Syöpälääkäri Vesa Katajan vastaukset katsojien kysymyksiin

Syöpätautien erikoislääkäri, dosentti Vesa Kataja kiittää lämpimästi kaikkia, jotka esittivät hänelle kysymyksiä liittyen syöpähoitojen haittavaikutuksiin maanantain 24.1. Studio55.fi-ohjelman jälkeen.

Kysymyksiä tuli niin paljon, ettei Vesa Kataja valitettavasti pysty vastaamaan niihin kaikkiin, mutta olemme koonneet tähän artikkeliin vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin. Kataja ei voi ottaa vastauksissaan kantaa yksittäisen potilaan lääkitykseen ja hoitoihin, vaan niistä kannattaa keskustella suoraan oman hoitavan lääkärin kanssa.

Syövästä ja syöpähoidoista yleensä

Suomessa syövän hoitotulokset ovat erinomaiset ja olemmekin aivan Euroopan kärkisijoilla. Tiettyjen syöpien (esimerkiksi rintasyövän) hoidossa olemme jopa maailman kärkeä.

Hoitotulokset eivät riipu potilaan asuinpaikasta, vaan Suomessa potilas saa aina parhaan mahdollisen hoidon riippumatta siitä, missä hän asuu. Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan Suomessa ei olekaan alueellisia eroja syövän hoitotuloksissa. Syöpälääkäreistä ja -hoitajista Suomessa on kuitenkin vajetta, samoin patologeista.

Tästä syystä eri alueilla Suomessa pääsy tutkimuksiin ja hoitoihin ei tapahdu yhtä nopeasti. Nykyisetkään viiveet eivät kuitenkaan oleellisesti vaaranna syövän hoitotuloksia, mutta odottavan aika tuntuu aina pitkältä. Muun muassa tähän asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota Sosiaali- ja terveysministeriön Syöpästrategia-työryhmän mietinnössä vuonna 2010.

Uusiutuuko syöpä helpommin, jos sen on sairastanut aiemmin?

Syöpään kerran sairastuneella on hieman korkeampi riski sairastua uudelleen kuin väestössä keskimäärin, mutta tähän kiinnitetään huomiota seurantakäynneillä.

Periytyykö syöpä?

Alle kymmenen prosenttia kaikista syövistä on selkeästi periytyviä eli tapauksia, joissa perinnöllinen alttius siirtyy sukupolvelta toiselle. Ylivoimaisesti suurin merkitys syövän synnyssä on ympäristötekijöillä (esimerkiksi tupakointi) ja ikääntymisellä.

Voiko syöpähoitojen aikana matkustaa?

Hormonihoidon aikana voi matkustaa aivan normaalisti, mutta solunsalpaajahoitojen aikana on otettava huomioon hoito-ohjelma ja kasvanut infektioriski. Matkalle tarvittavat rokotukset kannattaa hoitaa kuntoon ennen hoitojen aloittamista.

Kuinka kauan hoitoja annetaan?

Liitännäishoidot kestävät vain määrätyn ajan. Yleensä solunsalpaajien osalta 4–6 kuukautta, hormonaalisten hoitojen osalta noin viisi vuotta. Levinneen syövän hoidossa punnitaan jatkuvasti hoidon hyödyt ja haitat, ja hoitoja jatketaan vain niin kauan, kun ne tehoavat ja potilaan tilanne sallii. Hoidot räätälöidään aina yksilöllisesti kullekin potilaalle taudin luonne huomioiden.

Syöpähoitojen haittavaikutuksista

Syöpähoitoihin liittyvät haittavaikutukset riippuvat käytetyistä hoidoista ja ovat yksilöllisiä eli vaihtelevat potilaasta toiseen. Joillekin haittoja ei tule ollenkaan, mutta yleensä niitä tulee – toisille enemmän ja toisille vähemmän.

Haittojen määrä ei kuitenkaan kerro siitä, tehoavatko hoidot vai ei. Hyvä yleiskunto ja ravitsemustila auttavat kestämään kaikki hoidot paremmin.

Viivästyneen pahoinvoinnin hoidosta

Niin sanotut setronit (tropisetroni, granisetroni, ondansetroni) vaikuttavat tehokkaasti akuuttiin pahoinvointiin, mutta niiden hyöty viivästyneessä pahoinvoinnissa ei ole sen parempi kuin perinteisemmillä pahoinvointilääkkeillä (kortisoni, metokloramidi). Viivästyneessä pahoinvoinnissa käytetäänkin uudempia pitkävaikutteisia lääkkeitä, kuten palonosetronia ja aprepitanttia.

Erittäin voimakkaasti pahoinvointia aiheuttavissa hoidoissa on käytettävä kaikkia mainittuja lääkkeitä, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman hyvä elämän laatu hoitojen välillä. Käytännössä siis yhdistellään lyhyt- ja pitkävaikutteisia ja eri vaikutusmekanismeilla toimivia lääkkeitä.

