joko kokonaan lyhennysvapaata tai sitten pienempää maksuerää muutoin. Toki asia riippuu myös esimerkiksi puolison työtilanteesta ja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta muutenkin, Mustonen toteaa.

MTV3/Helmi

Teksti: Heli Kuitunen

Kuvat: Shutterstock

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja