Valitse vuokralainen reilusti – muista noudattaa tärkeää lakia

Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa, että yksityisenkin vuokranantajan tulee noudattaa syrjintään puuttuvaa yhdenvertaisuuslakia.

Elo–syyskuu on vuokramarkkinoiden kiireisintä aikaa, jolloin vuokranantaja saattaa joutua valitsemaan vuokralaisensa kymmenien kiinnostuneiden joukosta. Suomen Vuokranantajat ry kannustaa yksityisiä vuokranantajia reiluun ja huolelliseen vuokralaisvalintaan.

Molemminpuolinen luottamus ja hyvä vuorovaikutussuhde ovat toimivan vuokrauksen kulmakiviä. Vuokranantajan on kuitenkin muistettava, että syrjintään puuttuvaa yhdenvertaisuuslakia sovelletaan myös yksityiseen asunnonvuokraukseen. Vuokranantaja ei saa tehdä vuokralaisvalintaa esimerkiksi etnisen taustan perusteella.

– Toimiva vuokrasuhde perustuu molemminpuoliselle luottamukselle ja hyvälle vuorovaikutussuhteelle, kommentoi Suomen Vuokranantajien lakimies Anne Vatanen.

Huolellinen vuokranantaja tarkistaa vuokralaisehdokkaan maksukyvyn ja taustat. Ulkomaalaisen osalta taustojen tarkistaminen voi olla hankalaa, koska ulkomaisen rekisterin henkilöluottotiedot saa tarkistettua vain muutaman maan, kuten Ruotsin ja Norjan, osalta. Euroopan ulkopuolella henkilöluottotietoja koskevaa rekisteriä ei useinkaan ole olemassa. Ulkomaalainen vuokralaisehdokas voi todistaa maksukykynsä esimerkiksi esittämällä palkkatodistuksensa ja kertomalla itsestään, ehdottaa Vatanen.

Sujuuko viestintä?

Toimiva vuokrasuhde edellyttää myös hyvää vuorovaikutussuhdetta. Näin ollen vuokralaiseksi kannattaa valita henkilö, jonka kanssa viestiminen sujuu helposti. Kielimuuri saattaa muodostaa vuokransuhteen aikaansaamiselle ja menestykselliselle hoitamiselle melkoisia haasteita.

– Syrjintään liittyviin asioihin tulee kiinnittää huomiota myös yksityisillä vuokramarkkinoilla. Mielestäni syrjinnäksi ei kuitenkaan lasketa sitä, että kielitaidoton vuokranantaja valitsee vuokralaiseksi mieluummin tahon, jonka kanssa yhteinen kieli löytyy, sanoo Vatanen.

Suomen Vuokranantajat pyrkii edistämään yksityisten vuokramarkkinoiden monikulttuurisuutta tarjoamalla vieraskielisiä ohjeistuksia ja sopimuspohjia. Neuvontapuheluiden perusteella suurin osa Suomen Vuokranantajien jäsenistä suhtautuu positiivisesti ulkomaalaisiin vuokralaisiin. Samoin yhä useampi vuokra-asuntoilmoitus on kirjoitettu myös englanniksi ulkomaalaisia vuokralaisehdokkaita silmällä pitäen.

Lue myös:

    Uusimmat