Tutkijat: Musiikista apua epileptikoille?

Uuden tutkimuksen mukaan klassinen pianomusiikki ja jazzmusiikki saattavat auttaa ehkäisemään epilepsiakohtauksia.

Ohion osavaltioyliopiston tutkijat ovat saaneet selville, että klassista pianomusiikkia tai jazzmusiikkia kuuntelevien epileptikoiden aivot reagoivat eri tavalla kuin niiden, jotka eivät kyseistä musiikkia kuuntele.

Neurologian apulaisprofessori, tutkija Christine Charytonin mukaan kohtauksen laukaisijana toimii yleensä stressi. Musiikki saattaa auttaa potilasta rauhoittavalla tavalla, mikä taas vähentää epilepsiakohtausten määrää.

Tutkimukseen osallistui 21 henkilöä, joiden tilaa tutkittiin vuosina 2012–2014. Kuusi osallistujista oli epilepsiapotilaita, viidellä oli ei-epileptisiä kohtauksia ja yhdeksän ei kokenut kohtauksia.

Charyton tutki testihenkilöiden aivotoimintaa, kun nämä lepäsivät kuunnellen musiikkia. Kuunnellut musiikkikappaleet olivat Mozartin sonaatti kahdelle pianolle D-duurissa ja John Coltrainen My favourite things.

Charyton ja hänen kollegansa saivat selville, että aivotoiminnan aktiivisuus oli tutkittavilla merkittävästi korkeampi heidän kuunnellessaan musiikkia. Aivosähkökäyrä myös synkronoi epileptikoilla enemmän musiikin kanssa, varsinkin ohimolohkossa.

Charyton puhuukin metronomiefektistä.

– Kuin kaksi yhteen kiinnitettyä metronomia olisi tikittänyt samaan tahtiin.

Noin 80 prosenttia epilepsiakohtauksista ajatellaan olevan peräisin ohimolohkosta – alueelta, joka käsittelee informaatiota ja ääntä. Mielenkiintoista onkin, voitaisiinko musiikki jonakin päivänä ottaa osaksi tuossa aivojenosassa tapahtuvien kohtausten hoitoa.

Lue myös:

    Uusimmat