Ujous ei ole vamma

Hermostuttaa, kädet hikoavat ja taaskaan en saanut suutani auki. Ujostuttaako? Jokainen meistä hermoilee joskus. Onkin tärkeää muistaa, ettei ujous ole vika, vamma tai on-off -ominaisuus, joka löytyy vain tietyiltä ihmisiltä.

Niina Komsi, psykologian tohtori ja tutkija Helsingin yliopistosta, kertoo ujouden olevan temperamenttiin kuuluva synnynnäinen ominaisuus. Ujous näkyy selvimmin lapsuudessa. Iän karttumisen myötä ihminen oppii paremmin hallitsemaan ujouttaan niin, ettei se välttämättä näy päällepäin ollenkaan.

– En tarkoita, että ihminen muuttuu kokonaan toisenlaiseksi, vaan että kykenee vaikkapa kysymään myyjältä neuvoa, mitä nuorena ei mitenkään olisi voinut tehdä, Komsi selittää.

Ujon ja rohkean yksilölliset haasteet

Ujous ei Komsin mukaan ole "on-off -ominaisuus", joka yhdellä olisi, toisella taas ei: jollain on kyseistä ominaisuutta enemmän kuin toisella, hän selvittää. Ujous ei ole vika, vaan normaalia yksilöllisten ihmisten välistä vaihtelua.

– Ujous ei ole virhe tai vamma, sitä ei pidä lääketieteellistää tai nähdä sairautena. Se on vain ominaisuus, jota meillä on enemmän tai vähemmän. Ihan niin kuin emme lääketieteellistä enemmän tai vähemmän kiharaa tukkaa tai vihreitä silmiä, Komsi painottaa.

Vahvan ujouden hallinta voi olla kuin luonnonkiharan tukan hallintaa: jos hiuksista haluaa piikkisuorat, vaaditaan työtä.

– Jos ujon haasteena on ottaa oma tilansa vieraassakin sosiaalisessa tilanteessa, on täysin ujostelemattoman haasteena olla ottamatta heti kaikkea tilaa itselleen ryhmän keskeltä ja malttaa katsoa, josko muilla olisi myös asiaa, hän sanoo.

Ujo on herkkä huomaamaan

Toisin kuin ujous, itsetunto ei ole temperamenttiin liittyvä tai synnynnäinen ominaisuus. Komsin mukaan kaikenlaiset ihmiset voivat tuntea itsensä riittävän hyviksi ja kelpaaviksi, mutta kenelle tahansa voi myös opettaa, ettei hän kelpaa.

– On toki myös niin, että ujompi on usein herkempi huomaamaan mitä muut tekevät ja viestittävät. Siinä mielessä hän on myös herkempi ympäristön negatiivisille viesteille, samalla kun ulospäin suuntautunut nauraa eikä huomaa mitään, hän sanoo.

Komsin mukaan on tärkeää, ettei ujoa patistella "olemaan reipas", menemään tai tekemään asioita, jotka eivät tunnu hänestä luontaisilta. Myös ylisuojelua tulisi välttää, sillä se viestittää, että ihmisessä on jokin vika.

– Ja aina on muistettava, että ujous on vain yksi ihmisen monista ominaisuuksista. Kun tilanne on tutumpi, tai kun ihminen kehittyy ujoutensa hallinnassa, hänestä voi paljastua älykkyyttä, huumorintajua, sosiaalisia taitoja, ihan mitä vain! Komsi sanoo.

Studio55/Maria Aarnio

Lue myös:

    Uusimmat