Tästä on kyse: Vanhuspalvelulaki toisi vastuuta työntekijälle

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema luonnos lainsäädännöstä takaisi ikäihmisten palvelujen kehittämisen.

Noin joka neljäs yli 75-vuotias ikäihminen tarvitsee säännöllisiä palveluita. Näitä ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito, omaishoidon tuki ja ympärivuorokautinen hoiva. Laki turvaisi iäkkäiden oikeuden tarpeenmukaiseen hoivaan.

Vuonna 2008 annettiin laatusuositus, jonka toteutumiseksi tarvitaan nyt laki. Lakiluonnoksen lähtökohtana ovat tieto asiakkaan tarpeista ja näihin tarpeisiin perustuvat palvelut. Laki keskittyisi takaamaan asiakaskeskeisen, laadukkaan ja turvallisen toiminnan.

Lakiluonnoksen pääpiirteet

Lakiluonnokseen mukaan iäkkään henkilön oikeus sosiaalipalveluihin sidottaisiin aiempaa vahvemmin palvelujen tarpeen selvittämiseen ja sen perusteella laadittavaan palvelusuunnitelmaan.

Päätös palvelujen saamisesta pitäisi tehdä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Iäkkäällä henkilöllä olisi oikeus palvelussuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen sosiaalipalveluissa.

Iäkäs ja vastuutyöntekijä toimivat yhdessä

Vahvempi oikeus palveluihin ei olisi rajattu vain ympärivuorokautiseen hoivaan. Oikeus palveluihin tarkoittaisi myös iäkkään henkilön avustamista hänen kotonaan ja kodin ulkopuolella tapahtuvissa päivittäisissä perustoiminnoissa, joista henkilö ei suoriudu ilman toisen henkilön tukea.

Iäkkäälle henkilölle nimettäisiin vastuutyöntekijä, joka koordinoisi koko palvelukokonaisuutta. Työntekijä vastaisi yleisesti siitä, että henkilö saa palvelu- ja hoitosuunnitelmiin kirjatut palvelut. Vastuutyöntekijä antaisi tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Hän myös auttaisi palvelujen ja muun sosiaaliturvan saantiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Ennaltaehkäisevää hoitoa ja päätöksenteon lisääntymistä

Lakiluonnos antaa yhä enemmän vastuuta iäkkään henkilön kanssa työskentelevälle. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän olisi varmistettava palvelujen laatu. Jos työntekijä huomaisi tai saisi tietoonsa epäkohdan tai sen uhan, hänen olisi ilmoitettava siitä välittömästi toimintayksikön vastuuhenkilölle. Täten ilmoitusvelvollisuus mahdollistaisi uuden ennakoivan valvonnan muodon.

Laki mahdollistaisi myös vanhusneuvostoille nykyistä jämäkämmän aseman iäkkäiden ihmisten äänen välittämisessä. Ikäihmiset pääsisivät paremmin osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

Kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto, joka seuraisi ja vaikuttaisi päätöksentekoon kunnan eri toimialoilla.

Näin laki etenee

Lakiluonnoksen peruslinjauksia on kehitetty yhdessä sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän sekä ikäfoorumin kesken. Ideoimiseen on osallistunut iäkkäitä ihmisiä, iäkkäiden ihmisten palveluiden ja palvelujärjestelmän, kuntien, valvonnan sekä vanhusoikeuden asiantuntijoita.

Lakiluonnos on tällä hetkellä laajalla lausuntokierroksella, jonka deadline on toukokuun lopussa.

Tutustu tästä Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnokseen.

Kuvat: Colourbox

Studio55.fi/Siiri L'Ecuyer

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja