Tutkimus: Eturauhassyövän seulonta vähentää syöpäkuolemia

Laajan eurooppalaisen yhteistutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että eturauhassyövän seulonta auttaa vähentämään syöpäkuolleisuutta. Tutkimustulosten mukaan 13 vuoden seurannassa vältetään yksi kuolema 781 miestä kohden. Seulontaryhmässä eturauhassyövän aiheuttamia kuolemia oli viidenneksen vähemmän kuin vertailuryhmässä, jota ei kutsuttu seulontaan. Seulotuilla miehillä myös pitkälle edenneen syövän riski aleni.

Lääketieteen johtavassa Lancet-lehdessä julkaistut tulokset ovat yhteneviä aiemman eurooppalaisen 11 vuoden seurantatutkimuksen kanssa. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimukessa ei sitä vastoin todettu eturauhassyövän kuolleisuuden alenemista seulonnalla. Eurooppalaistutkijat selittävät eroa sillä, että Yhdysvalloissa seulontoja tehtiin myös vertailuryhmässä, jolloin erot pienenevät.

Seulonta perustui verestä määritettävään merkkiaineeseen (prostataspesifinen antigeeni eli PSA). Kuolleisuuden alentuminen on samansuuruinen kuin vastaavissa rintasyövän ja suolistosyövän seulontaa koskevissa tutkimuksissa. 

– Tulokset vahvistavat sen, että PSA-testiin pohjautuva seulonta löytää syöpiä, jotka voidaan varhaisvaiheessa todettuina parantaa, kertoo tutkimuksen Suomen osuudesta vastannut professori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.

Seulontaa puoltavista tuloksista huolimatta tutkijat huomauttavat, että väestöpohjaisia seulontoja varten tarvitaan arvio seulonnan haitoista ja kustannuksista. Seulonnan seurauksena todetaan enemmän syöpätapauksia. Nyt raportoidussa tutkimuksessa seulotussa ryhmässä jokaista vältettyä kuolemaa kohden havaittiin 27 syöpää enemmän kuin seulomattomassa ryhmässä. Kovin moni mies ei kuitenkaan hyödy seulonnasta tai syövän toteamisesta. Seulonnoissa todetaan usein pieniä syöpäkasvaimia, jotka pysyvät oireettomina koko miehen elinajan. Kasvainten turha toteaminen johtaa tarpeettomaan hoitoon, jonka sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi virtsan pidätyskyvyn heikkeneminen ja erektiohäiriöt. 

Tutkimuksessa todettu kuolleisuutta pienentävä vaikutus ei vaikuta seulontakäytäntöihin Suomessa. 

– Seulonnasta aiheutuu paljon elämänlaatuhaittoja, ja siksi seulontaohjelman käynnistämistä ei ole toistaiseksi pidetty perusteltuna, Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila sanoo.

Seulontaa halutaan kehittää 

Tutkimus pohjautuu 162 000 miehen seurantaan. Heistä noin puolet arvottiin seulontaryhmään, joka kutsuttiin seulottavaksi neljän vuoden välein. Tutkimus toteutettiin seitsemässä Euroopan maassa, ja tutkittavista miehistä miltei puolet oli suomalaisia. Seulonnan alkaessa miehet olivat pääosin 55-69-vuotiaita.

Suomessa tutkimuksen osallistuivat Suomen Syöpärekisteri sekä Tampereen ja Helsingin yliopistot, Tampereen yliopistollinen keskussairaala ja HUS. Muut osallistuvat maat olivat Hollanti, Ruotsi, Belgia, Italia, Espanja ja Sveitsi.

Jatkotutkimuksessa pyritään kehittämään sellaisia seulontatapoja, joilla seulonnalla saataisiin mahdollisimman suuri hyöty pienimmillä mahdollisilla haitoilla. Yksi vaihtoehto on seulonnan kohdistaminen niihin miehiin, joilla on suurin riski kuolla eturauhassyöpään. Myös magneettikuvauksen avulla saatetaan pystyä tunnistamaan kasvaimia, jotka etenevät nopeasti.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa ja useissa muissa Euroopan maissa. Ennuste on hyvä, ja useimmiten syöpä on parannettavissa. Vuosittain Suomessa todetaan noin 4500 uutta eturauhassyöpää ja siihen kuolee noin 850 miestä.

Lähde: Deski.fi, Syöpäjärjestöt

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat