Uusi aborttilaki ei lisännyt raskaudenkeskeytysten määrää, ilmenee THL:n selvityksestä

Lakimuutoksen jälkeen raskaudenkeskeytykset tehtiin keskimäärin raskauden varhaisemmassa vaiheessa.

Viime vuonna tehtiin noin 8 300 raskaudenkeskeytystä, mikä on noin kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2022, ilmenee THL:n selvityksestä.

Keskeytysten määrän lievä nousu vuonna 2023 ei THL:n mukaan näyttäisi kuitenkaan liittyvän viime syyskuussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, sillä niiden määrä kasvoi hieman jo ennen uutta lakia.

Päivitetyn aborttilain mukaan raskaudenkeskeytyksen perusteeksi riittää raskaana olevan oma pyyntö kahdennentoista raskausviikon loppuun saakka. Aikaisemmin raskaudenkeskeytykselle tuli aina esittää peruste. Useimmissa tapauksissa siihen vaadittiin myös kahden lääkärin lausunto.'

Lakia ei muutettu kahdennentoista raskausviikon jälkeen tehtävien raskaudenkeskeytysten osalta, joihin tarvitaan pääsääntöisesti Valviran myöntämä lupa.

Raskaudenkeskeytykset vähentyneet 2000-luvulla

Vaikka raskaudenkeskeytysten määrä kasvoi kahtena edellisenä vuonna, on keskeytysten lukumäärä THL:n erityisasiantuntija Anna Heinon mukaan laskenut selvästi 2000-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

Heinon mukaan keskeytysten vähäiseen määrään ei kuitenkaan pidä liikaa tuudittautua.

– Jos keskeytysmäärät halutaan pitää matalina ja laskusuuntaisina, täytyy siihen myös panostaa yhteiskunnassa. Esimerkiksi maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen, terveydenhuollon sujuvat prosessit, seksuaalikasvatus sekä yhteiskunnan yleinen ilmapiiri ja keskustelu vaikuttavat kaikki keskeytysten määrään, Heino sanoo THL:n tiedotteessa.

Viime vuonna alle 20-vuotiaille tehtiin 5,8 keskeytystä tuhatta vastaavanikäistä naista kohti. Nuorille tehdään merkittävästi vähemmän keskeytyksiä kuin kymmenen vuotta sitten ja vähemmän kuin kaikille lisääntymisikäisille naisille keskimäärin.

Keskeytykset tehtiin aikaisemmassa vaiheessa

Yksi lakimuutoksen tavoite oli sujuvoittaa raskaudenkeskeytyksiä vähentämällä vaadittujen lääkärilausuntojen määrää sekä mahdollistaa keskeytykset laajemmin perusterveydenhuollossa.

Keskimääräinen raskauden kesto keskeytyksen hetkellä laski loppuvuodesta 2023, mikä kertoo terveydenhuollon prosessien sujuvoitumisesta.

Lakimuutoksella toivottiin olevan vaikutusta myös raskauden kestoon keskeytyshetkellä. Loppuvuodesta 2023 raskaudenkeskeytyksiä tehtiin aikaisemmassa vaiheessa raskautta, eli keskimääräinen raskauden kesto keskeytyshetkellä oli lyhyempi kuin ennen lakimuutosta.

– Raskaudenkeskeytys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa raskautta on usein raskaana olevan kannalta toivottavaa. Vanha vaatimus kahden lääkärin luvasta sosiaalisissa keskeytyksissä kuormitti myös terveydenhuoltoa turhaan, sanoo THL:n Heino tiedotteessa.

Huomio raskauden ehkäisypalveluihin

THL:n selvityksestä ilmenee, että noin yhdeksällä prosentilla raskauden viime vuonna keskeyttäneistä edellinen raskaus oli päätynyt synnytykseen kahden vuoden sisällä ennen keskeytystä. 

Noin kahdeksalla prosentilla raskaus oli puolestaan päätynyt raskaudenkeskeytykseen kahden edellisen vuoden aikana.

– Nämä korkeat osuudet valitettavasti kertovat siitä, että ehkäisyneuvonta synnytyksen tai keskeytyksen jälkeen ei ole onnistunut. Raskaudenkeskeytyksen jälkeen tulisi aloittaa viipymättä pitkäkestoinen raskauden ehkäisy. Terveydenhuollossa tulisikin kiinnittää huomiota juuri raskauden ehkäisypalveluihin, jos keskeytysten määrää halutaan laskea, Heino sanoo.

Lue myös:

    Uusimmat