Aloituskokous ja käynti tontilla

Joka Kodin Asuntomarkkinat seuraa syksyllä 2001 ja keväällä 2002 MTV3:n Jyrki-ohjelmasta tutun Olli Oikarisen omakotitalohanketta. Talo tehdään rakennuttajansa mukaiseksi ja näköiseksi, mutta oppi ja kokemukset sopivat jokaiselle rakentajalle - varsinkin kun opettajana toimii itse Remontti-Reiska.

Aloituskokous pidetään tontilla ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Siihen osallistuvat rakennuttajan - tässä siis Ollin - lisäksi hankkeen avainhenkilöt, joita ovat esimerkiksi:

- rakennustarkastaja
- pääsuunnittelija
- vastaava työnjohtaja
- muut keskeiset henkilöt - vaikkapa talotehtaan edustaja

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat - keskeisiä ovat vastuu- ja valvontakysymykset:

- lupaehdot ja muut velvoitteet
- rakennustyön tarkastusmenettely ja -asiakirja
- tekniset erityispiirteet
- rakennustyön haittojen välttäminen
- aloittamisen edellytykset

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Valmis malli löytyy valvonta- ja tarkastusasiakirjasta - sitähän säilytetään työmaalla, jotta työn edistyessä eri rakentajat voivat tarvittaessa käydä tarkastamassa sieltä, mitä on päätetty ja suunniteltu.

Aloituskokouksessa voidaan vielä rakennustarkastajan kanssa katsoa esimerkiksi, kuinka rakennus asettuu maastoon korkeuden suhteen. Jos tässä on jotain tarkistamista, nyt voidaan vielä tehdä tarvittavat korjaukset. Ollin tontilla rakennustarkastaja halusi katsoa tontin rajat ja tarkastaa sen, että pintavedet johdetaan asianmukaisesti sadevesijärjestelmään - ahtaalla tontilla huomionarvoinen ja joskus hankalasti järjestettävä asia. Toinen samanlainen on tonttitie.

Lupapäätös tunnuksineen liitettiin pöytäkirjaan, samoin maankaivuulausunto. Varsinainen rakennuslupa oli kokouksen aikana vielä käsittelyssä ja kaivua oli päätetty siirtää siihen asti, kunnes lupa olisi valmis. Jos se näyttäisi venyvän, oli mahdollista lähteä takuumenettelyyn.

Siten pöytäkirjan kohtaan 9. kirjoitettiin: mikäli rakennustöitä ei haeta aloitettavaksi vakuutta vastaan, töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen

Ollin kanssa sovittiin myös, että kun lupa on saatu niin täytyy vielä kerran käydä paikanpäällä toteamassa sen määräykset ja katsoa ne yhdessä läpi - onko niihin tullut jotain erityistä normaaleista lupamääräyksistä poikkeavaa.

Vaatimus huoltokirjasta on hyödyllinen uudistus
Pöytäkirjan toinen osio käsittelee rakennustyön tarkastusta. Tarkistettiin suunnittelijoiden ja vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus ja kirjaan pantiin todistukset liitteiksi. Kirjattiin myös hankkeeseen käytettäväksi suunniteltu aika kunkin osalta - vastaava mestari arvioi sen omalta osaltaan kahdesta viiteen tunniksi viikossa; tämä sisältää kaikki tarkastukset.

Kunkin keskeisen osapuolen tarkastustehtävät kirjattiin niinikään, samoin järjestelyt rakennustuotteiden ja -työn kelpoisuuden toteamiseksi. Aloituskansiossa on valmis luettelo joistakin rakennusosista ja sekä menetelmät niiden toteamiseksi. Jatkossa dokumentit, joiden perusteella kelpoisuuden toteaminen on tehty kerätään erilliseen kansioon

Rakennustuotetiedot kootaan yksiin kansiin rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje - tämä merkitään nykyään myös rakennusluvan ehdoksi. Huoltokirjasta tulee olemaan asukkaalle paljon hyötyä myös tulevaisuudessa.

Reiska huomautti lisäksi, että maininnat pintamateriaaleista ja päästöluokista - riittävän tarkasti yksilöityinä - kuuluvat hyvään nykyaikaiseen rakennuskäytäntöön.

Vielä tarkistettiin rakennustyön aloittamisen edellytykset. Todettiin että aloittamisen edellytykset maankaivuluvalle ovat olemassa heti kun vastaavan työnjohtajan ilmoitus on käsitelty. Kannattaa muistaa, että ns. A-lupa on olemassa vasta sen jälkeen, kun
- lupa on myönnetty
- se on saavuttanut lainvoiman, tai
- vakuus on haettu

Kuten jo edellä oli sovittu, nämä edellytykset päätettiin todeta sitten kun lupa on kourassa ja pitää työmaalla toinen katselmus, jossa käytäisiin läpi luvassa tarkennetut määräykset.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja