Yllätystarkastuksen karu tulos: Itsemurhaa yrittänyt ei saa hoitoa – on tarjota vain pappi

MTV Uutiset tutustui oikeusasiamiehen yllätystarkastukseen Helsingin Laakson sairaalaan. Havainnot olivat karuja. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että potilaiden oikeuksien rikkomista ei voi hyväksyä.

Tarkastuksella saatujen tietojen mukaan osastolla 7 on jatkuvasti moniongelmaisia nuoria potilaita.

Potilailla on itsetuhoisuutta ja psykiatrisia ongelmia, joihin he eivät saa hoitoa. Osastolla on esimerkiksi jatkuvasti potilaita, jotka ovat yrittäneet tehdä itsemurhan. 

Psyykkisiä oireita tai sairautta ei hoideta

Henkilökunta kertoi, että usein potilaat tulevat osastolle uudestaan samasta syystä tai kuolevat hypättyään kolmannen kerran. Hoidossa keskitytään somaattiseen sairauteen eikä hoideta psyykkisiä oireita tai sairautta.

Esimerkiksi kesällä oli ollut skitsofreniapotilaita, jotka olivat unohtaneet syödä ja juoda riittävästi. 

Oli myös käynyt niin, että potilaalla oli niin paha olla, että hän pyysi kymmenen aikaan aamulla unilääkkeitä. 

Osaston käytössä ei ole psykiatrista henkilökuntaa, eikä yhteistoimintaa ole saatu järjestettyä. Psykiatrinen sairaanhoitaja yritetään saada paikalle, mutta useimmiten se ei onnistu. 

Työntekijät kokivat, että psyykettä ei hoida kukaan edes itsemurhayrityksessä. Ainoa mitä on voitu tarjota, on pappi.

Jani yritti kolmesti itsemurhaa – millaista apua miehet kaipaavat masennukseen? 9:41

Jani yritti itsemurhaa kolme kertaa. Nyt hän kertoo, millaista apua miehet kaipaavat masennukseen.

Päihderiippuvaisille ei tarpeenmukaista hoitoa

Myös sisätautiosastolla 4 potilaista suurella osalla on joko psyyke- tai päihdeongelma ja esimerkiksi masennusta esiintyy paljon. 

Hoitajat kokivat, ettei heillä ole hirveästi aikaa tai osaamista antaa mielenterveyspotilaille.

Henkilökunta sanoi, ettei myöskään päihderiippuvaisille potilaille saada järjestettyä tarpeenmukaista hoitoa. 

Hoitajat kertoivat kokevansa, ettei heidän oma ammattitaitonsa riitä potilaiden auttamiseen, eikä osastoaikana saada järjestettyä potilaille jatkohoitoa, ellei hoitokontaktia ole jo entuudestaan. 

Kotisairaalahoitoon ei löydy resursseja

Korvaushoitopotilaita koskee erillinen ohje. Heitä hoidetaan valvotusti sisätautiosastolla. 

Joissain tapauksissa potilaita voitaisiin hoitaa kotona esimerkiksi kotisairaalahoitona, mutta koska se edellyttäisi kahta hoitajaa, siihen ei ole resursseja. 

Tällaisten potilaiden hoitojakso on keskimäärin kuusi viikkoa, jolloin hoidetaan sydänlihastulehdus ja hampaat.

Vuonna 2028 valmistuvan uuden sairaalan yhteyteen on tulossa HUSin psykiatrinen osasto ja niin sanottu hybridiosasto sekä konsultaatiomahdollisuus puolin ja toisin. 

Nykyisin tilanne on se, että HUSin puolella saa tarvittaessa psykiatrista hoitoa ja konsultaatiota, mutta Mannerheimintien toisella puolella (Helsingin kaupungin sairaalassa) tämä ei onnistu. 

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Miten sote pelastetaan? Juttuvinkit joonas.lepisto(@)mtv.fi.

