Tutkimus kumoaa yleisen harhaluulon: Varhain päivähoitoon menneet lapset kouluttautuvat pisimmälle

Lapsen vieminen päivähoitoon alle 3-vuotiaana ennustaa tälle korkeampaa koulutusta, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan alle 3-vuotiaina päivähoitoon menneet lapset kouluttautuvat pidemmälle kuin kauemmin kotihoidossa olleet lapset. He jatkavat todennäköisemmin peruskoulun jälkeen toisen asteen opintoihin eli ammattikouluun tai lukioon. Lisäksi he pääsevät todennäköisemmin korkeakoulutukseen.

Kaikkein pisimmälle tutkimuksen mukaan kouluttautuvat noin 2-vuotiaana päivähoitoon menneet lapset.

– Päivähoito voi vähentää perhetaustan vaikutusta myöhempiin koulutusvalintoihin ja sitä kautta tulevaan yhteiskunnalliseen asemaan, sanoo professori Jani Erola Turun yliopistosta.

Koulutustaustan periytyminen selittää tuloksista osan, mutta vain osan. Korkeasti koulutetut vanhemmat vievät lapsensa päivähoitoon varhaisemmin kuin muut, ja heidän lapsensa myös kouluttautuvat muita pidemmälle.

– Riippumatta siitä, millaisesta perheestä lapsi tulee, päivähoidossa oleminen lisää lapsen mahdollisuuksia kouluttautua, Erola sanoo MTV Uutisille.

– Hyöty on kaikille yhtä iso, mutta koska lähtökohtaisesti kouluttautuminen on vähäisempää matalasti koulutettujen lapsilla, perhetaustan vaikutus vähenee.

Suomessa myöhemmin kuin muualla

Tutkimustulosten perusteella vanhempia kannattaa kannustaa viemään lapsensa päivähoitoon nykyistä varhemmin. Erolan mukaan vanhemmille kannattaa kertoa päivähoidon suotuisista vaikutuksista esimerkiksi neuvolassa.

– Yleinen harhaluulo on, että päivähoito olisi haitallista lasten kehitykselle. Tutkimuskirjallisuus ei tue väitettä, Erola sanoo.

Suomen päivähoitojärjestelmä on maailman kattavimpia, mutta lapset menevät päivähoitoon myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

– Meillä tuntuu olevan hyvin vahva eetos siitä, että lapsen äiti tai isä on lapsen paras ja ainoa mahdollinen kasvattaja. On nimenomaan vanhempien tehtävä huolehtia lapsen kasvatuksesta. Tämä on meillä selvästi vahvempi ajatus kuin muualla.

Päivähoitoon siirtymistä tuettaisiin tehokkaimmin taloudellisilla kannustimilla. Erola huomauttaa, että kannustimia voi parantaa joko päivähoitomaksuja alentamalla tai kotihoidon tukea leikkaamalla, mutta jälkimmäisen kohdalla huono-osaisimpien perheiden toimeentulo pitäisi turvata muilla tukimuodoilla.

Kodin ulkopuolinen kontakti tärkeä

Miksi sitten varhainen päivähoito vaikuttaa näin edullisesti lapsen kouluttautumiseen myöhemmin?

– Olemme pohtineet kahta asiaa. Ensinnäkin on inhimillisen pääoman kasautumisen idea.

Tämä tarkoittaa, että mitä varhemmin inhimilliseen pääomaan satsataan, sitä positiivisemmin se vaikuttaa myöhäisempään koulutukseen ja antaa ikään kuin vipuvoimaa.

Toinen pohdittu seikka voi Erolan mielestä olla jopa merkittävämpi.

– Perheen ulkopuolisen säännöllisen aikuiskontaktin jonkinlainen suojaava vaikutus. Perheessä tapahtuu paljon hyviä asioita, mutta myös ikävät asiat tuppaavat tapahtumaan perheessä.

Tutkimus selvitti päivähoidon vaikutuksia vuosina 1989 ja 1990 syntyneiden lasten myöhempään kouluttautumiseen Tilastokeskuksen rekisteriaineiston perusteella. Tutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta Tackling Inequalities in Time of Austerity – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA). Hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tukholman yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, THL ja Kela.


Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja