Tämä asia Suomessa herättää ihastusta maailmalla

Jokamiehenoikeudet antavat Suomessa mahdollisuuden nauttia ainutlaatuisen raikkaasta luonnosta ja sen antimista. Ne herättävät ihailua ja ihmetystä myös ulkomaalaisissa.

Jokamiehenoikeudet saattavat vaikuttaa itsestään selviltä suomalaisille, mutta kaikkialla maailmalla moista oikeutta ei tunneta. Jokamiehenoikeudet ovatkin EU-maiden laajimmat juuri Pohjoismaissa, joissa luonnosta nauttiminen marjastaen ja sienestäen on tärkeä osa kulttuuria.

EU-maissa rajatummat oikeudet johtuvat usein suuresta väestötiheydestä, metsien vähäisyydestä ja erilaisesta maanomistusperinteestä. Esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa ja Englannissa laki kieltää toisen mailla liikkumisen. Espanjan rannikkolain mukaan kansalaisilla on vapaa pääsy merenrannoille, saariin ja jokien varsille.

Suomessa jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen maassa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Oikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa, eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Jokamiehenoikeuksista hyvinvointia

Suomen luonto tarjoaakin monipuoliset mahdollisuudet hyvinvointiin. Luonnon tiedetään lieventävän stressiä mittavissa määrin. Luontoympäristössä liikkumisen on todettu edistävän stressistä toipumista jopa jo seitsemän minuuttia stressaavan tilanteen tapahtumisen jälkeen.

Lue myös:

Lisäksi luonto tarjoaa avun kauneudenhoitoon. Kulttuuri- ja naishistoriaan keskittynyt Ruusuvettä ja koivunlehtiä -kirjan kirjoittanut Mari Kiistala jakaa teoksessaan erilaisia keinoja hoitaa kauneutta luonnon omilla, luonnonmukaisilla antimilla. Kiistalan mukaan Suomessa ei välttämättä osata tarpeeksi arvostaa kaikkia luonnon antimia, mutta hyvästä osataan kuitenkin huolehtia.

– Kun eräs saksalainen tuttu kävi luonani kylässä, hän oli ihmeissään siitä, että Suomessa on jokamiehenoikeus. Ihminen voi mennä metsään ja poimia kukkia, marjoja ja sieniä. Se oli hänelle hirveä ihme, Kiistala kuvailee.

– Itse sitä ei tule ajatelleeksi. Me olemme tottuneet ja kasvaneet tässä ympäristössä. Saksalainen ihmetteli, eivätkö suomalaiset tule ja revi kaikki kasvit ja marjat niin, ettei jäljelle jäisi mitään, Kiistala paljastaa.

– Kerroin, että oikeuksiin kuuluu myös järkevä käyttäytyminen, eivät suomalaiset revi luontoa sukupuuttoon, vaan huolehtivat, että metsään myös jää jotain.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksien mukaan saat:

– Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;

– Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;

– Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;

– Onkia ja pilkkiä sekä veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.

Jokamiehenoikeuksien mukaan häiriötä tai haittaa ei saa aiheuttaa muille. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta, eikä kotirauhaa saa häiritä leiriytymällä liian lähelle asumuksia.

Myös kalastukseen ja metsästykseen vaaditaan asianomaiset luvat. Moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa.

Lue myös:

AVA / Siiri L'Ecuyer

Kuvat: Shutterstock, Colourbox

Lue myös:

    Uusimmat