Asiantuntijat uskovat asuntojen hintojen nousevan yhä

Asuntomarkkinoiden asiantuntijat uskovat, että asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat selvästi. Yli kolme neljäsosaa Joka Kodin Asuntobarometrin vastaajista on sitä mieltä, että rakennuskustannukset, uusien asuntojen hinnat, vanhojen asuntojen hinnat sekä arava- ja vapaarahoitteiset vuokrat tulevat nousemaan selvästi. Vanhojen asuntojen hintojen ennustetaan vuoden kuluessa nousevan pääkaupunkiseudulla keskimäärin 7,5 prosenttia ja muualla maassa 4,1 prosenttia. Asuntokauppojen määrän uskotaan kasvavan ja samalla keskimääräisen myyntiajan pitenevän.

Vapaarahoitteisten asuntojen tuotannon uskotaan lisääntyvän (lisääntyy jonkin verran: 64 prosenttia vastaajista, lisääntyy selvästi: 20 prosenttia), valtion tukeman tuotannon korkeintaan pysyvän nykytasolla (pysyy ennallaan: 44 prosenttia, vähenee jonkin verran: 39 prosenttia), ja omistus- ja pientaloasuntojen tuotannon uskotaan olevan suurempaa kuin vuokra- ja kerrostaloasuntojen.

Asuntojen korjaamisen suhteen mielipiteet hajoavat selvästi enemmän. Yleisimmin uskotaan, että korjaaminen pysyy nykytasolla (aravavuokrataloissa 33 prosenttia, vapaarahoitteisissa vuokrataloissa 50 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöissä 42 prosenttia).

Uusien pankkilainojen keskikoron uskotaan nousevan siten, että vuoden kuluttua keskimääräinen uuden lainan korko on 5,4 prosenttia. Asuntomainonnassa muun mainonnan uskotaan pysyvän jotakuinkin ennallaan, mutta multimedia- ja Internet-mainonnalle ennustetaan selvää kasvua.

Kyselyyn vastasi noin sata Asuntomarkkinat 2000 -huippuseminaarissa mukana ollutta asuntomarkkinoiden asiantuntijaa.

Lue myös:

    Uusimmat