Ylilääkäri: Terveydenhuoltoon tehokkuutta tulospalkkioilla

Terveydenhuollon ulkoistamisen ongelmat 17:01

Studio55.fi-lähetyksessä vieraillut Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen ehdottaa, että terveydenhuollossa hinta määräytyisi ”tulospalkkiona”.

– On tärkeää varmistaa kun vapausaste lisääntyy tulevaisuudessa, että ansaintalogiikka tukee potilaan tavoitetta tulla terveeksi. Mahdolliset tämmöiset tulospalkkiomenettelyt voivat olla hyvinkin varteenotettavia. Ei maksettaisikaan toimenpiteistä tai niiden määrästä, vaan tuotetun terveyden määrästä, Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen sanoo. 

Leinonen kyseenalaistaa yksityisen sektorin ansaintalogiikan, joka perustuu myynnin maksimointiin. Hän nostaa esille myös terveydenhuollon mainostamisen ja kilpailuttamisen.

– Kilpailutuksessahan on kysymys hinnan ja laadun optimoinnista. Halutaan ostaa hyvää tavaraa halvalla. Terveydenhuollossa sekä hinta että laatu ovat monimuotoisia, vaikeasti määriteltäviä ja vaikeasti mitattavia suureita. Ne molemmat koostuvat monista tekijöistä, joita emme nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä kovinkaan hyvin hallitse, Leinonen sanoo.

Terveydenhuollon hyvä laatu, terveyden lisääntyminen ja työkyvyn palautuminen, usein määrittävät hinnan pienemmäksi potilaalle ja yhteiskunnalle. Leinonen toivookin, että terveydenhuoltoa ei ajatella pelkästään bisneksenä.

– Nyt valinnanvapauden ja sote-alueiden järjestäytymisen myötä on keskityttävä, että tuotetaan niitä palveluita, jotka tuottavat eniten terveyttä. Muutoin tämä valinnanvapaus kääntyy potilaiden kohdalla heitteillejätöksi ja kustannusten nousu on edelleen todennäköistä.

Leinonen toivoo, että julkinen ja yksityinen sektori voisivat kulkea käsi kädessä. Hän uskoo jokaisen lääkärin, hoitajan ja terapeutin pyrkivän potilaan parhaaseen. Sen mahdollistamiseksi hän toivoi yksityiselle puolelle enemmän lääketieteellistä johtamista.

Katso lähetyksestä, mitä mieltä ylilääkäri Janne Leinonen on sote-uudistuksesta.

Lue myös:

    Uusimmat