Mainos

Syitä miehen haluttomuuteen

Miksi mies ei halua? Kari Heusala pohtii syitä siihen, miksi mies pihtaa.

Jo on aikoihin eletty! Nykyään törmää yhä useammin siihen, että mies on se osapuoli, joka ei halua seksiä. Vakiintunut ajatustottumushan on, että mies on valmis seksiin ajasta ja paikasta riippumatta. Nyt ei seksi kuitenkaan näytä kelpaavan, vaikka nainen oikein tarjoaisi itseään. Tämä seikka on tullut esille myös Helmen keskustelupalstoilla. Myytti seksuaalisesta orista on nyt rikkoutunut ja ongelmaksi on alkanut hahmottua miehen seksuaalinen haluttomuus. Nykypäivän mies siis pihtaa, mutta miksi?

Mies määräsi ennen seksin paikan

Miehen seksuaalista haluttomuutta on tutkittu suhteellisen vähän. Tämä johtuu pitkälti siitä, että mies on yleensä ollut se, joka on määrännyt yhdyntöjen lukumäärän ja ajankohdan. Mies on pyytänyt seksiä, ja nainen on joko suostunut pyyntöön tai sitten ei. Miehen haluttomuutta ei siis yleensä ole rekisteröity ongelmana. Miestä on huolettanut lähinnä se, saako hän erektion vai ei. Yhä edelleen miesten haluttomuutta hoidetaan ja käsitellään erektiohäiriönä.

Naiset ovat nykyisin tulleet yhä tietoisemmiksi omasta seksuaalisuudestaan ja alkaneet itse pyytää seksiä sekä vaatia seksuaalista nautintoa. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa naisen halutessa seksiä mies ei välttämättä aina ole ollutkaan siihen valmis.

Elina Haavio-Mannilan ja Osmo Kontulan tutkimuksen mukaan seksuaalinen haluttomuus on lisääntynyt 1990-luvulla sekä avio- että avoliitoissa, mutta myös erillissuhteissa. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 31 prosenttia miehistä kärsii seksuaalisesta haluttomuudesta. Suomessa luku on hiukan pienempi. Tänä vuonna julkaistu kansainvälinen tutkimus esittää, että miesten seksuaalinen haluttomuus on jopa yleisempää kuin naisten haluttomuus.

Haavio-Mannilan ja Kontulan mukaan miesten mielenkiinto seksiä kohtaan vähenee erityisesti 40 ikävuoden jälkeen, mutta haluttomuus on myös nuorten miesten vaiva. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on havaittu, että 15–17-vuotiaiden poikien seksuaalinen aktiivisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut 8,5 prosenttia. Ikä ei siten suoraan määrää haluttomuutta.

Denise Donnellyn suorittaman tutkimuksen mukaan myös parisuhteen pituudella on merkitystä miesten seksuaalisen aktiivisuuden kannalta. Miesten seksuaalisen haluttomuuden riski kasvaa suorassa suhteessa parisuhteen kestoon. Psykologit Lisa ja Robert Firestone havaitsivat, että kahden avioliittovuoden jälkeen peräti 20 prosenttia pareista harrastaa seksiä harvemmin kuin kymmenen kertaa vuodessa. Seksin on miesten listalla ohittanut muun muassa sellaiset tekijät kuin televisio, syöminen, kaljan juominen ja internetissä surffailu.

Seksuaalinen yksitoikkoisuus

Useiden ihmisen seksuaalikäyttäytymistä tutkivien henkilöiden mukaan seksuaalinen yksitoikkoisuus ja tavanomaisuus kuuluvat yleisimpiin miehen haluttomuuteen johtaviin syihin. Miesten reaktioita seksuaalisiin ärsykkeisiin selvittäneissä tutkimuksissa on havaittu, että samanlaisena toistuva seksuaalinen reaktio aiheuttaa miehissä negatiivisia tuntemuksia ja kyllästymistä eikä johda kiihottumiseen.

Oma pitkäaikainen elämänkumppani saattaa menettää eroottisen kiihottavuutensa, koska mies tuntee – tai ainakin luulee tietävänsä – ennakolta partnerinsa jokaisen toiveen, halun ja eleen. William Mastersin ja Virginia Johnsonin mukaan näin käy erityisesti miehillä, jotka ovat toivoneet vaihtelevia kumppaneita. Vuosikaudet saman kumppanin kanssa tapahtuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä on ehkä tullut rutiinimainen suoritus, joka ei enää varsinaisesti kiihota miestä.

