Suojatie "yllätti" – autoilijoiden äkkijarrutukset arkipäivää

Äkkijarrutukset ovat valitettavasti arkipäivää suojateiden edessä. Miten vaikeaa se on muistaa, että suojatiellä olevalle, tai sille astuvalle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku? Johan se lukee laissakin.

Liikenneturvan tuoreen kyselytutkimuksen mukaan moni autoilija kokee suojatietilanteiden tulevan eteen yllättäen.

Jos tietä ylittämään pyrkivää ei huomata kuin vasta viime tingassa, nopeutta on monesti liikaa. Oikea tilannenopeus antaa aikaa havainnoinnille, säästää äkkijarrutuksilta ja tekee suojateistä turvallisempia.

Viidesosa Liikenneturvan heinäkuussa 2014 toteuttamaan kyselyyn vastanneista autoilijoista kertoo, että on joutunut usein jarruttamaan äkillisesti, ettei ajaisi suojatielle tulevan jalankulkijan päälle. Peräti 63 prosenttia kokee, että jalankulkijat tulevat usein suojatielle yllättäen, autoja varomatta.

– Jos koetaan, että jalankulkijat tulevat eteen yllättäen, on monesti tilannenopeutta liikaa, toteaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

– Mitä suuremmalla nopeudella kuljetaan, sitä vähemmän on kuljettajalla aikaa havainnoida liikennetilannetta. Kaupunkialueiden kolmen- tai neljänkympin nopeusrajoituksien noudattaminen antaa havainnointiin enemmän aikaa ja myös vähentää loukkaantumisriskiä mahdollisessa törmäystilanteessa.

Suomalaiset näkevät autoilijoiden käyttäytymisessä myös positiivista. Hieman yli puolet vastaajista kokee, että autoilijat antavat hyvin tietä, kun katua ylittää suojatietä pitkin. Yli kolmasosa sanoisi autoilijoita huomaavaisiksi suojateillä.

Suojatieonnettomuudet tapahtuvat usein pimeällä

Kaksi kolmesta suojatiellä sattuvasta kuolemantapauksesta sattuu loka- ja tammikuun välisenä pimeänä ajanjaksona. Suojatiellä loukkaantuvat ovat usein joko nuoria tai iäkkäämpiä. Kolme neljästä suojatiellä kuolleesta on yli 65-vuotias.

– Autoilijoiden turvallisen suojatiekäyttäytymisen merkitys korostuu eritoten nuorten ja iäkkäämpien tien ylittäjien kohdalla. Lasten kohdalla liikennetaidot ovat vielä kehittymässä ja iäkkäillä on ikä voinut tuoda tullessaan liikkumista hankaloittavia vaivoja ja puutteita myös havainnoinnissa, Loikkanen toteaa.

Laki velvoittaa antamaan esteetön kulku

Laissa velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa antamaan esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Silti ylittäjänkin on oltava tarkkaavainen.

Loikkanen muistuttaa, että etenkin lasten kanssa on hyvä kerrata tienylityksen kultaista sääntöä: molempiin suuntiin on aina katsottava ennen tien ylitystä, suojatielläkin.

– Toki ihan jokaisen on hyvä miettiä omaa liikennekäyttäytymistä ja sitä, miten itse voisi parantaa suojatieturvallisuutta, on sitten autoilijana tai jalkamiehenä liikenteessä. Suojateitä tehdään turvallisiksi yhteispelillä: vanhemmat ja koulut tukevat lasten turvallista liikkumista kasvatuksen keinoin, ja autoilijat sekä muut tiellä liikkujat taas noudattamalla liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia, Loikkanen tiivistää.

Tutkimuksen on toteuttanut Liikenneturvan toimeksiannosta YouGov Finland. Tiedot kerättiin www-kyselynä heinäkuussa 2014. Kyselyyn osallistui yhteensä 1001 suomalaista, joista autoilijoita oli 814. 

Lue myös:

    Uusimmat