WWF:n raportti: Suomi on asukasta kohden yksi maailman eniten luonnonvaroja kuluttavista maista

Suomalaisten luonnonvarojen kulutus ylittää kestävyyden rajat kaikissa raportin kategorioissa.

Suomalaisten luonnonvarojen kulutus on sekä maailman että Euroopan maiden välisessä vertailussa selvästi keskiarvoa korkeampaa, selviää WWF:n ja Bain & Companyn tekemästä Fair Finnish Footprint -raportista. 

Suomalaista luonnonvarojen kulutusta verrataan raportissa globaaleihin kestävän kehityksen rajoihin ja Euroopan vertailumaihin.

Suomalaista luonnonvarojen kulutusta analysoidaan viidessä eri kategoriassa: materiaali-, biomassa-, typpi-, fosfori- ja ekologinen jalanjälki. 

Raportti osoittaa, että Suomen asukasta kohden laskettu luonnonvarojen kulutus ylittää kestävyyden rajat kaikissa tarkastelluissa kategorioissa.

Suomen materiaalijalanjälki on Euroopan suurin, ja ylittää kestävyyden rajat yli seitsenkertaisesti. 

Sen suuruuteen vaikuttavat pääasiallisesti hiekan ja soran otto sekä kaivannaisten louhiminen.

"Luonnonvarojen käytölle riittävän iso hintalappu"

Luonnonvarojen ylikulutus on ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy. 

Suomi on YK:n luontosopimuksessa sitoutunut vähentämään luonnonvarojen kulutusta oikeudenmukaisella tavalla vuoteen 2030 mennessä. 

Raportissa tarjotaan keskeisiä politiikkatoimia, joilla luonnonvarojen ylikulutus voitaisiin lopettaa.

–  Yksinkertaisin ja vaikuttavin tapa vähentää ylikulutusta olisi laittaa luonnonvarojen käytölle ja siitä aiheutuville haitoille riittävän iso hintalappu, sanoo WWF Suomen neuvonantaja Jussi Nikula WWF:n tiedotteessa.

Raportin mukaan ylikulutusongelmaan tulisi tarttua kiertotaloustoimia voimakkaasti vahvistamalla ja huolehtia kestävyyssiirtymän oikeudenmukaisesta toteutumisesta.

–  Luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen ei tarkoita suomalaisten hyvinvoinnin heikkenemistä, vaan sen edellytysten turvaamista. Suomella ja suomalaisilla on täydet mahdollisuudet muokata nykyisiä toimintamalleja ja elää hyvää elämää yhden maapallon rajoissa, sanoo Nikula.

Raportti suosittelee myös kasvipainotteisen ruokavalion suosimista, siirtymistä vähäpäästöiseen liikenteeseen ja asumisen energiatehokkuuden huomioimista.

Lue myös:

    Uusimmat