Uraputki ja stressi

Nykypäivän hyvin materialistisessa yhteiskunnassa on erittäin yleistä, että uraan keskitytään muun elämän kustannuksella. Työpäivät voivat venyä suunnattoman pitkiksi, eikä työasioista pääse eroon kotonakaan. Työhön liittyvät seikat pyörivät päässä kaiken aikaa, eikä vapaa-aikaa tahdo löytyä. Miehen ajatukset suuntautuvat koko ajan kodin ulkopuolelle, ja näin parisuhteelle varattu aika vähenee.

Jatkuva stressi aiheuttaa useita erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Stressi saa aikaan myös muutoksia hormonitekijöissä, jotka heikentävät seksuaalista halukkuutta. Stressin vaikutukset haluttomuuteen tulevat selvästi esille myös Elina Haavio-Mannilan ja Osmo Kontulan selvityksessä. Heidän mukaansa seksuaalista haluttomuutta suomalaisessa väestössä lisäävät huomattavasti muun muassa unettomuus, päänsärky, jännittyneisyys, ahdistuneisuus, ylirasitus, yleinen väsymys tai heikkouden tunne, huimaus, painajaiset, käsien vapina sekä kuumotus. Kyseessä ovat pitkälti nimenomaan stressioireet.

Fyysinen ja henkinen väsymys

Tutkimusten mukaan suomalaisten työikäisten miesten peruskunto on huolestuttavasti laskenut. Jopa nuorten miesten kunto on merkittävästi heikentynyt kymmenen viime vuoden aikana. Tämä on voitu selvästi havaita varusmiesten kuntotesteissä. Myönteistä kuitenkin on se, että iäkkäät miehet harrastavat liikuntaa entistä enemmän.

Heikon fyysisen kunnon vuoksi selviytyminen normaaleista päivittäisistä toimista vaatii suunnattomia ponnistuksia, eikä kunto tahdo työpäivän jälkeen riittää muuhun kuin sohvalla makailuun ja television katseluun. Heikko yleiskunto alentaa paineensietokykyä sekä töissä että vapaa-aikana.

Masters ja Johnson ovat huomanneet, että jos miehen fyysinen kunto on heikko, erityisesti epätavallista tai ylenmääräistä fyysistä ponnistelua vaativat toiminnot ovat omiaan heikentämään seksuaalista aktiivisuutta. Toipuminen hyvin rasittavasta suorituksesta saattaa kestää useita päiviä. Mikäli ihminen toimii jatkuvasti fyysisen kunnon äärirajoilla, ei elimistö ehdi palautua kuormituksesta vaan joutuu ylirasitustilaan, jolloin seksuaalinen halukkuus varmasti hiipuu.

Lisäksi työuupumuksen seurauksena erityisesti miesten on vaikea hyväksyä itseään. Ja jos ei hyväksy itseään, on vaikea osoittaa hellyyden tunteita muita kohtaan.

Liiallinen syöminen ja juominen

Suomalaiset ovat lihavampia kuin koskaan. Ylipainoon liittyy omat terveysriskinsä, mutta se vaikuttaa suoranaisesti myös seksuaaliseen aktiivisuuteen. Rasvasoluissa esiintyy niin sanottuja aromataasientsyymejä. Nämä entsyymit kykenevät muuttamaan testosteronia estradioliksi, joka on yksi kuudesta luonnollisesta estrogeenistä. Tämän vuoksi tukevan miehen seksuaalinen halukkuus yleensä laskee. Ylipaino lisää myös serotoniini-hormonin eritystä. Jos serotoniinia on elimistössä suuria määriä, heikentää se seksuaalista halukkuutta sekä mahdollisuutta saada orgasmin.

Huomattava ylipaino voi tehdä yhdynnän perin hankalaksi. Toimivien yhdyntäasentojen löytäminen voi olla vaikeaa etenkin, jos kummallekin osapuolelle on kertynyt ylimääräisiä kiloja. Tämä on omiaan karistamaan seksuaalista halukkuutta. Lisääntynyt rasvakerros voi myös heikentää ihon tuntoherkkyyttä ja ylipaino voi vaikuttaa negatiivisesti miehen kehonkuvaan. Miesten ylipaino on yleisesti hyväksytympää kuin naisten. Kaikki miehet eivät kuitenkaan pidä pulskasta vartalostaan ja voivat sen vuoksi alkaa karttaa intiimejä tilanteita. Ongelmaksi tämä voi muodostua etenkin sinkkumiehillä.

