Vaikuttavatko työvaatteet hyvinvointiin?

Työvaatteiden ei tarvitse aina olla epämukavia ja muodottomia. Mukavat työvaatteet vaikuttavat – sekä pahimmillaan että parhaimmillaan – kantajansa työhyvinvointiin.

Yllättävän monilla työpaikoilla vaaditaan työtehtävään sopivaa työvaatetusta. Työvaatteilla on alasta riippuen omat vaatimuksensa, joiden mukaan vaatteet suunnitellaan. Erityisen tärkeää on esimerkiksi vaatteiden tarkoituksenmukaisuus eli se, että ne sopivat työtehtävään ja työn tekemiseen.

– Vaatteiden tulee tukea työntekijän ammatti-identiteettiä ja yrityksen imagoa sekä suojata työntekijää työn vaaroilta. Työvaatteiden tulee myös joillain toimialoilla, kuten esimerkiksi lääketeollisuudessa, suojata tuotantoa, tuotetta tai tuotantoprosessia ihmisestä irtoavilta partikkeleilta, kuten hiuksilta tai pölyltä, kertoo työvaatepalveluiden Suomen markkinajohtajan, tekstiilipalveluyritys Lindströmin design manager Anna-Kaisa Huttunen.

Työvaatteisiin liittyvät vaatimukset muuttuvat ajan myötä

Kun vaatimustaso on korkeaa luokkaa, työvaatteiden ulkonäköön ei voi panostaa samalla lailla kuin arkivaatteiden suunnitteluun. Omaa tyyliä voi olla vaikea tuoda esiin työvaatteiden takaa, mutta voivatko pakolliset työvaatteetkin olla trendikkäitä?

– Työtehtävään ja työn tekemiseen sopiva vaate on tietenkin eri-ikäisille ja -vartalotyypeille sopiva, ja työasuissa on huomioitu esimerkiksi millaisissa olosuhteissa työtä tehdään, millaisista materiaaleista työasujen tulee olla valmistettu ja millaisia yksityiskohtia, esimerkiksi taskuja, vaatteissa tulee olla. Trendikkyyden vaatimusaste vaihtelee eri toimialoittain. Hyvin monella toimialalla on vähintään vaatteiden istuvuuteen ja mitoitukseen liittyviä vaatimuksia, jotka muuttuvat ajan myötä. Muutokset eivät perustu ainoastaan käyttömukavuuden parantamiseen, vaan myös ajan hengen mukaisten asioiden huomioimiseen.

Jopa suojavaatteiden suunnittelussa tulee huomioida ajankohtaisuus, vaikkei kyseessä ole varsinaisesti muotimaailman trendi-ilmiöiden seuraaminen.

– Trendikkyyshän on paljon laajempi käsite kuin muoti, Huttunen huomauttaa.

Työvaatteet viestittävät yrityksestä

Työvaatepakko voi juontaa juurensa myös Suomen lainsäädännöstä. Joillain aloilla on yksinkertaisesti pakko pukeutua asianmukaiseen vaatetukseen.

– Lainsäädännöt Suomessa ottavat kantaa muun muassa henkilön suojaamiseen ja puhtauteen, Huttunen kertoo.

Yritykset panostavat yhtä enemmän hyvään suunnitteluun työvaatteissa, sillä yrityksen väreihin ja vaatteisiin pukeutuva henkilöstö on firman elävä käyntikortti. Työvaatteet viestittävätkin paljon yrityksestä, mutta onko niillä merkitystä kantajalleen? vastanneista 39 prosenttia kertoi käyttävänsä työvaatteita – ja viihtyvänsä niissä.

– Parhaimmillaan työvaate tukee yritysilmettä, tekee työntekijän arkipäivästä vaivattomampaa ja osoittaa työntekijälle, että heitä ja heidän hyvinvointiaan arvostetaan. Työvaate voi joillakin toimialoilla tai joissakin yrityksissä olla keino houkutella ja motivoida työtekijöitä. Työvaatteita tulee myös päivittää tietyin välein, sillä sekin viestii sekä yrityksen työntekijöille että asiakkaille yrityksen kiinnostuksesta seurata ajan henkeä ja uudistua. Työvaatetta pitävä tuntee ylpeyttä työstään ja yrityksestään, haluaa erottua kilpailijoista ja kuulua omaan joukkoon, vahvistaa Huttunen.

Milloin työvaatteita tarvitaan?

Eri aloja sääntelevä lainsäädäntö ja tutut toimintamallit asettavat raaminsa myös työvaatteille. Esimerkiksi lääkelaissa määritellään, millaisissa olosuhteissa lääkkeitä saa valmistaa. Puhtaus on tärkeä tekijä myös terveydenhoidossa.

Hitsaaja ja sähkömies ovat esimerkkejä ammateista, joissa työvaatteilla suojataan henkilöä työn vaaroilta. Myös huonossa valaistuksessa työskentelevien henkilöiden näkyvyyttä tulee parantaa, jotta ihmisen aiheuttamilta tapaturmilta vältyttäisiin.

Elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä välittömiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus alkutuotannosta kulutukseen, eli pellolta pöytään asti.

Palvelualoilla on harvemmin lainsäädännöllisiä rajoitteita kaikkien työntekijöiden työvaatteiden suhteen, mutta palvelualoilla on tärkeää erottaa yrityksen työntekijä asiakkaista hyvän palvelun maksimoimiseksi. Ja joillain palvelualoilla työntekijän erottuminen asiakkaista on tärkeää myös turvallisuuden vuoksi. Vaatetus on eräs yrityskuvan näkyvimmistä elementeistä yrityksille, joiden työntekijät toimivat tiiviisti asiakasrajapinnassa. Esimerkiksi kunnallisten palveluiden yksityistäminen on luonut painetta tuoda perinteisiin ammattiasuihin tunnistettavaa yritysilmettä. Logo yksin ei riitä, sillä työvaatteisiin liittyvä uskottava ilme on monelle palvelualan yritykselle myös turvallisuustekijä. Kiinteistö- tai hoiva-alan palveluita vastaanottava ikäihminen voi luottavaisesti päästää kotiinsa tunnistettavaan asuun pukeutuneen palvelunedustajan.

Hygienia- ja turvallisuusvaatimukset on helpompi täyttää, kun työtekijöillä on testattu ja tarkoituksenmukainen työasu omien vaatteiden sijasta.


LUE MYÖS:

AVA

Kuvat: Shutterstock, Lindström

Lue myös:

    Uusimmat