Ajatko tällaisella aiemmin vähäpäästöiseksi luokitellulla autolla? Pysäköintimaksusi kaksinkertaistuvat Helsingissä

Näillä ohjeilla taskuparkki onnistuu joka kerta 1:23
Näin helposti teet siistin ja oikeaoppisen taskuparkin.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan uudet kriteerit vähäpäästöisille ajoneuvoille.

Uudet kriteerit täyttäville ajoneuvoille myönnetään 50 prosentin alennus pysäköintimaksuista sekä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksusta.

Päivitetyt kriteerit on otettava huomioon soveltuvin osin myös kaupungin ajoneuvojen hankinnassa.

Merkittävin muutos kaupunginhallituksen vuonna 2016 hyväksymiin kriteereihin on ajoneuvon aiheuttamia terveydelle haitallisia päästöjä koskevan Euro-päästöluokan vähimmäisvaatimustason nostaminen Euro 5:stä Euro 6:een.

Korkeaseosetanoli- eli flexfuel-autot poistetaan kriteerien piiristä johtuen tekniikan poistumisesta markkinoilta. Vuonna 2017 Helsingissä rekisteröitiin yksi flexfuel-auto, vuonna 2018 ei enää yhtäkään. Pysäköintietuuden piirissä oli elokuun lopulla 2019 yhteensä 64 flexfuel-autoa, joista 61 ei myöskään täytä Euro 6 -päästökriteeriä. Jäljelle jäävät kolme flexfuel-autoa eivät täytä bensiinihybridien nykyrajaa 100 g/km tai esitettyä uutta rajaa 95 g/km.

Kriteerimuutosten myötä etuuden piiristä pois jääville pysäköintietuus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Kaupunginhallitus päätti vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämisestä toukokuussa 2010. Vähäpäästöisten henkilöautojen pysäköintietuus otettiin käyttöön huhtikuussa 2011. Tuolloin kriteerejä päätettiin tarkistaa kahden vuoden välein.

Nyt kaupunginhallituksen hyväksymät kriteerit pohjautuvat Ilmansuojelutyöryhmän elokuussa tekemään tarkistusesitykseen.

Pysäköintietuutta ei makseta takautuvasti.

Tällaiset autot ovat pysäköintialennuksen piirissä

  1. Vähäpäästöisten bensiinikäyttöisten henkilöautojen (ml. hybridit) CO2-päästöt ovat enintään 95 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä ja enintään 126 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna.
  2. Vähäpäästöisten dieselkäyttöisten henkilöautojen CO2-päästöt ovat enintään 50 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä ja enintään 70 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna.
  3. Vähäpäästöisten bifuel- eli kaasuautojen CO2-päästöt ovat enintään 150 g/km NEDCpäästömittausmenetelmällä ja enintään 180 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna.
  4. Kaikkien edellä mainittujen ajoneuvojen osalta CO2-päästökriteerin täyttymiseksi riittää, että päästöarvo täyttää edellä asetetut ehdot vähintään toisen päästömittausmenetelmän osalta
  5. Kaikkien edellä mainittujen ajoneuvojen Euro-päästöluokka on vähintään Euro 6.
  6. Kaikki täyssähköautot ja täyssähkökäyttöiset L-luokan ajoneuvot (moottoripyörät, mopot, kolmi- ja nelipyörät sekä kevyet nelipyörät eli mopoautot) ovat vähäpäästöisiä.
  7. Kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien bensiinikäyttöisten (ml. hybridit) monikäyttö- ja farmarihenkilöautojen CO2-päästöt ovat enintään 125 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä ja enintään 156 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna.
  8. Kaupungin ajoneuvokaluston kilpailutuksissa uusiutuvia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen (esimerkiksi bifuel-ajoneuvot, ml. pakettiautot) CO2-päästöt lasketaan käyttäen kertoimena polttoaineiden sopimustoimittajien varmennettuja, RES-direktiivin (2009/28/EY) mukaisia laskelmia polttoaineen päästövähenemästä. RES-direktiivin mukaisesti lasketusta päästövähenemästä poistetaan 10 %-yksikköä varmuusmarginaalina.

Kaikki vähäpäästöisten ajoneuvojen tarkistetut kriteerit ovat nähtävissä täällä.

Lähde: Helsingin kaupunki

Lue myös:

    Uusimmat