Aitoa vai rihkamaa: Mistä tunnistat korujesi aitouden?

Aitojen ja rihkamakorujen erottaminen toisistaan ei ole aina helppoa. Korujen leimat kertovat kuitenkin metallin aitoudesta.

Suomen markkinoilla olevissa ja myyntiin tarkoitetuissa jalometallituotteissa tulee olla Tukesin rekisteröimä nimileima sekä jalometallituotteen pitoisuuden kertova pitoisuusleima.

Jalometallituotteet, joissa on kultaa, platinaa ja palladiumia vähintään yksi gramma, pitää leimata pakollisin leimoin. Hopeatuotteissa painoraja on 10 grammaa. Painorajat alittavien tuotteiden leimaaminen on vapaaehtoista. Mikäli niissä käytetään leimoja, niissä pitää olla ainakin pitoisuusleima.

Asianmukaisista leimoista ovat vastuussa valmistaja, maahantuoja ja vähittäismyyjä.

Jalometallituotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden valmistukseen käytetyn metalliseoksen

  • kultapitoisuus on vähintään 375*
  • hopeapitoisuus on vähintään 800*
  • platinapitoisuus on vähintään 850*
  • palladiumpitoisuus on vähintään 500*

* tuhannesosaa puhdasta raaka-ainetta koko metalliseoksesta

Leimat kertovat aitoudesta

Pitoisuusleima kertoo jalometalliseoksessa olevan puhtaan jalometallin osuuden massan tuhannesosina. Pitoisuusleima on kolminumeroinen numerosarja. Pohjamuodon käyttö leimassa on vapaaehtoista. Esimerkiksi platinalla ja palladiumilla on samoja pitoisuuksia, joten väärinkäsitysten välttämiseksi on tarpeen käyttää myös materiaalin ilmaisevaa pohjamuotoa.

Nimileima kertoo maahantuojan, valmistajan tai myyjän. Nimileimaa kutsutaan myös vastuuleimaksi, sillä se ilmaisee tahon, joka on vastuussa tuotteesta ja sen vaatimustenmukaisuudesta. Suomessa myytävissä jalometallituotteissa tulee olla Tukesin nimileimarekisteriin rekisteröity nimileima tai vaihtoehtoisesti tarkastusleima.

Vuosi-, paikkakunta- ja tarkistusleimat ovat vapaaehtoisia. Joillakin tahoilla, kuten tullilla ja ulosottoviranomaisella, on oikeus korvata säädetyt leimat kirjallisella todistuksella. Säädösten piiriin eivät kuulu raha, raaka-aineet ja esineet, joiden valmistamisesta on todistettavasti kulunut yli 50 vuotta.

Ulkomalta tuotuihin tuotteisiin saa lisätä kaikkia suomalaisia leimoja, paitsi paikkakuntaleimaa. Tuotteet hyväksytään Suomen markkinoille alkuperäisin leimamerkinnöin.

Lähde: Tukes

Lue myös:

    Uusimmat