Avioliitto tai lapset eivät määritä naista – nykyaikuinen tekee itse omat sääntönsä

Nykyaikuinen haluaa elää omanlaistaan elämää. Avioliitto tai lapset eivät välttämättä enää liity aikuisuuteen.

Aikuisuus, lapsuus. Aikuismaista, lapsellista. Kumman valitsisit kuvaamaan itseäsi?

"Aikuisuus" on monelle sanana itsestäänselvä, käsitteenä huomattavasti hankalampi. Näin aihetta kuvaa nuorten naisten aikuisuutta tutkinut Erja Laakkonen, kasvatustieteen ja filosofian maisteri.

– Joskus sanotaan, että aikuisuus on pätkä nuoruuden ja vanhuuden välissä. Tämä määritelmä ei kerro oikein mitään siitä, millainen elämänvaihe aikuisuus on, tai mitä siihen kuuluu. Voidaan myös kysyä, milloin nuoruus alkaa ja päättyy, tai milloin vanhuus alkaa, Laakkonen kuvaa.

Laakkonen tutki aikuisuuden käsitettä väitöskirjassaan Aikuisuuden kulttuuriset kuvat 25–35-vuotiaiden naisten haastattelupuheissa ja naistenlehtiteksteissä.

Täysi-ikäisyys alkaa 18-vuotiaana. Vai sittenkin 21? Ei väliä, sanovat Laakkosen haastattelemat naiset.

– Ainakaan minun aineistojeni valossa mikään kronologinen ikä ei ole merkityksellinen. Toki 18 on täysi-ikäisyyden raja, ja juuri ikävuosista voidaan arkisessa puheessa hakea aikuisuutta. Kun on 18, voi äänestää ja mennä baariin. Ne voivat olla asioita, jotka saavat olon tuntumaan jollakin lailla aikuiselta, Laakkonen sanoo.

– Haastattelemani 25–35-vuotiaat naiset eivät pitäneet tiettyä ikävuotta merkityksellisenä. Itsekin vähän odotin sitä, että haastattelutilanteessa sanottaisiin, että "kun heräsin 25-vuotissyntymäpäiväni aamuna, minusta tuntui tältä". Tällaiset tilanteet eivät, yllättävää kyllä, olleetkaan tärkeitä määrittäjiä sille, tunteeko itsensä aikuiseksi vai nuoreksi.

No, jos aikuisuutta ei näe kellosta, mistä sitten? Omasta asunnosta, vai sittenkin omasta rahasta? Siitä, että saa lapsen?

– Tämä on hieman hankala kysymys. Haastateltavatkaan eivät oikein osanneet vastata. Mielestäni kaikkein keskeisintä on, että haastateltavat kokivat haluavansa olla molempia: aikuisia ja nuoria.

Laakkonen aloitti haastattelutilanteet kysymällä, onko haastateltava omasta mielestään aikuinen. Useimmiten he päätyivät siihen, että he haluavat olla sekä nuoria että aikuisia.

– Jos haastateltava päätyi siihen, että hän on aikuinen, lähdin kyselemään, mistä tunne tulee. Usein kyseessä oli oma kokemus. Henkinen tunne siitä, että on aikuinen. Haastateltavat olivat koulutettuja naisia, ja haastattelut kerättiin Pohjois-Karjalassa, joka luo omanlaisensa näkökulman. Täällä voidaan esimerkiksi haaveilla omakotitalosta, mikä taas jollekin isommassa kaupungissa elävälle nuorelle naiselle voi olla hyvin kaukainen haave.

Aikuisuuteen kuuluu irtiotto

Tutkimuksessa käytettiin myös lehtitekstejä Cosmopolitanin, Ellen, Olivian ja Trendin kahdesta vuosikerrasta. Laakkonen keräsi artikkeleita, joissa käsiteltiin ikää, elämänkulkua ja joissa puhuttiin selkeästi aikuistumisesta.

– Naistenlehdissä aikuisuus näyttäytyy hieman jäykempänä ja tylsempänä kuin haastattelupuheissa. Hyvään aikuisuuteen liittyy naistenlehdissä yllätyksellisyyttä, ja teksteissä korostuvat niin sanotut irtiottotarinat, Laakkonen sanoo.

