Testissä työtovereiden kommunikaatiovalmennus: Ratkeavatko väärinymmärrykset ja ongelmat?

Väärinymmärrykset ja ongelmat kommunikoinnissa aiheuttavat ongelmia niin työpaikoilla kuin kotioloissakin, mutta kuinka ongelmatilanteita voi välttää tai kuinka ne voi selvittää oikein? MTV Lifestyle testasi DiSC-analyysiin perustuvaa kommunikaatiovalmennusta ja otti asiasta selvää!

MTV Lifestyle testasi vuorovaikutustaitovalmentajan ja työyhteisöjen kehittäjän, Minna Pietikäisen johdolla DiSC-analyysia, jonka tarkoituksena on tunnistaa ihmisten erilaisuutta ja mukauttaa omaa toimintaa tilanteiden vaatimalla tavalla. Analyysiin perustuvan valmennuksen tavoitteena on parantaa kommunikointia erilaisten ihmisen välillä esimerkiksi työpaikoilla.

Testaajat vastasivat etukäteen kysymyksiin, joiden perusteella kartoitettiin sitä, millainen henkilöprofiili valmennukseen osallistuvilla on. Pietikäinen esitteli testaajille analyysin tulokset ja valmensi testaajia henkilöprofiilien perusteella kiinnittämään huomiota esiintulleisiin seikkoihin omassa sekä muiden käytöksessä.

Mikä on DiSC-analyysi?

Vastaamalla tarkkaan valittuihin kysymyksiin DiSC-analyysin tarkoitus on selvittää henkilöprofiili, joka kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. DiSC-analyysin tarkoitus on opettaa tunnistamaan sekä oman että toisten tavan olla vuorovaikutuksessa ja sitä kautta oppia mukauttamaan omaa käytöstä tilanteiden vaatimilla tavoilla.

Analyysissä kartutetaan siihen osallistuvan vahvuudet ja kehityskohteet, jotta yhteistyö erilaisten kanssa helpottuisi. Analyysin on tarkoitus on myös tarjota työkaluja, joiden avulla voidaan rakentaa keskinäistä yhteisymmärrystä täysin erilaistenkin ihmisten välille.

Testaaja 1: "Tunnistin itseni oikein hyvin tuloksista ja arvoista"

"Odotukseni olivat tasoa: kiva nähdä mitä tästä tulee, ja että millaisiin asioihin minun tulee keskittyä.

Minut yllätti valmennuksessa se, että miten tarkat tulokset testissä tuli: tunnistin itseni oikein hyvin tuloksista ja arvoista.

Minua tulkittiin niin kuin uskoinkin tulosteni perusteella tapahtuvan. Tein uusia oivalluksia siitä, että muut eivät tulkitse minua niin kuin olisin olettanut, vaan että tulkintoja on monenlaisia. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla tai tietää, että miten joku lähempänä omia ajatuksiani ja arvojani olisi tulkinnut minua. Nyt isot vastakohdat ehkä antoivat tuloksissakin isoja vastakohtia?

En pettynyt oikeastaan mihinkään, kaikki meni hienosti enkä koe että tässä(kään) testissä on vääriä tai oikeita vaihtoehtoja tai ratkaisuja.

Uskon että kommunikaatiovalmennus sopii työytheisöihin, harrastuskerhoihin tai ryhmiin, vapaaehtoistyöhön, kaikenlaiseen yhdessätekemiseen. Ehkä myös parisuhteeseen?

Opin itsestäni sen, että nopeatempoinen tahtini tai ripeyteni tai suoruuteni voi olla jollekin toiselle erilainen asia, jota hän käsittelee täysin toisin kuin minä. Oivallan entistä selkeämmin että "kultainen keskitie" voi olla parempi tapa viestiä asioita. Esimiehenä osaan arvioida asioita useammalta kantilta."
Nainen, esimies

Testaaja 2: "Työminäni on erilainen kuin kotiminäni"

"Minulla ei ollut odotuksia ollenkaan. En ollut ihan varma mitä tuleman pitäisi.

Minut yllätti miten tarkasti muutaman kysymyksen ja vastauksen pohjalta pystyttiin tekemään minusta analyysi millainen olen töissä.

Olin aika samaa mieltä analyysin kanssa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ehkä analyysi antoi minusta kiltimmän kuvan kuin oikeasti olen, tai sitten työminäni on erilainen kuin kotiminäni. Mutta vastasinkin kysymyksiin työminääni ajatellen.

En ehkä ollut täysin tajunnut olevani niin diplomaattinen. Luulisin, että se on tullut pikkuhiljaa, iän mukana.

Vaikka tiedän, että ihmiset ajattelevat asioista eri tavoin ja toimivat samassa tilanteessa täysin päinvastoin kuin minä, tajusin miten erilailla ihmisiä pitää kohdella, että saan heidän kanssaan tuloksia aikaiseksi tai viestini perille. Oivalsin, että sama asia pitää esittää eri ihmisille eri tavoin, että tulos on toivotunlainen. En koe pettyneeni mihinkään.

Tämä sopii ryhmälle tai työyhteisölle missä toimitaan paljon porukassa, tehdään töitä ryhmässä, ei yksin. Kommunikointi helpottuu kun ymmärtää työkaveriaan paremmin. Oppii ymmärtämään toisten ajatusmaailmaa ja toimintatapoja ja siten miten lähestyä toista. Tuloksiakin saadaan varmasti paremmin aikaiseksi kun ymmärtää kaikkia ryhmän jäseniä.

Tein valmennuksessa oivalluksia: "tosiaan, olen tuollainen". Ja huomasin myös, miten paljon työminäni on muuttunut vuosien aikana, en ole enää niin impulsiivinen ja musta-valkoinen. Selvästikin olen iän myötä muuttunut rauhallisemmaksi, positiivisemmaksi ja ymmärtäväisemmäksi, elämä on saanut harmaan sävyjä, enkä enää hermostu ihmisille ja asioille pienistä."
Nainen, alainen

Lue myös:

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat