Suomalaistutkimus: Liikunta ei välttämättä pidennäkään elinikää

Liikunnan ja kuolleisuuden yhteyttä selvittävät tutkimukset ovat usein alttiita harhalle, sanoo suomalaistutkija.

Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta elinikää se ei välttämättä pidennä, selviää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tuoreesta tutkimuksesta.

Kun otettiin huomioon muut terveyteen vaikuttavat tekijät, kuten tupakointi, alkoholin kulutus, ruokavalio sekä painoindeksi, liikunta ei yksistään merkittävästi vaikuttanut kuolleisuuteen.

Liikunnalla voidaan kuitenkin kehittää fyysistä toimintakykyä ja hallita monia sairauksien riskitekijöitä.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten Maailman terveysjärjestön liikuntasuosituksen noudattaminen on yhteydessä kuolleisuuteen ihmisillä, joilla on geneettinen alttius sydän- ja verisuonitaudeille.

Tutkijat arvioivat myös liikuntasuosituksen noudattamisen ja kuolleisuuden välistä syy-seurausyhteyttä.

Tutkimuksessa havaittiin, että liikunnan yhteydet kuolleisuuteen olivat pieniä ja heikkenivät merkittävästi, kun huomioitiin keskeiset sekoittavat tekijät, kuten tupakointi, alkoholin kulutus, ruokavalio sekä painoindeksi. 

Liikunnan ei myöskään havaittu muokkaavan geneettistä sairausriskiä, vaan liikunnan yhteydet kuolleisuuteen olivat samankaltaiset riippumatta geneettisen sairausriskin tasosta.

Tarkasteltiin myös identtisiä kaksosia

Tutkimuksessa seurattiin lähes 4  900 ihmisen ja 180 identtisen kaksosparin kokonais- sekä sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta noin 17 vuoden ajan. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös identtisiä kaksospareja, joiden liikkuminen erosi toisistaan.

Kaksoset, joiden aktiivisuustaso 15 vuoden aikana oli liikuntasuosituksen mukainen, eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi pienemmässä kuolemanriskissä verrattuna vähemmän aktiivisiin kaksossisariinsa.

–  Yleisesti esiin nousevat liikunnan ja kuolleisuuden väliset suotuisat yhteydet perustuvat havainnoiviin tutkimuksiin, jotka ovat alttiita harhalle monista eri lähteistä, tutkijatohtori Laura Joensuu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoi tiedotteessa.

– Tässä tutkimuksessa pyrittiin huomioimaan eri virhelähteitä, emmekä voineet vahvistaa, että liikuntaa koskevien ohjeiden noudattaminen lieventäisi geneettistä sydän- ja verisuonitautiriskiä tai vähentäisi kuolleisuutta kausaalisesti, hän lisää.

 

Lue myös:

    Uusimmat