Hiustenlähdöstä

Päänahan alueen hyvän verenkierron vuoksi solunsalpaajat pääsevät myös sinne. Osa solunsalpaajista tuhoaa hiusta kasvattavan hiustupen solukon ja tämän vuoksi hiukset lähtevät. Hoitojen jälkeen – ja joskus jopa hoitojen aikana – solukko uudistuu ja hiukset kasvavat yleensä takaisin.

Yleensä niillä, joilla on hyvä hiustenkasvu ja paksut hiukset, ongelma on ohimenevä. Jos solutuho päänahassa on suuri, voi olla ettei hiusten kasvu ole entisen veroista. Hiukset saattavat myös kasvaa uudelleen erilaisina kuin aikaisemmin – suorahiuksisesta voi tulla kiharatukkainen ja tummasta tulla vaalea.

Hermovaurioista

Joihinkin solunsalpaajahoitoihin liittyy ääreishermovaurion riski. Tämä oireilee yleensä sormien ja varpaiden puutumisena, tikkuiluna ja särkynä, mutta helpottaa yleensä ajan kuluessa.

Eräs solunsalpaajahoidon aiheuttama hermovaurion tyyppi on kuulon alenema, joka saattaa olla pysyvä. Vastaavanlainen korvahermovaurion merkki voi olla korvien soiminen, eli tinnitus.

Allergisista reaktioista

Solunsalpaajahoitoihin liittyy jopa vakaviakin allergisia reaktioita ja näiden hoitoon käytettävä välineistö on oltava saatavilla hoitoa annettaessa. Näitä pystytään ennaltaehkäisemään muun muassa kortisonilla, joka samalla auttaa myös akuuttiin pahoinvointiin.

Voivatko haittavaikutukset ilmetä viiveellä?

Sädehoito voi aiheuttaa esimerkiksi sydänoireita viiveelläkin, jos hoito osuu sydämen alueelle. Nämä pyritään kuitenkin välttämään kaikin mahdollisin keinoin esimerkiksi pitämällä huolta, että sädehoito kohdistuu mahdollisimman tarkkaan ainoastaan syöpäsolukkoon.

Myös solunsalpaajahoitoon voi liittyä viivästyneitä sydän- ja keuhko-oireita, mutta nämä riippuvat käytetyistä hoidoista.

Mitä haittoja rintasyövän hormonihoidoilla on?

Haitat riippuvat siitä, mitä hoitoa käytetään. Tamoksifeenille tyypillisimmät haitat ovat vaihdevuosityyppiset oireet, kuten kuumat aallot ja hikoilu sekä ylimääräiset gynekologiset vuodot. Aromataasi-inhibiittoreilla puolestaan vaihdevuosioireet ovat vähäisemmät, mutta niille tyypillisiä haittoja ovat niveljäykkyys, nivelkivut ja lihassäryt.

Myös luuston haurastuminen saattaa nopeutua ja etenkin jos potilaalla on ennestään taipumusta osteoporoosiin, on hyvä tehdä luuntiheysmittauksia.

Sädehoidon haitat?

Yleisin akuutti haitta on ihon punoitus, mutta se ilmenee aivan yhtä yksilöllisesti kuin esimerkiksi auringon polttama. Muut haitat riippuvat siitä, mitä terveitä kudoksia on hoidettavan alueen lähellä. Esimerkiksi eturauhassyövässä yleisimmät haitat liittyvät virtsarakon ja peräsuolen ärsytykseen (lisääntynyt virtsaamis- ja ulostamistarve).

Leikkaushoidon haitat?

Leikkausalueella voi olla erilaisia, pitkäkestoisiakin tuntemuksia ja myös hermovauriot ovat mahdollisia. Arpialue ja sen ympäristö ovat aina muuta kudosta kovempia. Rintasyöpäleikkauksen liittyvä kainaloimusolmukkeiden tyhjennys saattaa aiheuttaa yläraajaturvotusta, jota voidaan helpottaa säännöllisellä lymfaterapialla, puristussiteillä ja tukihihoilla.

Aiheuttavatko syöpähoidot syöpää?

Tiettyihin syöpähoitoihin tiedetään liittyvän syövän riski, mutta kaikkien käytössä olevien lääkkeiden osalta niillä saavutettava hyöty on tutkimuksissa arvioitu huomattavasti suuremmaksi kuin niihin liittyvä uuden syövän riski.

Miksi lääkäri ei ole kiinnostunut hoitojen aiheuttamista haitoista?

Lääkäreillä ja hoitajilla on velvollisuus kysyä hoitojen aiheuttamista haitoista, sillä ne vaikuttavat todella merkittävästi potilaan elämänlaatuun. Hyvään hoitosuhteeseen kuuluu, että potilas myös tuo aktiivisesti esille kaikki kokemansa haitat, jotta niihin pystytään puuttumaan ja hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue myös:

    Uusimmat