Tunnettu asianajaja sai kovat moitteet menettelystään

Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta on antanut ankarat kurinpitomoitteet tunnetulle asianajajalle Juha Siveniukselle.

Sivenius on osaomistaja asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co:ssa ja hänet tunnetaan myös omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin selvitysmiehenä.

Valvontalautakunta katsoo, että Juha Sivenius on menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti kuolinpesän selvittäjänä ja pesänjakajana. Lautakunnan mukaan Siveniuksen virheet eivät ole olleet luonteeltaan vähäisiä kirjoitus- tai laskuvirheitä vaan merkittäviä taito- ja valvontavirheitä. Virheistä on myös aiheutunut haittaa asianosaisille.

Erityisen vakavana valvontalautakunta pitää sitä, että Sivenius on perintökaaren vastaisesti jakanut kuolinpesän varat osakkaille laatimansa jakokirjan mukaisesti varmistumatta ensin siitä, että ositus ja perinnönjako oli lainvoimainen.

Sivenius ei myöskään ole asiakasvarojen hoitoa koskevan ohjesäännön edellyttämällä tavalla antanut kuolinpesän osakkaille asianmukaista kirjallista selvitystä kuolinpesän varojen käyttämisestä palkkionsa maksamiseen. Sivenius oli nostanut perunkirjoituspalkkioina ja pesänselvittäjän palkkioina kuolinpesän tililtä 23.4.2008–29.4.2010 yhteensä noin 64 000 euroa.

4 000 euron seuraamusmaksu

Valvontalautakunnan mukaan asiassa oli raskauttavia seikkoja. Näiden vuoksi lautakunta määräsi Siveniukselle 4000 euron seuraamusmaksun. Maksua määrättäessä otettiin huomioon Siveniuksen menettelyn moitittavuus, kokemus asianajotehtävistä sekä hänen taloudelliset olonsa.

Asianajajaliiton valvontalautakunta voi määrätä neljä erilaista seuraamusta. ne ovat lievimmästä alkaen huomautus, varoitus, seuraamusmaksu ja erottaminen asianajajaliitosta.

Lautakunta antoi Siveniusta koskevan ratkaisun huhtikuussa 2014. Sivenius valitti siitä hovioikeuteen. Hovioikeus päätti joulukuussa, ettei Siveniuksen valitus anna aihetta muuttaa ratkaisua.

Toimii yhä Arsenalin selvitysmiehenä

Valvontalautakunnan päätöksen jälkeen toukokuussa 2014 Juha Sivenius nimettiin yhtiökokouksen päätöksellä edelleen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin selvitysmieheksi. Hän toimii tehtävässä tälläkin hetkellä.

Valtion omistama Arsenal perustettiin vuonna 1993 hoitamaan säästöpankkien järjestämättömiä luottoja ja kiinteistöjä. Syksyllä 2003 Arsenal asetettiin selvitystilaan. Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet Seppo Salonen ja Sivenius.

MTV Uutiset kertoi keväällä, kuinka Sivenius oli ollut ohjaamassa Arsenalin toimeksiantoja osin omistamalleen Sivenius, Suvanto & Co:lle.

Arsenalilla on selvitystilan aikana ollut vireillä 200 oikeudenkäyntiä. Niihin liittyviä toimeksiantoja Arsenal on antanut noin 40 asianajotoimistolle. Suuren osan eli kymmeniä toimeksiantoja on saanut juuri Sivenius, Suvanto & Co.

– Se pitää varmasti paikkansa, Salonen myönsi MTV Uutisille keväällä.

Salosen mukaan intressiristiriitaa tai jääviysongelmaa ei ole, vaikka Sivenius on sekä Arsenalin selvittäjänä että toimeksiantojen toisena päättäjänä.

Sivenius ei halua kommentoida valvontalautakunnan ratkaisua, koska asiat kuuluvat asianajosalaisuuden piiriin.

– Asianajotoimiston osakkaat vastaavat työntekijöidensä tekemisistä, Sivenius kommentoi asiaa yleisellä tasolla MTV Uutisille alkuillasta.

 

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja