Suomelle ykkössija Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa – "Yritysten digitalisaatiokehitys on tärkeää unionin kilpailukyvyn turvaamiseksi"

Yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista vastaavat lähinnä yksityiset yritykset 3:01
Suomi kerää jatkuvasti kyberturvallisuusoppeja Ukrainan sodasta. Traficomin johtaja Kirsi Karlamaan haastattelu.

Kärkisijoilta löytyvät Suomen lisäksi Tanska, Alankomaat ja Ruotsi.

Suomi on sijoittunut ensimmäiseksi Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa, kertoo valtiovarainministeriö.

Suomen vahvuuksina on mainittu erityisesti kattavat digitaaliset perustaidot sekä pitkät perinteet tieto- ja kyberturvallisuusvalmiudessa. Suomessa viranomaisilla on tiedotteen mukaan selkeät roolit ja tehtävänjako kyberuhkien torjunnan alalla.

– Suomen kärkisija kertoo, että meillä on digitalisaation edistämisessä tehty paljon asioita oikein. Jo saavutettu menestys on kuitenkin vain lähtökohta tulevalle tekemiselle ja Suomen tulee määrätietoisesti jatkaa kunnianhimoista digi- ja teknologiapolitiikkaa, sanoo julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero tiedotteessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan suomalaiset käyttävät mobiilidataa paljon ja monipuolisesti arjessaan. Myös yritykset ovat alkaneet hyödyntää 5G:n mahdollisuuksia.

– Kyberturvallisuutta ja datataloutta johdetaan entistä määrätietoisemmin, jotta Suomi on jatkossakin menestyvä digisuurvalta, Harakka sanoo.

Suomi ollut jo useita vuosia vertailun kärkisijoilla

Euroopan komission vuotuinen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) kuvaa kunkin EU-maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä. DESI-vertailussa maksimipistemäärä on 100. Suomen pistemäärä on tänä vuonna 69,6. EU-maiden keskiarvo on 52,3. Suomi on ollut jo useita vuosia vertailun kärkisijoilla.

Myös vuosina 2019 ja 2020 Suomi piti kärkipaikkaa ja viime vuonna toista sijaa. Tänä vuonna Suomen jälkeen seuraaville sijoille digivertailussa sijoittuivat Tanska, Alankomaat ja Ruotsi.

Suomi on edelleen johtoasemassa useimmissa DESI-indikaattoreissa ja parantaa lisäksi pisteitään muutamissa indikaattoreissa, joissa se jo ennestään suoriutui erinomaisesti. Suomi sijoittuu EU-maista ensimmäiseksi esimerkiksi digitaaliteknologian integroimisessa yritysten toimintaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan digitalisaatio tukee kotimaista yrittäjyyttä ja luovuutta paikasta riippumatta. Lisäksi globaalisti koko EU:n ja eurooppalaisten yritysten digitalisaatiokehitys on tärkeää unionin kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– Keskeisten digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttö yrityksissä on edelleen turhan vähäistä EU:ssa. Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomi on vertailussa tälläkin mittarilla ensimmäisenä, Lintilä sanoo.

Haasteena verkon kattavuus maaseudulla

Lisäksi tuloksissa on huomioitu valmisteilla oleva digikompassi, jonka tarkoituksena on määrittää kansalliset tavoitteet ja luoda yhtenäinen visio pitkän aikavälin digitaalisesta muutoksesta. Kompassi muodostuu neljästä EU-tavoitteita vastaavasta osa-alueesta. Nämä ovat osaaminen, yritysten digitalisaatio, digitaalinen infrastruktuuri ja digitaaliset julkiset palvelut.

Maaraportin mukaan Suomi on johtavassa asemassa kaupallisten 5G-palvelujen tarjonnassa. Sen sijaan Suomen haasteeksi maaraportissa on tunnistettu erittäin suuren kapasiteetin verkon kattavuus maaseudulla.

Uusi laajakaistatukihanke tukee kiinteiden verkkojen rakentamista tästä vuodesta alkaen. Ohjelman tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.

Lue myös:

    Uusimmat