– Lehdissä korostuu eritoten omannäköisen aikuisuuden eläminen ja tunne siitä, ettei jää aloilleen, vaan menee elämässä eteenpäin.  Irtiottotarinoihin liittyy mielestäni sellainen piirre, että irtiottoja tulisi tehdä toistuvasti elämän mittaan. Naistenlehtikielellä heittäydytään rohkeasti: esimerkiksi lähdetään ulkomaille, erotaan, vaihdetaan työpaikkaa tai jäädään kokonaan pois työelämästä.

Lapsen saaminen ei tee aikuista

Yksilöllisyyttä korostavista näkemyksistä huolimatta tietyn ”käsikirjoituksen” mukaan etenevä elämä on yhä vahvoilla. Nuoret aikuiset naiset peilaavat omaa elämäänsä tuttuihin merkkipaaluihin. Nainen tunnistaa itseensä kohdistuvat paineet ja odotukset, mutta haluaa tehdä omia valintojaan, elää ja ajatella itsenäisesti.

– Aikuisuuteen liittyy edelleen paljon tuttuja merkkejä, kuten vastuun kantaminen. Aikuinen ei voi tehdä mitä vain, vaan aikuisuuteen liittyy tänäkin päivänä vastuun kantamista ja sitoutumista. Esimerkiksi kun päätetään alkaa rakentaa parisuhdetta, siihen todella panostetaan. Tai ystävyyssuhteisiin, Laakkonen toteaa.

– Naistenlehdissä tunnetaan sanonta "miehet voivat vaihtua, mutta kaverit pysyvät". Liitän aikuisuuteen sen, että pidetään kiinni tehdyistä sitoumuksista.

Avioliitto tai lapset taas eivät välttämättä liity aikuisuuteen tai tee kenestäkään "kypsää".

– Seurustelusuhteitahan voi nykyään olla useita ennen avioliiton solmimista, mikä aiemmin oli selkeämpi juttu. Jos vahvasti karrikoi, ennen mentiin naapurikylän pojan kanssa naimisiin ja perustettiin perhe. Nykyisin voi myös erota, eli avioliitto ei ole ikuisesti pysyvä asia, Laakkonen sanoo.

– Yksi havaintoni tutkimuksessa oli, ettei lapsen saaminen tee aikuista, vaan aikuiset tekevät lapsia. Vauvahaaveita aletaan konkretisoida vasta sitten, kun itsestä tuntuu, että on aikuinen.

Erilaisia aikuisuuksia voi yhdistää

Laakkosen kokoamien tulosten mukaan aikuisuus koostuu erilaisista aineksista, jotka ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Nuorilla on periaatteessa mahdollisuus valita vapaammin kuin aiemmilla sukupolvilla, esimerkiksi äideillään. Tietyt rajoitteet kuitenkin seuraavat nykynaista, ja elämän realiteetit rajoittavat toiveita ja haluja.


Nuorten naisten valinnat ovatkin eräänlaisia luovia kompromisseja. Joustava asenne ja valpas tarttuminen eteen tuleviin mahdollisuuksiin ovat naisten keinoja selviytyä ja menestyä.

– Nähdäkseni 25–35-vuotiaat naiset ovat hyvin taitavia tekemään ratkaisuja, joissa he ottavat huomioon sekä niin sanotun normiaikuisuuden että omanlaisen aikuisuutensa toiveet ja tavoitteet. Erilaisista aikuisuuksista voi yhdistää todella luovalla tavalla erilaisia elementtejä ja rakentaa niin omannäköistään aikuisuutta, Laakkonen sanoo.

– Esimerkiksi sitoutumisen ja vastuun kantamisen vastapariksi ei asetukaan se, että haluaa matkustella ja vielä ja nähdä sitä ja tätä.

Nuori aikuinen voi siis kenties saada kaiken: kotielämän ja seikkailun, vakavan suhteen, johon sisältyy matkustelua. Mutta onko se sitä, mitä 25-25-vuotiaat naiset sitten aikuisuudelta haluavat? Jos avioliitto ei enää ole aikuisuuden mitta, mitä kaikki tavoittelevat?

Eivät ainakaan kaikki samaa asiaa. Kaikki haluavat tehdä omia ratkaisujaan ja elää omannäköistään aikuisuutta.

Vastaa kyselyymme: koska sinä tiesit olevasi aikuinen? Millainen ihminen on aikuinen?

Lue myös:

    Uusimmat