Ylipainoisen syrjimisellä voi olla vakavat seuraukset – syyllistäminen ei auta parantamaan elintapoja

Syrjintää ylipainon takia kokeneilla on tuoreen, Floridan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan suurempi kuolemanriski, uutisoi Shape.com.

Tuore tutkimusyhteenveto osoittaa, että ylipainon perusteella syrjiminen on yhteydessä ylipainoisten henkilöiden korkeampaan kuolemanriskiin. Tulokset perustuvat kahteen pitkäaikaistutkimukseen, joista toinen alkoi vuonna 1995 ja toinen vuonna 2006. Tutkimusdata perustui yli 18 000 aikuisen tietoihin.

Molemmissa tutkimuksissa ylipainoisilta kysyttiin, miten usein he kokivat saavansa osakseen vähemmän kunnioitusta kuin muut ihmiset. Tulosten mukaan osallistujilla, jotka kokivat tulevansa syrjityiksi ylipainonsa takia, oli muut tekijät huomioon otettuna 31 prosenttia korkeampi riski kuolla tutkimuksen loppuun mennessä.

Riskin kasvu saattaa liittyä sekä psyykkisiin että fyysisiin syihin, ja on hyvä muistaa, että ihmiset suhtautuvat kokemaansa syrjintään eri tavoin. Tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että ylipainon stigma saattaa olla toisinaan jopa haitallisempaa kuin itse ylipaino. 

Tutkimustulokset eivät avaa syitä suuremmalle kuolemanriskille, mutta tutkijat arvelevat, että tuloksia saattavat selittää sekä fyysiset että psyykkiset syyt. Esimerkiksi vahvoilla ihmissuhteilla on tärkeä rooli terveyden ylläpitämisessä. 

Lähde: Shape

Lue myös:

    Uusimmat