Sairaanhoitajaa ei ole näkynyt osastolla

Keskustelussa tuotiin esiin, että myös amputaatiopotilas tarvitsee tukea; papin ja imaamin saa paikalle helposti, psykiatrian osaamista ei niinkään. Henkilökunnan mukaan on liian suuri vaatimus, että yhden hoitajan pitäisi osata sekä somaattinen hoito, psykiatrinen hoito että päihdehoito.

Geriatri oli tehnyt aloitteen, että osastolla tarvitaan psykiatri ja päihdehoitaja. Vaikka on tehty aloite, että psykiatrisen sairaanhoitajan pitäisi olla käytössä ja tähän on vastattu, että asia on kunnossa, sairaanhoitajaa ei ole näkynyt osastolla. 

Päihdehoitajaa ei ole, mutta jokaiselle osastolle on nimetty päihdevastaava. Osastolla 7 on ollut jonkin verran M1-potilaita (tarkkailulähete psykiatriseen tahdosta riippumattomaan hoitoon). On mahdollista saada potilas muualle M1:llä jos potilas on fyysisesti täysin kunnossa eikä hänellä ole minkäänlaisia muistioireita. Kriteerit ovat erittäin tiukat. 

Osastolla on psykoottisia muistisairaita, jotka hyötyisivät psykiatrisesta hoidosta. Lääketieteellinen tulkinta on kuitenkin viimeisen viiden vuoden aikana muuttunut. 

Jos potilaalla on muistisairaus, sitä pidetään fyysisenä sairautena, eikä potilasta voida hoitaa psykiatrisessa sairaalassa. 

Nuorille ei ole tukiasuntoja, ja he joutuvat sen takia jäämään sairaalaan pitkään

Osastoilla on alkoholisoituneita tai huumeita käyttäviä nuoria sekä päihteitä väärinkäyttäviä iäkkäitä muistisairaita henkilöitä. 

Kysymys on todella haastavista potilaista, joilla on vammaisuutta, ikääntyneisyyttä ja päihteiden väärinkäyttöä. Nuorille ei ole tukiasuntoja, ja he joutuvat sen takia jäämään sairaalaan pitkään. 

Sosiaalityöntekijän mukaan jonot päihdepalveluihin ovat vuoden mittaisia. Aikuissosiaalityön ja päihdekuntoutuksen välillä vaikuttaa usein olevan kiistaa siitä, kenen vastuulla palvelujen järjestäminen on. 

Potilaiden oikeuksien rikkominen ei ole hyväksyttävää

Apulaisoikeusasiamies toteaa, ettei ole hyväksyttävissä, että potilaiden oikeuksia rikotaan HUSin ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan puutteellisen yhteistyön vuoksi.

Laillisuusvalvojana apulaisoikeusasiamies ei ota kanta siihen, missä yksiköissä esimerkiksi muistisairaiden vanhusten tai kehitysvammaisten henkilöiden tulisi saada psykiatrista hoitoa, mutta hän toteaa, että kaikille potilaille tulee turvata yhdenvertaisesti heidän oikeutensa saada tarvittavaa psykiatrista hoitoa myös mahdollisen fyysisen sairauden aikana. 

Tarkastuksen yhteydessä saatujen tietojen perusteella apulaisoikeusasiamies päätti ottaa omana aloitteenaan erikseen tutkittavaksi, millä tavoin on käytännössä turvattu, että Laakson sairaalan potilaat saavat sairaalassa ollessaan ja sieltä kotiuduttuaan tarvitsemansa psykiatrisen hoidon ja psykososiaalisen tuen. 

Tarkastuskäyntien jälkeen annettujen tietojen perusteella apulaisoikeusasiamies ei voinut täysin vakuuttua siitä, että hoito ja palvelut toteutuvat asianmukaisesti.

Kyseessä on kaupungin suurin sairaala, jossa on eniten hoitojaksoja. Tarkastus tehtiin maaliskuussa 2023. Tarkastuksen päätös julkaistiin tällä viikolla. 

Lue myös:

    Uusimmat