Suomalaisnaisilta ei heru armoa itselleen – suurin osa tyytymättömiä ulkonäköönsä

Suomalaisnaiset murehtivat painoaan, vartalon muotojaan, hiuksiaan ja kasvojaan. Jopa 93 prosenttia naisista on tyytymättömiä ulkonäköönsä.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan lähes puolet naisista kokee jatkuvasti tai usein tyytymättömyyttä omaan ulkonäköönsä ja peräti 93 prosenttia naisista on tyytymätön johonkin ulkonäkönsä osa-alueeseen. Erityisesti nuoret naiset, 15-29 -vuotiaat, ovat tyytymättömiä ulkonäköönsä.

Mitä me murehdimme? Tyytymättömyyttä aiheuttavat erityisesti paino ja vartalonmuoto. Peräti 40 prosenttia kaikista vastanneista ei ole näihin tyytyväisiä. Teini-ikäiset tytöt ovat muita useammin tyytymättömiä hiuksiinsa, kasvoihinsa ja vartalonsa muotoon. Teini-iän jälkeen painosta tulee pääsyy tyytymättömyyteen.

Positiivisella palautteella on merkitystä

Suurin ulkonäköpaineiden aiheuttaja olemme me itse. Näin kokee yli puolet naisista. Itsekritiikki on tyypillistä kaikenikäisille naisille ja se vaikuttaa suoraan itseluottamukseensa.

Positiivisella palautteella on suuri merkitys itseluottamuksen vahvistajana. Noin 40 prosenttia naisista ei saa koskaan tai saa vain harvoin positiivista palautetta ulkonäöstään perheeltään. Vain yksi nainen kuudesta kertoo saavansa positiivista palautetta ulkonäöstään perheeltään säännöllisesti.

Myös positiivinen palaute tai sen puute vaikuttaa suoraan naisten itseluottamukseen ja tyytyväisyyteen omaan ulkonäköön.

Itseluottamus vaikuttaa myös työelämään

Itseluottamuksen määrää ei pidä väheksyä. Sillä on merkittäviä vaikutuksia naisten uravalintoihin sekä vapaa-ajanviettoon.

15 prosenttia naisista sanoo lopettaneensa jonkun urheiluharrastuksen ja 13 prosenttia on luopunut johtamistaitoja vaativasta urasta tai julkista esiintymistä edellyttävästä työstä itseluottamuksen puutteen takia. Naiset, jotka arvioivat ulkonäkönsä paremmaksi, ovat muuttaneet käyttäytymistään selvästi vähemmän.

Lähes puolet naisista uskoo, että olisi kauniimpana itsevarmempi. Kolmasosa haastatelluista naisista uskoo kauneuden myös lisäävän onnellisuutta.

Paneelitutkimuksen tilasi TNS Gallup Finlandilta Dove-tuotemerkki. Siihen vastasi helmikuun lopussa lähes 800 suomalaisnaista.

Lue myös:

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat