15-vuotias saa ajaa 40-tonnista traktoria ilman ajo-opetusta

Mopokorttiin vaaditaan ajo- ja teoriaopetusta, mutta traktorin kuljettamiseen ei.

Eduskunta sääti 14.12.2015 uusien nopeiden traktoreiden kuljettajille ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimukset. Samalla alennettiin huomattavasti traktorin ajokortin ikärajoja ja poistettiin ammattipätevyysvaatimuksia. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää muutosta esimerkkinä epäonnistuneesta norminpurusta.

Ensi vuonna jo 15-vuotias saa kuljettaa jopa 60 km/h kulkevaa traktoria perävaunuineen LT-ajokortilla ilman teoria- tai ajo-opetusta. Tällaisen traktoriyhdistelmän massa voi ylittää 40 tonnia, joka vastaa suurimpien kuorma-autojen massaa. Aiemmin nopean traktorin kuljettajalta on vaadittu 18 vuoden ikää ja ammattipätevyyttä kaupallisissa tavarankuljetuksissa.

SKAL ry:n mielestä lakimuutoksen vaikutusten arviointi oli puutteellista. Myös liikenne- ja viestintävaliokunta suhtautui mietinnössään esitykseen kriittisesti, ja piti nopeassa aikataulussa säädettyä lakia eräänlaisena välivaiheen ratkaisuna.

Ote valiokunnan mietinnöstä:

”Valiokunta edellyttää, että mahdollisiin markkinoiden epätasapuolisiin ilmiöihin kiinnitetään tehokkaasti huomiota ja tarvittaessa valmistellaan säädösmuutokset ripeässäkin aikataulussa mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Valiokunta pitää markkinoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja kuljetusyritysten tasapuolista kohtelua erittäin tärkeänä ja korostaa myös liikennevalvonnan ja harmaan talouden torjunnan merkitystä näiden tavoitteiden toteuttamisen kannalta”

SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtosen mielestä ajokorttivaatimukset eivät ole muutoksen jälkeen tasapainoisia. 

– Miten on mahdollista, että 45 km/h kulkevan mopon ajamiseen vaaditaan teoria- ja ajo-opetusta, mutta 60 km/h kulkevalla traktoriyhdistelmällä voi tieliikenteessä ajaa kaupallisia kuljetuksia ilman mitään opetusta?

SKAL pitää tärkeänä, että kilpailun edellytykset ovat yhtäläiset, suoritettiinpa tavaran kuljetus kuorma-autolla tai nopealla traktorilla. Nyt muutettavat ajokortti- ja ammattipätevyyssäädökset luovat kilpailuetua traktoreiden hyväksi erityisesti maansiirtokuljetuksissa. Traktoreiden kuljettajina saavat toimia henkilöt, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta tavaraliikenteeseen tai tieliikenteeseen. Tämä voi heikentää liikenneturvallisuutta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 600 kuljetus- ja logistiikka -alan yritystä. www.skal.fi

Lähde: SKAL

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja