Eläkkeellä töihin? Huomioi verotus, asumislisä ja ansaintaraja

Eläkkeellä palkkatöihin ryhtyvän tulee huomioida työnteon mahdolliset vaikutukset omiin eläketuloihin sekä asumislisään. Ota yhteyttä eläkkeenmaksajaasi ja selvitä, mikä juuri sinun tilanteesi on.

Vanhuuseläkkeellä voi tehdä töitä niin paljon kuin haluaa ilman, että tulot pienentävät vanhaa eläkettä. Työtulot vaikuttavat kuitenkin eläkkeen verotukseen ja mahdolliseen asumistukeen. Työnteon aloittamisesta pitää ilmoittaa Kelaan siinä tapauksessa, että saa asumistukea.  

Työkyvyttömyyseläkkeellä töihin menevän pitää ilmoittaa työskentelystään Kelaan ja omaan työeläkelaitokseen. Työtulot vaikuttavat eläkkeen verotukseen ja asumistukeen. Lisäksi tuloilla on ansaintaraja.

Jos saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä, saa ansaita enintään 746,57 euroa kuukaudessa (vuosi 2015). Mikäli raja ylittyy, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään eli se jätetään lepäämään vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajalle. Jos työnteko päättyy tai ansiot vähenevät eläkkeen lepäämisen aikana enintään ansiorajan suuruisiksi, eläke palautetaan maksuun ilman työkyvyn arviointia.

Tiesitkö?

Työttömyysvakuutusmaksua ei peritä 65 vuotta täyttäneelle maksetusta palkasta.

Työeläkemaksua ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei peritä 68 vuotta täyttäneelle maksetusta palkasta.

Eläkkeen rinnalla saadusta palkasta kertyy työeläkettä 1,5 prosenttia vuodessa 68-vuotiaaksi asti. Sen saa maksuun 68-vuotiaana tekemällä vanhuuseläkehakemuksen.

Jos saa työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä, ansioraja voi olla korkeampi perustuen omaan, työkyvyttömyyttä edeltäneeseen vakiintuneeseen keskiansioon. Henkilökohtaisen ansiorajan näkee saamastaan eläkepäätöksestä.

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö saa ansaita eläkkeen rinnalla enintään 40 prosenttia henkilölle aiemmin vakiintuneesta keskitasosta. Jos näin laskettu raja on korkeampi kuin 746,57 €/kk (vuosi 2015), sovelletaan korkeampaa rajaa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö saa ansaita eläkkeen rinnalla enintään 60 prosenttia aiemmin vakiintuneesta keskiansiosta. Jos näin laskettu raja on korkeampi kuin 746,57 €/kk, sovelletaan korkeampaa rajaa. Jos vakiintuneen keskiansion perusteella laskettu raja jää alhaiseksi, eläkkeensaaja saa joka tapauksessa aina ansaita 746,57 €/kk (vuosi 2015). Jos ansioraja ylittyy, työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajalle.

Lähteet: Kela ja Eläketurvakeskus (sähköpostikysely), Vero.fi, Tyoelake.fi, Ilmarinen.fi

87-vuotias Elvi tekee pitkää päivää

Studio55.fi vieraili 87-vuotiaan leipomoyrittäjä Elvi Avikaisen työpaikalla syyskuussa 2013. Elvi paljasti jaksamisensa salaisuudeksi sen, ettei hän syö liikaa pullaa.

87-vuotias Elvi Avikainen tekee pitkää päivää 1:38

Lue myös:

    Uusimmat