Digitaalisuus muuttaa liikennemarkkinoita

Liikennemarkkinat ovat parhaillaan murroksessa, joka tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita.

Trafin tänään järjestemässä Liikenne, ympäristö, yhteiskunta -seminaarissa on keskusteltu muun muassa liikenteen säännellyistä markkinoista. Digitalisaatio on jo tähän mennessä muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan markkinatilannetta.

– Uusien kilpailijoiden tulo tiukasti säännellyille markkinoille saattaa johtaa haastaviin tilanteisiin. Säänneltyjen markkinoiden avaaminen ei ole helppoa, mutta se tulee ennen pitkää tapahtumaan kaikilla liikennesektorin osa-alueilla, toteaa Trafin pääjohtaja Kari Wihlman.

Digitalisuus vaikuttaa laajasti liikennesektorin toimintaan. Se avaa mahdollisuuksia synnyttää uutta liiketoimintaa ja liikenteen palveluita. Esimerkiksi Trafi etsii uudenlaisia tapoja hankkia tietoa liikenteestä entistä laajempaa käyttöä varten. Tiedon laajempi hyödyntäminen voisi johtaa positiiviseen kehitykseen.

– Tietoa on kyettävä hyödyntämään pääomana, jonka pohjalta innovoidaan uusia tehokkaampia prosesseja, palveluita ja liiketoimintaa. Tiedon avaaminen ei ole vain viranomaisten ja julkisen sektorin velvollisuus, vaan myös yritysten olisi avattava tietojaan yhteiseen käyttöön, Wihlman summaa.

Lue myös:

    Uusimmat