Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa helpotetaan

Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa aiotaan helpottaa. Hallitus esittää asunto-osakelain muuttamista siten, että huoneistojen asumistasoa kohottavista perusparannuksista ja uudistuksista voitaisiin päättää yhtiökokouksessa samoilla edellytyksillä kuin muistakin uudistuksista. Esitys annetaan eduskunnalle perjantaina.

Muutoksen uskotaan helpottavan päätöksentekoa esimerkiksi kaapelitelevisio- tai tietoliikenneverkkojen asentamisesta asunto-osakeyhtiöihin. Monissa taloyhtiöissä on käyty kiivaita taistoja mm. näiden asioiden tiimoilta.

Nykyisen lain mukaan kiinteistön ja rakennuksen tavanomaisista perusparannuksista ja uudistuksista voidaan yhtiökokouksessa päättää, jos päätöstä kannattavilla osakkailla on yli puolet annetuista äänistä. Jos uudistuksella parannetaan ainoastaan huoneistojen asumistasoa, voidaan kustannuksiin periä yhtiövastiketta kuitenkin vain niiltä osakkailta, jotka haluavat uudistuksen toteutettavaksi omassa huoneistossaan. Tästä suostumusvaatimuksesta aiotaan siis luopua.

Lain muutoksen jälkeen kaikista perusparannuksista ja uudistuksista voitaisiin päättää yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä siten, että kustannukset jaetaan kaikkien osakkaiden kesken yhtiössä noudatetun yhtiövastikeperusteen mukaan. Edellytyksenä olisi, että parannus tai uudistus vastaa ajankohdan tavanomaisia vaatimuksia ja sen vaikutus osakkaan maksettavaksi tulevaan vastikkeeseen on kohtuullinen.

Kiistoja ja rajanveto-ongelmia

Muutos yksinkertaistaisi yhtiön päätöksentekoa. Lähitulevaisuudessa muutos helpottaisi esimerkiksi digitaalisten televisiolähetysten vastaanottamiseksi mahdollisesti tehtävien muutostöiden toteuttamista asunto-osakeyhtiöissä.

Jos uudistus, joka on aiemmin toteutettu vain osassa huoneistoja, laajennetaan lain muutoksen jälkeen muihin huoneistoihin, kustannusten jaossa on erityisesti otettava huomioon osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaate.

Asunto-osakeyhtiölain erityissäännös huoneistoja koskevista uudistuksista on vaikeuttanut taloyhtiöiden päätöksentekoa esimerkiksi kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä. Lisäksi on aiheutunut rajanveto-ongelmia siinä, milloin uudistus kohdistuu koko kiinteistöön ja milloin vain huoneistojen asumistasoon.

Yksinomaan huoneistojen asumistasoa kohottavina parannuksina on käytännössä pidetty esimerkiksi parvekelasitusten asentamista ja kaapelitelevisioverkkoon liittymistä. Epäselvää on ollut, sovelletaanko tiukempia päätösvaatimuksia esimerkiksi ovipuhelimien rakentamiseen, huoneistojen äänieristyksen parantamiseen tai antennin uudistamiseen TV Nelosen katselemista varten.

Myös lisärakentamista helpotetaan

Hallitus esittää helpotettavaksi myös asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa lisärakentamisesta ja lisäalueen hankkimisesta. Niistä voitaisiin päättää samoin periaattein kuin perusparannuksista ja uudistuksista.

Nykyisen lain mukaan vaaditaan kaikkien osakkaiden yksimielinen päätös, jotta yhtiövastiketta voidaan käyttää lisärakentamiseen ja aluehankintaan. Vähäisestä lisärakentamisesta ja aluehankinnasta voidaan kuitenkin nykyisinkin päättää yksinkertaisella enemmistöllä.

Muutos selkeyttäisi taloyhtiön päätöksentekoa mutta ei käytännössä lisäisi enemmistön mahdollisuuksia päättää esimerkiksi uusien huoneistojen rakentamisesta vastikerahoituksella. Syksyllä järjestetyn lausuntokierroksen yhteydessä selvitettiin, tulisiko yhtiövastiketta voida käyttää nykyistä laajemmin myös asumiseen liittyvien palvelujen rahoittamiseen taloyhtiössä. Tällaisia palveluja voisivat olla esimerkiksi ohjelma-, tietoliikenne- ja turvapalvelut.

Asumiseen liittyvien palvelujen rahoittamisesta ei kuitenkaan ehdoteta otettavaksi erityistä säännöstä lakiin mm. osakkaiden asemaan liittyvien periaatteellisten ongelmien vuoksi. Tarkoitus on, että ehdotetut muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, muutokset tulevat todennäköisesti voimaan aikaisintaan toukokuussa.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja