Perustuslakivaliokunta: Käännytyslakiin täytyy lisätä sääntelyä oikeusturvakeinoista

Niin sanottu käännytyslaki voidaan säätää poikkeuslakina, kunhan siihen lisätään sääntelyä oikeusturvakeinoista, arvioi perustuslakivaliokunta lausunnossaan.

Perustuslakivaliokunnan lausunto käännytyslaista hyväksyttiin tänään äänin 15–2.

Perustuslakivaliokunnan mukaan on ilmeistä, että käännytyslaki on ristiriidassa kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kuuluvan ehdottoman palautuskiellon kanssa.

Poikkeaminen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista on valiokunnan mukaan kuitenkin ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti rajattu ja lain rajatun soveltamisalueen ulkopuolella ihmisoikeusvelvoitteet ovat täysimääräisesti voimassa.

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että eduskunnan hallintovaliokunnan on syytä tarkkaan selvittää käännytyslain suhdetta EU-oikeuteen.

Perustuslakivaliokunnan mielestä niin sanotun kiiremenettelyn käytön edellytykset täyttyvät käännytyslain säätämisessä.

– Ehdotonta valtiosääntöoikeudellista estettä käsitellä nyt arvioitu poikkeuslaki siihen tehtyine tarkennuksineen poikkeuksellisesti ei ole, valiokunta kirjoittaa tiedotteessaan.

Perustuslakivaliokunnan jäsenet Anna Kontula (vas.) ja Fatim Diarra (vihr.) jättivät eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon käännytyslaista. Kontulan ja Diarran mukaan perustuslakivaliokunta käveli asiantuntijoiden yli hyväksyessään ihmisoikeussopimusten rikkomisen.

Lue myös:

    Uusimmat