Myös alkoholin kulutuksella on vaikutus seksiin. Pieni määrä alkoholia kohottaa miehen testosteronimääriä, mutta runsas alkoholin käyttäminen laskee kyseisen hormonin määrää elimistössä. Alkoholilla on taipumus alentaa myös DHEA-hormonin määrää. Testosteronin ja DHEA:n määrän väheneminen elimistössä johtaa lopulta halukkuuden hiipumiseen. Alkoholin pitkäaikainen väärinkäyttö saattaa vahingoittaa hermosoluja, jolloin kehon tuntoherkkyys voi alentua. Alkoholinkäyttö voi aiheuttaa myös erektiohäiriöitä.

Sairaudet ja andropaussi

Oikeastaan mikä tahansa krooninen tai akuutti sairaus voi laskea miehen ja myös naisen seksuaalista halukkuutta, koska sairaudet yleensä alentavat yleistä vireystilaa. Väsyneenä ei jaksa miettiä seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Mahdolliset kivut tukahduttavat viimeisetkin halun rippeet. Myös kumppanin pitkäaikainen sairaus voi alentaa miehen seksuaalista viriliteettiä. Elinkumppanin haluttomuus saattaa heikentää miehen tilaisuuksia purkaa seksuaalista jännitystilaa. Tämän seurauksena miehen seksuaalinen vireystila voi ajan kuluessa laskea niin, ettei hän lopulta enää edes kaipaa seksiä.

Andropaussi on nimitys tilalle, jossa miehen kivesten hormonaalinen toiminta heikkenee aiheuttaen miehessä tiettyjä muutoksia. Miehillä testosteronituotanto hiipuu hiljalleen vuosien saatossa. Kaikilla miehillä mieshormonin lasku ei ole niin suuri, että se aiheuttaisi mitään havaittavia kliinisiä oireita. Andropaussi ilmaantuu 40. ja 70. ikävuoden välillä. Yleisin ikähaitari näyttää tutkimusten mukaan olevan 61.–70. ikävuoden seutuvilla. Andropaussin aiheuttamat seksuaaliset oireet ovat:

vähentynyt seksuaalinen halukkuus, erektiohäiriöt, aamuerektion puuttuminen, virtsaamisongelmat, ejakulaation heikkous ja ejakulaatiokertojen väheneminen.

Epäonnistumisen pelko

Lähes jokaiselle miehelle käy ainakin kerran elämässään niin, että erektio ei onnistu voimakkaasta seksuaalisesta halusta huolimatta. Syynä tähän saattaa olla esimerkiksi liiallinen alkoholin nauttiminen, uusi kumppani, alitajuinen pelko raskaudesta tai sukupuolitaudista, tilanteen jännittävyys, pelko tulla yllätetyksi tai väsymys. Kyseessä on useimmiten vain tilannekohtainen erektion puutos eikä merkki alkavasta erektiohäiriöstä. Erektion puuttuminen voi kuitenkin johtaa epäonnistumisen pelkoon. Mitä suurempi pelko miehellä on siitä, että penis ei suostu yhteistyöhön seuraavallakaan kerralla, sitä helpommin erektio jää saavuttamatta. Epäonnistumisen pelko voi lamaannuttaa miehen seksuaalisen halukkuuden. On huomattavasti helpompi kieltäytyä seksistä kuin antautua mahdollisuudelle, ettei erektiota tule.

Psykologiset syyt

Psykologisia syitä seksuaaliseen haluttomuuteen ovat muun muassa parisuhteen kommunikaatio-ongelmat, epätodelliset odotukset parisuhteen ja kumppanin suhteen, raskauden pelko, vihat sekä riidat, intimiteetin puute esimerkiksi lapsen syntymän jälkeen, yhteenkuuluvaisuuden puute (ei yhteisiä harrastuksia tai intressejä), mustasukkaisuus, kumppaniin kohdistuvat epäluulot, kumppanin heikot seksuaaliset taidot sekä uskonnollinen puritaanisuus. Kaikki nämä tekijät ovat omiaan heikentämään seksuaalista halukkuutta.

Syitä löytyy roppakaupalla

Miehen seksuaalisen haluttomuuden taustalla voi siis olla useita eri syytekijöitä. Useimmiten erityisesti nuoren miehen haluttomuuden syinä ovat stressi, liiallinen väsymys tai se, että seksuaaliset ärsykkeet eivät ole tarpeeksi vaihtelevia. Tällöin tilanne pystytään korjaamaan itse ja usein suhteellisen helpostikin. Ammattiapua haluttomuuteen kannattaa hakea aina, kun tilanne aiheuttaa parisuhdeongelmia.

Teksti: Kari Heusala

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.