Asiantuntijat: Jos haluat kasvattaa menestyviä lapsia, toimi näin

Asiantuntijoiden mukaan lapset tarvitsevat menestyäkseen erityisesti kolmea asiaa: itsemäärämisoikeutta, itsevarmuutta omasta osaamisesta ja sosiaalisia suhteita. Asiasta uutisoi CNBC.

Samalla tavalla kuin keho tarvitsee ravintoaineita toimiakseen kunnolla, myös mieli tarvitsee ravintoa kukoistaakseen. Jos lapsille ei anneta heidän tarvitsemaansa ’’psyykkistä ravintoa’’, he todennäköisemmin omaksuvat epäterveitä käytösmalleja ja etsivät tyydytystä esimerkiksi teknologiasta ja virtuaalimaailmoista.

Jos haluat kasvattaa menestyviä lapsia, seuraavien asioiden tulisi asiantuntijoiden mukaan toteutua.

Itsemäärämisoikeus

Lapselle päätösvallan antaminen voi tuntua kauhistuttavalta. Siitä voi kuitenkin olla hyötyä.

Esimerkiksi mayat antavat lapsilleen paljon vapauksia. Tohtori Suzanne Gaskins on tutkinut mayojen tapoja jo vuosikymmeniä.

– Sen sijaan, että vanhemmat asettaisivat lapselle tavoitteen, lapsi asettaa itselleen tavoitteen. Sitten vanhemmat tukevat lapsen tavoitetta parhaansa mukaan, Suzanne kertoo NPR:lle. 

Amerikassa ja muissa teollisuusmaissa vakiintunut muodollinen ja virallinen koulunkäynti ei anna lapsille tilaa tehdä omia päätöksiä.

– Jos aikuinen kertoo aina lapselle, mihin kohdistaa huomio, on mahdollista, ettei lapsi osaa enää itsenäisesti hallita huomiotaan, kirjoittaa tutkimuksessaan psykologian professori Barbara Rogoff

Tutkimuksen teossa oli mukana myös psykologian professori Maricela Correa-Chavez.

Sen sijaan, että asettaisit lapsellesi tiukat säännöt esimerkiksi ruutuajan suhteen, auta lastasi asettamaan itselleen rajat. Tavoitteena on saada lapsi ymmärtämään, miksi hänen ruutuaikaansa rajoitetaan. Mitä enemmän päätöksiä teet lapsesi kanssa, sen sijaan että teet päätöksiä lapsesi puolesta, sitä vastaanottavaisempi hän saattaa olla ohjeistuksillesi.

Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Itsevarmuus omasta osaamisesta

Osaamisen ja etenemisen tunne vähenee nykylasten keskuudessa. Lapsille viestitään liian usein, etteivät he ole päteviä siinä, mitä he tekevät. Standardoidut kokeet ovat ongelmassa suuri tekijä, sillä niissä ei oteta huomioon sitä, että lapset kehittyvät eri tahtiin.

Jos lapsi ei pärjää koulussa eikä saa tarvitsemaansa yksilöityä tukiopetusta, oppiminen voi alkaa tuntua mahdottomalta. Tällöin lapsi saattaa lopettaa kokonaan yrittämisen. Pätevyyden tunteen saavuttamiseksi lapsi voi kääntyä epäterveiden virikkeiden puoleen.

Hellitä odotuksien ja paineiden suhteen, joita lapsesi kohtaa. Sen sijaan, että keskityt liikaa esimerkiksi lapsesi akateemisiin ja urheilullisiin suorituksiin, keskustele lapsesi kanssa siitä, mitä hän tykkää tehdä. Kannusta lastasi tavoittelemaan asioita, joista hän pitää.

Sosiaalisten suhteiden ja taitojen kehittäminen

Lapset haluavat tuntea itsensä tärkeiksi muille, kuten aikuisetkin. Lasten kohdalla tämän tarpeen tyydyttäminen ja sosiaalisten suhteiden luominen tapahtuu muiden kanssa leikkimällä.

Anna lapsellesi aikaa rakentaa ihmissuhteita kasvotusten ikätovereidensa kanssa. Tämä auttaa lasta rakentamaan yhteyksiä, joita hän voisi muutoin etsiä netistä ja sosiaalisesta mediasta.

Lähde: CNBC

Lue myös:

    Uusimmat