Tiesitkö? Muutossa ahdistavinta ei olekaan itse muuttaminen

Muuttaminen aiheuttaa stressiä. Mutta mikä muutossa stressaa eniten? Ja mistä päin Suomea löytyy haluttomimmat muuttajat?

Kolmasosa aikuisista on muuttanut viimeisten kolmen vuoden kuluessa, selviää Ifin tekemästä kyselytutkimuksesta. Nuoret aikuiset muuttavat muita useammin: 60 prosenttia 18–34-vuotiaista on muuttanut kolmen viimeisen vuoden aikana.

Enemmistö suomalaisista (61 prosenttia) suhtautuu muuttamiseen myönteisesti. Naiset suhtautuvat muuttamiseen selvästi miehiä myönteisemmin. Itä- ja Pohjois-Suomessa vastahakoisesti muuttamiseen suhtautuvia henkilöitä on enemmän kuin muualla Suomessa.

Vaikka enemmistö kokee muuttamisen myönteisenä, kaksi kolmasosaa kokee muuttostressiä. Tavaranpaljous on yleisin muuttostressin syy.

Vanhan ja uuden asunnon siivous on toiseksi yleisin muuttostressin syy. Erityisesti 18–34-vuotiaille stressin pääsyynä on kaikkien paperitöiden hoitaminen ja huoli siitä, että muistaako tehdä kaiken muuttamiseen liittyvän ajoissa.

Ajan varaaminen paras lääke muuttostressiin

Valtaosa Ifin kyselyyn vastanneista pitää riittävän ajan varaamista muuttoon ja turhan tavaran myyntiä hyvissä ajoin ennen muuttoa hyviksi keinoiksi estää muuttostressiä.

Muuttopalvelun käyttöä suosii neljäsosa vastaajista ja siivouspalveluiden käyttöä vain 11 prosenttia vastaajista.

18–34-vuotiailla ratkaisuna muuttostressiin korostuu ystäviltä tai sukulaisilta muuttoavun saaminen.

Vastaajista puolet oli sitä mieltä, että vaihtelun saaminen elämään on kolmen mukavimman asian joukossa muuttamiseen liittyen.

Ifin teettämään kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 925 henkilöä. Se toteutettiin maaliskuussa 2015 YouGov Finlandin toimesta. 

Lähde: If

Lue myös:

    Uusimmat